Tải bản đầy đủ

2019 1 20 ly de so 2

FERMAT EDUCATION

Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

ĐỀ SỐ 2
Câu 1. Điện trở của một dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây?
A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.
B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qbua dây dẫn.
C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.
D. Giảm khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm.
Câu 2. Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn, cần phải xác định và
so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?
A. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng
có tiết diện khác nhau.
B. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có
chiều dài khác nhau.
C. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết
diện khác nhau.
D. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng được làm bằng các
vật liệu khác nhau.
Câu 3. Biến trở hoạt động dựa trên mối quan hệ nào của điện trở với dây dẫn?

A. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.
B. Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn.
C. Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.
D. Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với đường kính dây dẫn.
Câu 4. Phát biểu nào đúng khi nói về đơn vị của điện trở?
A. Một Ôm (1Ω) là điện trở của một dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện thế
1A thì tạo nên dòng điện không đổi có cường độ 1V.
B. Một Ôm (1Ω) là điện trở của một dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện thế
1V thì tạo nên dòng điện không đổi có cường độ 1A .
C. Một Ôm (1Ω) là dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện thế 1A thì tạo nên
dòng điện không đổi có cường độ 1V.
D. Một Ôm (1Ω) là dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện thế 1V thì tạo nên
dòng điện không đổi có cường độ 1A.
Câu 5. Tìm câu đúng về cách đọc và kí hiệu của đơn vị của điện trở:
A. Oát kí hiệu là W.
C. Ampe kí hiệu là A.
B. Vôn kí hiệu là V.
D. Ôm kí hiệu là Ω.
Câu 6. Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm thì trong
cuộn dây
Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

FERMAT EDUCATION

A. Xuất hiện dòng điện một chiều.
B. Xuất hiện dòng điện xoay chiều.
C. Xuất hiện dòng điện không đổi.
D. Không xuất hiện dòng điện.
Câu 7. Trong thực tế, khi đặt kim nam châm gần dây điện gia đình có tần số 50Hz thì
kim gần như không chuyển động do:
A. Không có lực từ tác dụng lên nó
B. Từ trường của dòng điện xoay chiều trùng với Trái Đất.
C. Dòng điện đổi chiều quá nhanh.
D. Dòng điện xoay chiều không tuân theo quy tắc nắm tay phải.
Câu 8. Một máy biến thế có số vòng ở cuộn sơ cấp là 2000 vòng. Máy đó khi cắm vào
nguồn điện gia đình 220V thì tạo ra hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp là 5V. Vậy số
vòng dây ở cuộn thứ cấp là:
A. 450 vòng

B. 45 vòng

C. 4500 vòng

D. 88000 vòng

Câu 9. Một nam có các đạc tính nào sau đây?
A. Khi bị nung nóng thì có thể hút các vụn sắt.
B. Một đầu có thể hút, còn đầu kia đẩy các vụn sắt.
C. Khi bị cọ xát thì hút các vật nhẹ.
D. Có thể hút các vật bằng sắt.
Câu 10. Chiều của đường sức từ bên ngoài nam châm được quy ước như thế nào?
A. là những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam.
B. là những đường cong đi ra từ cực Nam, đi vào cực Bắc.
C. là đường cong kín đi từ cực Bắc tới cực Nam.
D. là đường cong kín đi từ cực Nam tới cực Bắc
Câu 11. Các đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chay qua có đặc điểm gì?
A. là những đường tròn đồng tâm nằm trong lòng ống dây
B. là những đường tròn bằng nhau nằm vuông góc với trục của ống dây.
C. là những đường thẳng song song cách đều, hướng từ cực Nam đến cực Bắc của
ống dây.
D. là những đường thẳng song song cách đều, vuông góc với trục của ống dây.
Câu 12. Có hiện tượng gì xảy ra với một thanh thép khi đặt nó vào trong lòng của một
ống dây có dòng điện chạy qua?
A. Thanh thép dao động trong ống dây.
B. Thanh thép bị nóng lên.
C. Thanh thép phát sáng.
D. Thanh thép trở thành một nam châm.
Câu 13. Rơle điện từ có trong thiết bị nào sau đây:
Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


FERMAT EDUCATION

Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

A. Chuông cửa báo động tự động.

B. Loa điện.

C. La bàn

D. Bóng đèn

Câu 14. Dụng cụ có thể chuyển hóa năng lượng điện thành cơ năng là:
A. Động cơ điện.

