Tải bản đầy đủ

TRƯỜNG THCS sơn ĐÔNG đề KIỂM TRA KHẢO sát lần 3 môn TOÁN 9

NGUYỄN NGỌC THẮNG – 036.354.1920

TRƯỜNG THCS SƠN ĐÔNG

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 3 MÔN TOÁN 9
Năm học : 2018 – 2019

Bài 1 (2,0 điểm): Cho biểu thức A

x

1

17
x

1

x

;B


x

7

4 x

1
3

x

1
1

x

3

a. Tính giá trị của biểu thức A khi x 4
b. Rút gọn biểu thức P A : B
c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P
Bài 2 (2,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Thực tế xí nghiệp 1 vượt mức kế hoạch
10% , xí nghiệp 2 vượt mức kế hoạch 15% , do đó cả 2 xí nghiệp đã làm được 404 dụng cụ. Tính số
dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch

x

Bài 3 (2,0 điểm): Cho hệ phương trình
a. Giải hệ phương trình với m

my

mx

2y

2
1với m là tham số

1

b. Tìm giá trị của m để hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất thỏa mãn điều kiện

x

0

y

0

Bài 4 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB AC ) . Đường tròn đường kính BC cắt
AB, AC theo thứ tự tại E và F. Biết BF cắt CE tại H và AH cắt BC tại D
a. Chứng minh AH BC
b. Chứng minh AE .AB AF .AC
c. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. K là trung điểm của BC. Tính tỉ số
khi tứ giác BHOC nội tiếp
d. Cho HF 3cm; HB 4cm;CE

8cm và HC

HE . Tính độ dài đoạn thẳng HC

Bài 5 (0,5 điểm): Cho các số thực không âm a,b thỏa mãn a 2

b2

1

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức A

1

2b

1

2a

OK
BCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×