Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 27: Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu

BÀI 27 TIẾT 109+110
ĐỌC THÊM VB: NHỮNG TRÒ LÔ HAY LÀ VA- REN
VÀ PHAN BỘI CHÂU
- Nguyễn Ái Quốc A. Mục tiêu cần đạt
- Thấy được khả năng tưởng tượng dồi dào, xây dựng tình huống truyện bất ngờ, thú vị,
cách kể chuyện mới mẻ, hấp dẫn, giọng văn châm biếm sắc sảo, hóm hỉnh của tác giả
NAQ trong truyện ngắn Những trò lô hay là Va- ren và Phan Bội Châu.
1.Kiến thức :
- Bản chất xấu xa, đê hèn của Va –ren, phẩm chất khí phách của người chí sĩ cách mạng
PBC. Nghệ thuật tưởng tượng, sáng tạo tình huống,xây dựng hình tượng nhân vật,cách kể
giọng kể hóm hỉnh.
2. Kĩ năng :
- Đọc diễn cảm văn xuôi tự sự, phân tích tính cách nhân vật qua lời nói, cử chỉ và hành
động.
3.Thái độ :
- Khâm phục ý chí yêu nước của PBC tự hào người chí sĩ cm VN.
B.Chuẩn bị:
-Giáo viên: sgk + sgv
- Học sinh: tóm tắt+ soạn hai câu đầu
C.Các bước lên lớp
1 - Ổn định tổ chức:

2- Kiểm tra: ? Em cảm nhận điều gì về tên quan phủ trong truyện ngắn “ Sống chết
mặc bay” của Phạm Duy Tốn
- Sống xa hoa, sung sướng, ham hưởng thụ, ăn chơi, vô trách nhiệm và vô nhân tính
3. Tổ chức các hoạt động dạy và học:
Hoạt động 1: Giới thiệu
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt nam. Trong sự nghiệp cách mạng Người luôn lấy
văn chương làm vĩ khí chiến đấu sắc bén chống kẻ thù. Để góp phần tiếng nói đầy sức mạnh vào phong trào đòi thả cụ


Phan Bội Châu rầm rộ khắp nước, Người đã viết “ Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu”.Hôm nay chúng ta sẽ tìm
hiểu văn bản này

Hoạt động của Gv và Hs

Nội dung

Hoạt động 2: HD Đọc - Hiểu văn bản

I. Tìm hiểu chung

Theo dõi chú thích *.Nêu vài nét về tác 1.Tác giả: Nguyễn Ái Quốc( Bác Hồ)
giả, tác phẩm
tên dùng ( 1919 – 1945) của Bác
Gv: lúc nhỏ:Nguyễn Sinh Cung
Vào Huế học ở trường
học:Nguyễn Tất Thành

Quốc

1911:làm phụ bếp trên tàu:anh Ba
1919: gửi tới Hội nghị HB họp ở Véc
xây( Pháp) bản yêu sách quyền các dân
2. Tác phẩm
tộc : Nguyễn Ái Quốc
8.1942 lấy tên Hồ Chí Minh sang - Viết sau khi Phan Bội Châu bị bắt cóc
Trung Quốc liên lạc với lực lượng ở Trung Quốc giải về Hoả Lò ( 1925)
chống Nhật
- Đăng trên báo” Người cùng khổ”
- Gv hướng dẫn đọc: giọng vừa bình 1925
thản vừa di dỏm hai hước. Chú ý câu


cảm, lời độc thoại, lời tái bút đọc giọng
phù hợp
- Gv đọc mẫu.Học sinh đọc
- Nhận xét
- G: ?Tóm tắt truyện
H: TT
- Theo hai ý chính:Va-ren chuẩn bị
sang nhận chức toàn quyền Đông
Dương và lời nửa chính thức chăm sóc
vụ Phan Bội Châu
- Cuộc gặp gỡ giữa Va- ren và Phan
Bội Châu trong nhà tù Hoả Lò
- G: ?Va-ren là người như thế nào?

