Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 27: Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu

NHNG TRề L HAY L VA- REN V PHAN BI CHU
Nguyn Ai Quc I. Mức độ cần đạt:
- Hiu c giỏ tr ca on vn trong vic khc ha sc nột 2 nhõn vt Va ren v
Phan Bi Chõu vi 2 tớnh cỏch, i din cho 2 lc lng XH phi ngha v chớnh
ngha- Thc dõn Phỏp v nhõn dõn Vit Nam, hon ton i lp nhau trờn t nc ta thi Phỏp thuc.
- Rốn k nng k chuyn v phõn tớch nhõn vt trong quỏ trỡnh so sỏnh i lp.
II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:
1. Kiến thức: Bản chất xấu xa, đê hèn của Va-Ren; phẩm chất, khí phách của
ngời chiến sĩ CM PBC...
2. Kĩ năng: Đọc kể diễn cảm văn xuôi tự sự...
* Chun b:
- Gv: Tranh nh v Bỏc H , Phan Bi chõu. Nhng iu cn lu ý: Tỡm hiu v
cuc i ca Phan Bi Chõu, c bit l t khi ngi chớ s yờu nc dn thõn vo
cuc Cỏch mng cu nc cho n ngy b bt v nc 1925.
-Hs:Bi son
III. hớng dẫn thực hiện:
I- H1:Khi ng(5 phỳt)
1.n nh lp
2. Kim tra:
Em hóy nờu nhng nột c sc v ND, NT ca vn bn Sng cht mc bay ?
3. Bi mi:

Nguyn ỏi Quc l tờn c.tch HCM (1919-1945). Trờn t nc Phỏp t 19221925, bỳt danh Nguyn ỏi Quc ó gn vi t bỏo Ngi cựng kh v nhiu tp

TaiLieu.VN

Page 1


xuất sắc khác trong đó có Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu - viết
1925.
II-HĐ2:Đọc- Hiểu văn bản (65 phút)
Hoạt động của thầy-trò

Nội dung kiến thức
A-Tìm hiểu bài:

- Dựa vào chú thích*, em hãy giới thiệu 1 vài nét I- Tác giả – tác phẩm:
về tác giả và tác phẩm ?
1- Tác giả: Nguyễn ái Quốc (18901969), quê Kim Liên- Nam ĐànNghệ an.
- Là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt
Nam, là nhà văn, nhà thơ, là danh
nhân văn hóa thế giới.
2- Tác phẩm: Đăng trên báo Ngời
cùng khổ số 36-37, năm 1925.
+Gv: Đây là truyện ngắn hiện đại được viết bằng
tiếng Pháp.
II-Kết cấu:
+Hướng dẫn đọc: Đọc với giọng kể chuyện vừa
bình thản, vừa dí dỏm hài hớc.
+Giải nghĩa từ khó.
- Đây là truyện ngắn được sáng tạo bằng h cấu:
nghĩa là tưởng tượng từ cái có thật. Vậy theo em
chuyện gì có thật ? Chuyện gì là do tưởng tượng
mà có?
- Em hiểu những trò lố trong truyện này là
những trò như thế nào ? Ai là tác giả của những
trò lố đó ?
- Truyện được kể theo trình tự nào ?

TaiLieu.VN

-Thể loại: Truyện ngắn hiện đại
- Chuyen có thật: nhân vật Va- ren
toàn quyền Pháp tại Đông Dương,
Phan Bội Châu - nhà yêu nước
đang bị bắt giam tại Hà Nội, phong
trào đấu tranh đòi thả Phan Bội
Châu.
- Chuyện tưởng tượng: Cuộc tiếp
kiến của Va- ren và Phan Bội
Châu.
- Trò lố: là trò nhố nhăng, bịp bợm,
đáng cười của Va- ren- người hứa
sang Việt Nam chăm sóc Phan Bội

Page 2


- Truyện có những nhân vật chính nào ?

Châu.

- Ta có thể chia VB thành mấy phần ?

- Kể theo trình tự thời gian: từ khi
Va- ren xuống tàu đến khi tới xà
lim giam cụ Phan Bội Châu tại
HN.

+HS đọc phần đầu.