B. Động cơ nhiệt.

C. Nam châm vĩnh cửu.

D. Pin.

Câu 15. Đặt mắt phía trên một chậu đựng nước quan sát một viên bi ở đáy chậu ta sẽ
A. không nhìn thấy viên bi
B. nhìn thấy ảnh ảo của viên bi trong nước
C. nhìn thấy ảnh thật của viên bi trong nước
D. nhìn thấy đúng viên bi trong nước
Câu 16. Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc
điểm
A. là một điểm bất kỳ trên trục chính của
thấu kính
B. Mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở sau thấu kính
C. mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở trước thấu kính
D. mỗi thấu kính có hai tiêu điểm đối xứng nhau qua thấu kính
Câu 17. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A'B', ảnh và vật nằm về hai phía đối
với thấu kính thì ảnh là
A. ảnh thật ngược chiều với vật
B. ảnh thật luôn lớn hơn vật
C. ảnh ảo cùng chiều với vật
D. ảnh và vật luôn có độ cao bằng nhau
Câu 18. Kí hiệu thấu kính phân kỳ được vẽ như
A. hình a
B. hình b
C. hình c
D. hình d
Câu 19. Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính tại tiêu điểm của một thấu kính
phân kỳ có tiêu cự f. Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính thì ảnh ảo của vật sẽ
A. càng lớn và càng gần thấu kính
B. càng nhỏ và càng gần thấu kính
C. càng lớn và càng xa thấu kính
D. càng nhỏ và càng xa thấu kính
Câu 20. Một trong những đặc tính quan trọng của thể thủy tinh là:
A. có thể dễ dàng phồng lên hay dẹt xuống để thay đổi tiêu cự.
B. có thể dễ dàng đưa ra phía trước như vật kính máy ảnh.
C. có thể dễ dàng thay đổi màu sắc để thích ứng với màu sắc của các vật xung quanh.
Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

FERMAT EDUCATION

D. có thể biến đổi dễ dàng thành một thấu kính phân kì.
Câu 21. Mắt cận cần đeo loại kính:
A. phân kỳ để nhìn rõ các vật ở xa.
B. hội tụ để nhìn rõ các vật ở xa.
C. phân kỳ để nhìn rõ các vật ở gần.
D. hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần
Câu 22. Phát biểu nào sau đây về kính lúp là sai?
A. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
B. Vật cần quan sát đặt trong khoảng tiêu cự của kính lúp.
C. Ảnh quan sát qua kính lúp là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật
D. Kính lúp dùng để quan sát những vật ở xa.
Câu 23. Điều gì xảy ra ở máy ảnh khi vật tiến lại gần máy ảnh:
A. ảnh to dần

B. ảnh nhỏ dần

C. ảnh nhỏ dần

D. ảnh không hề thay đổi về kích thước.

Câu 24. Dùng kính lúp có số bội giác 4x và kính lúp có số bội giác 5x để quan sát cùng
một vật và với cùng điều kiện thì:
A. Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh lớn hơn kính lúp có số bội giác 5x.
B. Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh nhỏ hơn kính lúp có số bội giác 5x.
C. Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh bằng kính lúp có số bội giác 5x.
D. Không so sánh được ảnh của hai kính lúp đó.
Câu 25. Khi chụp ảnh một vật, người ta dùng máy ảnh có độ sâu buồng tối (khoảng cách
từ vật kính tới phim) là 6 cm, chiều cao của vật là 1,5m và vật cách máy ảnh là 4,5m.
Ảnh của vật sẽ cao:
A. 1cm

B. 1,5cm

C. 2cm

D. 2,5 cm

Câu 26. Ánh sáng trắng phát ra từ
A. Mặt Trời.
B. đèn pin.
C. các bóng đèn dây tóc
D. Mặt Trời , đèn pin, các bóng đèn dây tóc
Câu 27. Chiếu ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu vàng vào cùng một vị trí trên tấm
màn màu trắng, trong đó ánh sáng màu vàng bị chắn bởi tấm kính lọc màu xanh
lam. Nhìn trên màn ta thấy có màu
A. trắng.

B. da cam.

C. đỏ.

D. xanh lam.

Câu 28. Chọn câu sai trong các phát biểu sau
A. Vật màu trắng tán xạ tốt với mọi ánh sáng.
B. Vật màu đen không tán xạ ánh sáng.
Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

FERMAT EDUCATION

C. Vật màu xanh tán xạ tốt ánh sáng đỏ.
D. Vật có màu nào( trừ màu đen), thì cũng tán xạ tốt ánh sáng màu đó.
Câu 29. Khi hoạt động, quạt điện có sự biến đổi điện năng thành
A. cơ năng và nhiệt năng.
B. quang năng.
C. cơ năng
D. nhiệt năng.
Câu 30. Trong nồi nước sôi đang bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ dạng nào sang
dạng nào?
A. Động năng thành thế năng.
B. Nhiệt năng thành cơ năng.
C. Nhiệt năng thành hóa năng.
D. Hóa năng thành cơ năng.
Câu 31. Trên hình vẽ là một số đồ thị hãy cho biết đồ thị nào biểu diễn đúng mối liên hệ
giữa cường độ dòng điện (I) chạy trong dây dẫn và hiệu điện thế (U) đặt vào hai đầu
dây dẫn đó.
Câu
I

I

I

I

32.

