Tải bản đầy đủ

Báo cáo mô hình dân vận khéo mới

PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP

TRƯỜNG MN SƠN CA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Hiệp, ngày 16 tháng 9 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện mô hình, điển hình
Dân vận khéo: “Một số biện pháp gây hứng thú giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt
môn làm quen với môi trường xung quanh” cấp cơ sở năm 2018-2019
- Họ và tên:
- Địa chỉ: Ấp kinh 9, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên - Trường Mầm Non Sơn Ca
1. Thực trạng tình hình.
* Hạn chế, khó khăn liên quan đến nội dung xây dựng mô hình.
Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề
nông nghiệp, đời sống kinh tế không ổn định. Đặc biệt đối với bậc học mầm non còn một
số nhân dân chưa hiếu rõ về tầm quan trọng của bậc học,

không coi trọng việc cho trẻ ở độ tuổi mầm non đến trường, do đó ảnh hưởng đến việc
chăm sóc giáo dục trẻ ở trường gặp nhiều khó khăn.
+ Về phía trẻ: Một số trẻ lần đầu tiên đến lớp chưa qua 3-4 tuổi nên còn nhút nhát,
chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động cùng các bạn, khả năng trẻ tiếp thu chậm. Vốn
hiểu biết về môi trường xã hội cũng hạn chế, trẻ hay chơi một mình, phát triển ngôn ngữ
còn yếu.
- 60% Trẻ không hứng thú tham gia hoạt động. 36% Trẻ không nhận thức rõ đặc
điểm đồ vật, sự vật. 40% Trẻ không có khả năng tư duy tốt. 24% Trẻ không nhớ đặc điểm.
+Về phía giáo viên: Phương pháp và hình thức cho trẻ làm quen với môi trường
xung quanh của giáo viên còn dập khuôn cứng nhắc, chưa linh hoạt sáng tạo, chưa phát
huy được tính tích cực của trẻ.
+ Về phía phụ huynh: Một số phụ huynh chưa nhận thức hết được yêu cầu và tầm
quan trọng về môn học, cho rằng đến trường mầm non các cô chỉ giữ chứ không dạy dỗ
gì, nên thích thì đưa đi, không thích thì cho cháu ở nhà.
*Lý do chọn nội dung xây dựng mô hình.
Trong những hạn chế, khó khăn khi tôi giảng dạy thì tôi nhận thấy Môn học làm
quen với MTXQ là một môn học không thể thiếu trong chương trình giáo dục mầm non,
nó góp phần tích cực vào việc giáo dục trẻ một cách toàn diện, đặc biệt là phát triển tâm
lý giáo dục tình cảm ở trẻ, tạo điều kiện cho trẻ hoà nhập vào cuộc sống, tích luỹ cho trẻ
những tri thức, những ấn tượng tốt đẹp về con người, cuộc sống xã hội phong phú, đa
dạng. Hình thành ở trẻ những tình cảm xã hội đúng mực với suy nghĩ, thái độ quan hệ tích
cực, cách ứng xử đúng đắn với mọi người xung quanh. Nên tôi đã chọn nội dung giải
pháp:“Một số biện pháp gây hứng thú giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt môn làm quen với môi
trường xung quanh”
Từ những hạn chế, khó khăn và lý do chọn nội dung xây dựng mô hình trên tôi đã
đưa mục tiêu phấn đấu như sau.
* Mục tiêu phấn đấu năm 2019 đạt được.
- 100% Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
- 96% Trẻ đã nhận thức rõ các đặc điểm


- 96% Trẻ có khả năng tư duy và phát triển tốt.
- 0% Tất cả các trẻ đã nhớ được các đặc điểm.
2. Kết quả thực hiện
Qua thực trạng tình hình trên tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp gây hứng thú
cho trẻ 4- 5 tuổi học tốt môn làm quen với môi trường xung quanh như sau:
1)- Xây dựng tạo môi trường cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh phù
hợp phong phú. Việc cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh trong lớp học, trong
nhà trường rất quan trọng. Để tạo môi trường cho trẻ LQVMTXQ phù hợp và phong phú
cần thực hiện tốt việc tạo môi trường trong lớp và trong nhà trường như sau:


