Tải bản đầy đủ

Soạn bài thực hành một số phép tu từ cú pháp

Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp - Ngắn gọn nhất
Bình chọn:

Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 1 bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp. 1. Bài tập 1: a. - Câu có
hiện tượng lặp kết cấu ngữ pháp:Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Xem thêm: Thực hành một số biện pháp tu từ cú pháp Học trực tuyến Môn Văn học

Xem thêm: Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp - đầy đủ nhất tại đây
I . Phép lặp cú pháp :
Bài tập 1:
a.
- Câu có hiện tượng lặp kết cấu ngữ pháp:
+ Hai câu bắt đầu từ “Sự thật là ...”
Kết cấu lặp:
P (thành phần phụ tình thái- “sự thật là”) - CN (chủ ngữ) - V1 (vi ngữ- “đã”) – Từ ngữ phủ định
“chứ không phải”- V2.

+ Hai câu bắt đầu từ “Dân ta ...”
Kết cấu lặp:
CN “dân ta” – VN (“đã đánh đổ”, “lại đánh đổ”) + BN (“xiềng xích”, “chế độ quân chủ”) + TN chỉ
mục đích (“để”, “mà”)
- Tác dụng: Tạo cho lời tuyên ngôn âm hưởng đành thép, hùng hồn, thích hợp với việc khẳng
định nền độc lập của Việt Nam, đồng thời khẳng định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là
đánh đổ chế độ thực dân và chế độ phong kiến.
b) Đoạn thơ dùng phép lặp cú pháp giữa hai câu thơ đầu và giữa ba câu thơ sau.
“Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta”
- Kết cấu:
+ CN: Trời xanh, núi rừng
+ VN: của chúng ta
“Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát


Những dòng sông đỏ nặng phù sa.”
- Kết cấu:

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-thuc-hanh-mot-so-phep-tu-tu-cu-phap-ngan-gon-nhatc30a32457.html#ixzz5n9u0gJJKTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×