* Từ khó(sgk)
* Tóm tắt:


- Học sinh đọc chú thích khác ( sgk)
?- G : Nêu bố cục văn bản

3.Bố cục: hai phần

H : XĐ

P1: đầu -> Phan Bội Châu vẫn bị giam
Gv: Phần giữa ( lược) là cảnh va-ren trong tù ( Va-ren chuẩn bị sang nhận
được đón tiếp ở Huế và Sài Gòn nồng chức và lời hứa chăm sóc vụ Phan Bội
hậu, thịnh soạn.Khi hắn t2 một cuộc Châu)
hành du linh đình qua khu phố bản xứ P2: còn lại: cuộc gặp gỡ giữa Va-ren và
-> bị dân chúng vạch rõ bản chất bất Phan Bội Châu
lương, xảo quyệt
Hoạt động 3 : HD phân tích
- Theo dõi phần 1

III.Tìm hiểu văn bản

- G : ?Theo em đây là một tác phẩm ghi 1.Va-ren và lời hứa của hắn
chép sự thực hay là tưởng tượng hư
cấu?Căn cứ vào đâu để kết luận?
-H : Đây là truyện ngắn, hình thức có
vẻ như bài ký sự nhưng là một câu
chuyện tư tưởng, hư cấu vì truyện được
viết trước khi quan toàn quyền Đông
Dương sang Việt nam.Khi sang ông ta
không gặp Phan Bội Châu
- G : ? Trước khi sang Việt nam Va-ren
đã hứa gì về vụ Phan Bội Châu?
Thực chất của lời hứa ấy là gì?
-H : Hứa “ nửa chính thức” -> chỉ hứa
một nửa -> hài hước để thể hiện sự giả
dối của hắn
- G : ?Vì sao hắn lại chăm sóc vụ Phan
Bội Châu
-H : Để xoa dịu bớt làn sóng đấu tranh
đòi thả Phan Bội Châu ở Việt Nam
G : ?Tác giả nhận xét về việc này qua
chi tiết nào

- Hắn hứa chăm sóc vụ Phan Bội Châu


- H : Giả thử cứ cho rằng… tự hỏi quan
toàn quyền sẽ chăm sóc vụ ấy vào lúc
nào và làm ra sao
G : ?Nhận xét gì về giọng văn và kiểu
câu
- H : Giọng mỉa mai, hài hước, câu
nghi vấn -> thái độ nghi ngờ của tác
giả
- G : ?Nhận xét gì về lời hứa của quan - Đó là lời hứa dối trả, hứa để vuốt ve,
toàn Đông Dương
trấn an nhân dân Việt Nam.Lời hứa đó
H : NX
thực chất là một trò lố bịch
- G : ?Truyện được kể theo ngôi thứ
mấy? Tác dụng?
-H : Ngôi thứ ba.Người kể chứng kiến
câu chuyện ở mọi lúc mọi nơi -> kể lại

2.Cuộc gặp gỡ giữa Va-ren và Phan
Bội Châu trong sự tưởng tượng của
- G :? Đoạn truyện giới thiệu cuộc gặp tác giả
gỡ ấy như thế nào?
-> khách quan

-H : Cuộc chạm trán đầy kịch tính
cuộc đối mặt giữa hai nhân cách đối
cực ở hai trận tuyến
-G : ?Varen được giới thiệu qua chi tiết
nào ?Phan Bội Châu được giới thiệu ra
sao?
H : TL
- G : ?Nhận xét gì về từ ngữ sử dụng để
giới thiệu hai nhân vật
- H : Những từ với tư cách đại từ
Varen: dùng đại từ -> thái độ khinh
miệt cao
Phan Bội Châu: dùng đại từ -> sự tôn
kính

Varen

Phan Bội Châu

- Con người phản - Người đồng
bội giai cấp
bào tôn kính, đã
- Tên chính khách hi sinh…
bị đồng bọn xua -Bậc anh hùng,
đuổi ra khỏi tập vị thiên sứ, đấng
đoàn
xả thân
- Kẻ ruồng bỏ quá
khứ, ruồng bỏ
lòng tin, ruồng bỏ


- G : ?Biện pháp nghệ thuật được sử
dụng để giới thiệu hai nhân vật?
-H : Đối lập tương phản -> hai con
người trái ngược hoàn toàn
Theo dõi “ tôi đem tự do…->ở châu
Á”

giai cấp
- Kẻ phản bội
nhục nhã
-> con người -> con người
đáng khinh bỉ, đáng tôn kính,
căm thù
ngưỡng mộ