*Bố cục: 3 phần.
+GV: Mở đầu truyện, tác giả đã giới thiệu với
chúng ta nhân vật Va ren và việc y sang Đông D- - Từ đầu->bị giam trong tù: Lời
ương nhận chức toàn quyền. Đây là phần mở
hứa của Va ren với Phan Bội Châu.
đầu giới thiệu nhân vật và tình huống truyện.
- Tiếp->không hiểu Phan Bội
- Nhân vật Va ren được giới thiệu bằng một lời
Châu: Cuộc gặp gỡ giừa Va ren và
hứa, đó là lời hứa gì ?
Phan Bội Châu.
- Tại sao lại là nửa chính thức hứa ? mà không
phải là chính thức hứa ? (Hứa không chính thức
để dễ thay đổi ý).
- Em có nhận xét gì về lời hứa của Va ren ?

- Còn lại: Thái độ của Phan Bội
Châu qua lời các nhân chứng.
III-Phân tích:
1- Lời hứa của Va- ren với Phan
Bội Châu:

- Hắn hứa như vậy để nhằm mđ gì ? (gây uy tín). - Ông Va ren đã nửa chính thức
hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội
- Vì sao hắn phải hứa nh vậy ? (là do sức ép của Châu.
công luận ở Pháp và ĐD.
=> Lời hứa mập mờ, chứa đựng sự
- Va ren hứa sẽ chăm sóc cụ Phan Bội Châu đến hài
hước, lố bịch.
khi nào ?


- Ngài chỉ muốn chăm sóc đến khi
- Em hiểu thế nào là yên vị ? (ngồi yên vào chỗ). nào yên vị thật xong xuôi ở bên ấy
đã.
- Qua việc hứa này ta hiểu gì về Va ren?
=>Coi lời hứa không quan trọng
bằng việc ổn định công việc của
mình.
+GV: Qua đoạn mở đầu, Va ren hiện lên như 1
nhân vật trào phúng. Khi người kể chuyện tự đặt
câu hỏi: Giả thử cứ cho rằng 1 vị toàn quyền ĐD
mà lại biết giữ lời hứa đi chăng nữa, thì chúng ta
vẫn đợc phép tự hỏi:

TaiLieu.VN

Page 3


Liệu quan toàn quyền Va ren sẽ chăm sóc vụ ấy
vào lúc nào và ra làm sao.
- Đây là lời kể hay lời bình, của ai ?
- Cách dùng từ của tác giả ở lời bình này có gì
đáng chú ý ?

-Lời bình:Liệu quan toàn quyền Va
ren sẽ chăm sóc vụ ấy vào lúc nào
- Qua lời bình, ta thấy đợc thái độ và tình cảm gì và ra làm sao.
của tác giả đối với Va ren ?
- Sử dụng 1 loạt từ nghi vấn
Tiết 2
+ GV: Một lời hứa không đáng tin. Đó là 1 khía
cạnh của trò lố bịch trước khi gặp Phan Bội
Châu Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi tiếp, theo dõi
bằng đôi cánh của trí tưởng tượng, những trò lố
chính thức của Va ren.
- Hai nhân vật Va ren và Phan Bội Châu được
giới thiệu qua những chi tiết nào ? (Va ren: con
người phản bội giai cấp vô sản Pháp, con người
bị đuổi ra khỏi tập đoàn, con người ruồng bỏ quá
khứ, lòng tin giai cấp, kẻ phản bội nhục nhã.
Phan Bội Châu: con người đã hi sinh cả gia đình
và của cải, con người bị kết án tử hình vắng mặt,
con người đang bị đầy đọa trong nhà giam, ngày
đêm bị bóng dáng máy chém đe dọa vì tội yêu
nước, vị anh hùng xả thân vì đôc lập).

=>Thể hiện thái độ mỉa mai, châm
biếm, giễu cợt và khinh bỉ.

2-Cuộc gặp gỡ giữa Va ren và
Phan Bội Châu :
- Giới thiệu về 2 nhân vật có sự tương phản đối kháng nhau:

- Khi giới thiệu lai lịch của 2 nhân vật, tác giả đã + Va ren là 1 tên toàn quyền, 1 kẻ
sử dụng biện pháp NT gì ?
bất lương, là kẻ thống trị.
- Qua lời giới thiệu, 2 nhân vật được hiện lên
như thế nào?
- Từ đó ta thấy được thái độ gì của tác giả đối
với nhân vật ?
- Va ren đã tuyên bố và khuyên Phan Bội Châu
những gì ?
- Số lượng lời văn dành cho việc khắc họa nhân