*Trong nhà trường: Vận động khuyến khích các đoàn thể trong nhà trường Xây
dựng môi trường xanh sạch đẹp như: Xây dựng vườn rau, vườn hoa, trồng cây xanh để trẻ
quan sát chăm sóc và tìm hiểu.
*Trong lớp: Trang trí phòng nhóm lớp học theo chủ đề, chủ điểm, bố trí sắp xếp
đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
Do làm tốt việc tạo môi trường nên các lớp có đầy đủ các đồ dùng, đồ chơi phục vụ
cho trẻ LQMTXQ và được hoạt động trải nghiệm.
2)- Xây dựng tiết học dưới hình thức chơi và theo một chủ đề: Hiện nay xu thế
đổi mới là dạy học theo chủ đề, tích hợp nhiều các nội dung giáo dục trẻ. Mặt khác, việc
tổ chức tiết học theo chủ đề là phù hợp với sự phát triển tư duy lô gíc của trẻ. Bởi vậy đối
với mỗi loại bài tôi luôn chọn chủ đề cho phù hợp. Ví dụ thông qua chủ đề “Những con
vật ngộ nghĩnh” cho bài làm quen với các con vật nuôi trong gia đình.
3)- Bổ sung đồ chơi trong và ngoài lớp: Tôi tận dụng những nguồn vật liệu có sẵn
ở địa phương như: vải vụn, cọng rơm khô, lá khô, hoa ép khô, vỏ cây khô để làm tranh
ảnh cho tiết dạy. Sưu tầm các loại hạt, các loại vỏ trai ốc, hến, sò ... để bổ sung giá đồ
chơi của Tận dụng các hình ảnh ở lốc lịch, bìa, hoạ bỏ, ảnh cũ ... Vừa trang trí lớp vừa
làm đồ dùng đồ chơi. Ngoài ta tôi còn tôi xây dựng góc thiên nhiên có các cây xanh như:
cây vạn niên thanh, cây hoa hồng … Dàn dây leo. ngoài ra tôi cũng dùng vỏ hến, ốc trai,
sò … vỏ trứng vệ sinh sạch sẽ vừa làm đồ dùng, đồ chơi phong phú vừa rẻ tiền vừa dễ
kiếm .
4)- Hướng dẫn trẻ thông qua tiết dạy: Trong tiết dạy môi trường xung quanh tôi
lồng ghép thích hợp các môn khác như: “ Toán, âm nhạc, tạo hình, văn học … để trẻ thêm
hứng thú, ghi nhớ tốt hơn, hiểu vấn đề sâu và rộng hơn những biểu tượng về thế giới sung
quanh, đem đến với trẻ qua nhiều hình thức : Câu đố, bài hát, ca dao, tục ngữ, đồng dao,
tranh ảnh, đồ vật, vật thật … .
5)- Nâng cao kỹ năng quan sát, so sánh và phân loại ở trẻ: Biết được kỹ năng và
nghệ thuật dậy trẻ làm quen với MTXQ cũng chưa thật sáng tạo, nên bản thân tôi hkắc
phục bằng cách: Tôi cũng lồng ghép kiến thức môi trường xung quanh để củng cố vốn
hiểu biết về biểu tượng đã có. Cô đưa tranh hình “con voi ” Cô và trẻ cùng đàm thoại về
con voi để trẻ biết được hình dạng, môi trường sống, thức ăn và cách vận động của nó.
6)- Lồng ghép, tích hợp các nội dung hoạt động: Thông qua các hoạt động văn
hoá văn nghệ, ngoại khoá như vậy trẻ được ôn lại những nét văn hoá của dân tộc mình, từ
đó giúp trẻ tự tin hơn, mạnh dạn hơn như: Trẻ có thể kể cho cô nghe việc tổ chức đón tết
của gia đình trẻ, các loại bánh trẻ được ăn trong ngày tết, ăn mặc như thế nào trong ngày
tết, trẻ được đi chơi tết như thế nào, tham gia gói bánh chưng tết cùng cô và các bạn
7-Thiết kế môi trường hoạt động và hướng dẫn trẻ hoạt động: Giáo viên tổ chức
hoạt động cho trẻ không nhất thiết phải ở trong lớp, mà cô có thể tận dụng môi trường bên