? Gặp Phan Bội Châu , Varen nói và
làm gì

- Nhìn Varren
- Im lặng, dửng
dưng

-H: Tôi đem tự do đến cho ông đây
- Bắt tay, nâng gông
- Có đi phải có lại, yêu cầu ông cộng
tác, hợp lực với Pháp
- G: ?Qua đó bộc lộ thái độ gì
-> H: có vẻ thân thiện, giúp đỡ nhưng
lập tức đặt ra yêu cầu buộc Phan Bội
Châu theo Pháp
- Ca ngợi Phan Bội Châu và hứa hẹn
- Dụ dỗ
-> lời dụ dỗ, ca ngợi khôn khéo nhưng
trơ tráo, trắng trợn
- Đưa ra những tấm gương phản bội
nhục nhã trong đó có hắn
-> thô thiển, bỉ ổi và vô liêm sỉ
Theo dõi tiếp -> được cho bản thân
ông
- G: ?Tiếp đó Varen bày tỏ thái độ gì
?Sau đó hắn làm gì? Bằng cách nào?
- H: Chớ xúi giục… làm như vậy ông sẽ
được tất cả, được cho bản thân ông,
cho đất nước

- Dụ dỗ PBC

-> thái độ bình
-> thô thiển, bỉ ổi tĩnh, khinh bỉ và
bản lĩnh,
và vô liêm sỉ
- Nhếch mép.
mỉm cười kín
đáo
- Nhổ vào mặt
Varen
-> Căm tức,
khinh bỉ cao độ


-G: ?Nhận xét gì về lời dụ dỗ ca ngợi
của Varen?
?Sau đó hắn tiếp tục diễn thuyết điều
gì?
H: TL
-G: ?Vì sao tác giả để Varen lấy chính
sự phản bội của mình ra làm gương
-H: Đặt hắn tới đỉnh cao của sự vô liêm
sỉ
- G: ?Trước trò hề của Varen, Phan Bội
Châu phản ứng như thế nào?
?Cái nhìn và thái độ im lặng dửng dưng
ấy thể hiện tư thế, khí phách gì của
Phan Bội Châu
- H: Cái nhìn điềm tĩnh,lạnh lẽo, khinh
bỉ cao độ
- G: ?Nhận xét gì về số lượng lời văn
giành khắc hoạ hai nhân vật
-H: Chủ yếu Varen nói (độc thoại), tìm
mọi cách vuốt ve Phan Bội Châu, mua
chuộc ông một cách thô thiển.Còn
Phan Bội Châu im lặng dửng dưng
không thèm nói
- G: ?Dụng ý của tác giả khi khắc hoạ
nhân vật
- Tô đậm, khắc sâu bản chất đối của hai
nhân vật
?Thêm đoạn kết và phần tái bút có tác
dụng gì
-H: Làm rõ hơn nữa, khách quan hơn
về thái độ, tư thế của Phan Bội Châu
trước kẻ thù


- G: ? Đó là thái độ gì
-H: Nhếch mép cười ruồi, khinh bỉ
- G: ?Theo một nhân chứng khác Phan
Bội Châu còn có hành động gì?
III.Tổng kết
H: TL
- NT đối lập tương phản
Hoạt động 4: HDTổng kết

- Khắc họa nhận vật độc đáo

Học sinh đọc.Gv chốt

* Ghi nhớ

Hoạt động 5: Hướng dẫn luyên tập

IV. Luyện tập

- GV HD HS làm bài tập

1.Bài 1: Thái độ của tác giả đối với
Phan Bội Châu là khâm phục, ngưỡng
mộ
Thái độ ấy thể hiện qua cách miêu tả và
ngòi bút trào phúng sắc sảo
2.Bài 2:
- Những trò lố (turrlupinades) = trò hề,
vô vị, nhạt nhẽo
-> trò bịp bợm, lố bịch của Varen
- Truyện có hai trò lố

Hoạt động 6:. Củng cố:
- Qua văn bản, em cảm nhận điều gì về hai nhân vật Varen và Phan Bội Châu?
Hoạt động 7: Dặn dò- HDTH
- Soạn: Dùng cụm C-V để mở rộng câu ( tiếp) – làm bài tập
Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................


************************Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×