Trên hình
vẽ (hình 3)
là đồ thị

O

U
A

O

U

O

B

O

U

U
D

C
(Hình 1)

biểu

diễn

sự

phụ

thuộc của

cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn vào

I(A)

hiệu điện thế giữa hai dầu dây dẫn đó. Dựa vào
đồ thị hãy cho biết thông tin nào dưới đây là sai?
A. Khi hiệu điện thế U = 30V thì cường độ dòng
điện là 1,5A.
B. Khi hiệu điện thế U = 60V thì cường độ dòng

3
1,5

O

30

60

điện là 3A.
C. Khi hiệu điện thế U = 15V thì cường độ dòng

U(V)

(Hình 3)

điện là 1A.
D. Giá trị của hiệu điện thế luôn gấp 20 lần giá trị của cường độ dòng điện.
Câu 33. Để xác định điện trở của một đoạn mạch, một bạn học sinh đã mắc sơ đồ như
hình vẽ (hình 4). Số chỉ của vôn kế là 6V; của ampekế là 1,5A

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

FERMAT EDUCATION

(Hình 4)
Giá trị điên trở của mạch là:
A. R = 9 

B. R = 4 

C. R = 2,5 

D. R = 0,25 

Câu 34. Câu kết luận nào sau đây là đúng:
Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở:
A. Dùng vôn kế mắc nối tiếp với điện trở cần đo sao cho chốt (+) về phía cực dương,
chốt (-) về phía cực âm của nguồn điện
B. Dùng vôn kế mắc song song với điện trở cần đo sao cho chốt (+) về phía cực
dương, chốt (-) về phía cực âm của nguồn điện.
C. Dùng vôn kế mắc nối tiếp với điện trở cần đo sao cho chốt (-) về phía cực dương,
chốt (+) về phía cực âm của nguồn điện
D. Dùng vôn kế mắc song song với điện trở cần đo sao cho chốt (-) về phía cực
dương, chốt (+) về phía cực âm của nguồn điện
Câu 35. Cho mạch điện có sơ đồ như hình dưới. Điện trở tương đương của đoạn mạch
AB có biểu thức:

A. Rtđ = R

B. Rtđ = 3R.

C. Rtđ =

3
R

D. Rtđ =

R
.
3

Câu 36. Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu
thì:
A. Tỉ lệ thuận với chiều dài mỗi dây.
B. Tỉ lệ nghịch với chiều dài mỗi dây.
C. Tỉ lệ thuận với khối lượng mỗi dây.
D. Luôn không đổi.
Câu 37. Hình vẽ không dùng để kí hiệu biến trở là

A

B

C

D

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

FERMAT EDUCATION

Câu 38. Số bội giác và tiêu cự ( đo bằng đơn vị xentimet ) của một kính lúp có hệ thức:
25
A. G = 25. f .
B. G =
.
f
C. G = 25 + f .
D. G = 25 – f .
Câu 39. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điểm cực viễn của mắt?
A. Điểm cực viễn là điểm gần mắt nhất.
B. Điểm cực viễn là điểm gần mắt nhất mà khi đặt vật tại đó mắt còn có thể nhìn rõ.
C. Điểm cực viễn là điểm xa mắt nhất.
D. Điểm cực viễn là điểm xa mắt nhất mà khi đặt vật tại đó mắt còn có thể nhìn rõ.
Câu 40. Một kim nam châm đang nằm cân bằng ở giữa 2 thanh nam châm như hình
vẽ, hãy xác định tên các cực tại vị trí 1 và 2
2

1
Nam châm 1

N

S

Nam châm 2

A.Vị trí 1 và 2 đều là cực Nam.
B. Vị trí 1 và 2 đều là cực Bắc.
C. Vị trí 1 là cực Bắc và vị trí 2 là cực Nam.
D. Vị trí 1 là cực Nam và vị trí 2 là cực Bắc.

Đây là tài liệu trích trong cuốn “Hướng dẫn ôn tập thi vào 10 môn Vật lí” do
Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat phát hành.

Cuốn sách nằm trong bộ sách dành cho học sinh ôn thi vào lớp 10:

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


FERMAT EDUCATION

Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

Để đặt mua sách xin liên hệ theo hotline 0984 208 495 (Mr Tuấn) hoặc:
Fermat Education
Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0977.333.961 (Ms Thu)
Website: www.fermat.edu.vn
Fanpage: www.fb.com/fermateducation.
Facebook: www.fb.com/tailieudayhoctoan

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat EducationTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×