ngoài lớp học như: Cuốc đất ở vườn trường, gieo hạt, tưới nước và nhổ.Cũng từ đó giáo
dục trẻ biết ơn và kính trọng những người làm ra hạt gạo để nuôi sống mình.
Hàng ngày cho trẻ dạo chơi tham quan ngoài trời để trẻ dược quan sát sự vật hiện
tượng xung quanh, được thăm vườn cây ao cá, quang cảnh xung quanh trường, cánh đồng
lúa, một số phương tiện giao thông, phong cảnh quê hương làng xóm.
8)-Kết hợp giữa phụ huynh và cô giáo: Ngay từ đầu năm học tôi đã tuyên truyền vận
động phụ huynh đóng góp ủng hộ sách báo tranh ảnh, cây xanh … để tạo môi trường phong
phú cho trẻ làm quen với MTXQ. Vì thế tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh vào giờ đón
trả trẻ để hiểu được tính cách trẻ và để phụ huynh luyện thêm cho trẻ.
* Kết quả đạt được:
Nhờ có biện pháp kế hoạch cụ thể, khi bắt đầu thực hiện mô hình tôi kết hợp với
những biện pháp giữa nhà trường và gia đình và xã hội là cơ bản, với sự vận dụng của bản
thân vào nhóm lớp. Qua 3 năm tôi đã gặt hái được những kết quả như sau:
- Năm học 2015 – 2016: Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động đạt 92%. Trẻ biết
nhận biết các đặc điểm đạt 88%. Trẻ có khả năng tư duy tốt đạt 92%. Không nhớ rõ các đặc
điểm còn 12%.
- Năm học 2016 – 2017: Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động đạt 96%. Trẻ biết
nhận biết các đặc điểm đạt 92%. Trẻ có khả năng tư duy tốt đạt 96%. Không nhớ rõ các đặc
điểm giảm còn 4%.
- Năm học 2017 – 2018: Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động đạt 100%. Trẻ biết
nhận biết các đặc điểm đạt 96%. Trẻ có khả năng tư duy tốt đạt 96%. Không nhớ rõ các đặc
điểm giảm còn 0%.
Đối với giáo viên: Qua một năm học với sự nhiệt tình yêu nghề, yêu trẻ. Bản thân
được trau rồi kiến thức, kỹ năng, nghệ thuật dạy trẻ. Phụ huynh tín nhiệm và yêu quí hơn.
Ngoài ra còn giúp cho bản thân nắm vững hơn và truyền đạt được nhiều kiến thức mình
đã nghiên cứu cho học sinh ngày càng đạt kết quả tốt hơn. ...
Đối với trẻ : Trẻ có tiến bộ rõ rệt trong từng tiết dạy. 100% trẻ hứng thú tham gia hoạt
động. 96%Trẻ nhận thức rỗ các đặc điểm, hiểu biết rộng về tự nhiên cũng như về xã hội.
Đặc biệt trong hội thi bé làm quen ATGT và giáo dục bảo vệ môi trư ờng các cháu
lớp tôi thể hiện rất tốt về kiến thức ATGT cũng rất tốt và có ý thức bảo vệ môi
Kết quả đánh giá của trẻ được biểu hiện qua bảng sau :
Kết quả đạt được ở trẻ.
Gây hứng thú cho trẻ làm
Trước khi thực hiện
Sau Khi thực hiện
quen với môi trường xung
quanh
Số lượng
Tỷ lệ %
Số lượng
Tỷ lệ %

Trẻ hứng thú

15

60%

25

100%

09
36%
24
96%
10
40%
24
96%
6
24%
0
0%
Đối với phụ huynh: Các bậc phụ huynh đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của
việc dạy trẻ làm quen với môi trường xung quanh, phụ huynh cùng với cô làm một số đồ
dùng chai lọ, tranh, ảnh, sách báo, để cho tiết học sinh động và tạo điều kiện cùng cộng
tác với cô giáo để môn làm quen với môi trường xung quanh của trẻ đạt hiệu quả cao
nhất.

Trẻ nhận thức rõ đặc điểm
Trẻ có khả năng tư duy tốt
Không nhớ đặc điểm


Đối với nhà trường: Luôn kết hợp với chính quyền, địa phương, ngành, hội phụ
huynh học sinh cải tạo môi trường nâng cấp khuôn viên trường ngày càng “ Xanh –Sạch
– Đẹp” an toàn, thoáng mát hơn. Nhà trường vận động xã hội hóa giáo dục vận động phụ
huynh học sinh trang bị cho mỗi lớp học là 1 ti vi màn hình phẳng và một số đồ dùng
khác để phục vụ cho các cháu học tập, vui chơi. Tạo môi trường phong phú và đa dạng
cho trẻ vui chơi và học tập, giúp trẻ phát triển toàn diện, cũng như môn học làm quen với
môi trường xung quanh.
Trong suốt quá trình thực hiện áp dụng những phương pháp biện pháp đã nêu trên
tôi thấy mô hình này có nhiều khả quan khi đưa vào trường mầm non để dạy và đạt nhiều
kết quả cao được áp dụng cho các khối lớp trong trường từ năm 2016 đến nay, bước đầu
đã có nhiều tiến bộ rõ rệt và có thể nhân rộng ra cho các trường mầm non và mẫu giáo
trong huyện tham khảo và thực hiện
* Kết sau khi áp dụng biện pháp sử dụng đồ dùng dạy học bằng vật thật trong tiết
học Cho trẻ LQVMTXQ đã cho thấy. Trẻ nhận thức về sự vật, hiện tượng nhanh hơn.
Thích tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng nhiều hơn. Khả năng ghi nhớ, tập trung,
chú ý nâng cao hơn. Trẻ có kĩ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi thuần thục hơn, hứng thú
trong các hoạt động. Vì vậy môn học làm quen với môi trường xung quanh đã đem lại
được nhiều hiệu quả cho công tác giáo dục cho trường cũng như của lớp ngày một phát
triển hơn và đạt được hiệu quả cao.
3. Bài học kinh nghiệm.
Qua quá trình thực hiện mô hình với đề tài này tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm
sau:
Muốn nhiệm vụ của mình đạt được kết quả, trước hết giáo viên phải nhận thức
đúng dắn về tầm quan trọng của việc đổi mới hình thức tổ chức môi trường xung quanh
và lồng ghép vào các môn học khác, cho trẻ học mà chơi, chơi mà học, ngoài ra cho trẻ
học ở mọi lúc mọi nơi, giáo viên phải có khả năng kiến thức truyền đạt lại cho trẻ thật tốt,
thật là sâu sắc. Bên cạnh đó giáo viên phải biết tâm sinh lí của từng trẻ trong mối quan hệ
với môi trường xung quanh trẻ, đặc điểm cơ quan phát âm và quan sát của trẻ... để có
phương pháp dạy thích hợp. Đặc biệt giáo viên cần phải biết truyền đạt, thật hấp dẫn và
phù hợp với từng độ tuổi.
Cải tiến chất lượng của giáo viên về năng lực, trình độ, kỉ năng về tổ chức giáo
dục môi trường xung quanh. Tổ chức tốt công tác giáo dưỡng, có kế hoạch bồi dưỡng với
từng đối tượng.
Làm tốt công tác tham mưu với nhà trường, tuyên truyền với các bậc phụ huynh
để hoàn thiện cơ sở vật chất, phục vụ cho dạy và học các môn ngày được tốt hơn và hiệu
quả cao hơn nữa.
Trên đây là một số biện pháp, kinh nghiệm mà tôi đã thực nghiệm để “ gây hứng
thú cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh cho trẻ 4–5 tuổi”, để nâng cao kỹ
năng quan sát, so sánh phân loại ở trẻ khi được làm quen với môi trường xung quanh.
Bản thân rất mong được sự đóng góp ý kiến của cấp trên để mô hình của tôi đạt được kết
quả cao hơn trong thời gian tới..
Người báo cáo
XÁC NHẬN
Của cấp ủy trực tiếp
Hoặc thủ trưởng cơ quan
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×