TaiLieu.VN

+ Phan Bội Châu chỉ là 1 ngời tù, 1
ngời Cách mạng vĩ đại nhng bị thất
bại và bị đàn áp.
=>Thể hiện thái độ khinh rẻ kẻ
phản bội và ngợi ca ngợi người yêu
nớc.
*Va ren:

Page 4


vật Va ren nhiều hay ít ? Điều đó thể hiện dụng y ->Số lượng từ ngữ lớn, hình thức
gì của tác giả ?
ngôn ngữ trần thuật độc thoại- Có
tác dụng khắc họa tính cách nhân
- Bằng chính lời lẽ của mình, Va ren đã bộc lộ
vật.
nhân cách nào của y ?
- Cũng bằng lời lẽ đó, Va ren đã bộc lộ thực chất
lời hứa chăm sóc Phan Bội Châu như thế nào ?
(Không phải vì giúp đỡ Phan Bội Châu mà là ép
buộc cụ từ bỏ lí tưởng và DT mình. Không
phải vì tự do của Phan Bội Châu mà vì quyền lợi
của nước Pháp, trực tiếp là danh dự của Va ren.
Lời hứa chăm sóc Phan Bội Châu không chỉ là
lời hứa suông mà con là trò bịp bợm, đáng cời). =>Là kẻ thực dụng đê tiện, xảo
quyệt, dối trá, bẩn thỉu, sẵn sàng
làm mọi thứ chỉ vì quyền lợi cá
- Trước những lời lẽ của Va ren thì Phan Bội
nhân.
Châu như thế nào ?
- Em có nhận xét gì về thái độ im lặng dửng dưng của Phan Bội Châu ?
- Khi kể và tả về thái độ của 2 nhân vật này, tác
giả đã sử dụng phương thức nào ?
- GV: Đây là 1 bút pháp, 1 cách viết vừa tả vừa
gợi, rất thâm thúy, sinh động, lí thú.
- Qua lời miêu tả ta thấy Phan Bội Châu hiện lên
là ngời nh thế nào ?
+GV: Với kẻ thù ngòi bút Nguyễn ái Quốc mang
tính chiến đấu mạnh mẽ. Còn với người anh
hùng dân tộc ngòi bút ấy mềm mại, nâng niu,
trân trọng. Tuy không miêu tả chi tiết, song hình
tượng Phan Bội Châu vẫn rõ nét, luôn song hành
với nhân vật Va ren như 1 đối xứng của 2 màu
* Phan Bội Châu:
sắc đối chọi nhau trong một họa phẩm.
- Im lặng dửng dưng.
+Hs đọc phần 3.
=>Đó là thái độ coi thường, khinh
- Thái độ của Phan Bội Châu thể hiện qua chi
bỉ.
tiết nào?

TaiLieu.VN

Page 5


- Em có suy nghĩ gì về cái nhếch mép chỉ diễn ra
1 lần của Phan Bội Châu và lời bình của tác giả
-> Sử dụng phương thức đối lập.
cho đó là cái mỉm cười kín đáo, vô hình ? (Sự
đối đáp không bằng lời mà bằng cử chỉ).
- Đoạn cuối có chi tiết:
Sự việc này có thật hay do tác giả tưởng tượng ?
Chi tiết tưởng tượng này có ý nghĩa gì ? (Đoạn
cuối là hư cấu tưởng tượng mang tính NT cao).

=>Là người yêu nước vĩ đại, hiên
ngang, bất khuất.

- Tại sao lại tách ra thêm 1 phần TB ? (Tách
như vậy là để tạo ra cách dẫn truyện hóm hỉnh,
thú vị làm tăng thêm ý nghĩa của vấn đề).
- Các biểu hiện đó cho thấy Phan Bội Châu đã
có thái độ như thế nào đối với Va ren ?
- Thái độ ấy toát lên đặc điểm nào trong nhân
cách của Phan Bội Châu ?
III-HĐ3:Tổng kết(5 phút)
- Em hãy nêu những nét đặc sắc về ND, NT của
VB ?

3- Thái độ của Phan Bội Châu
qua lời các nhân chứng:

- Em có nhận xét gì về đặc điểm văn chương của - Đôi ngọn râu mép của người tù
nhếch lên 1 chút rồi lại hạ xuống
Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh?
ngay và cái đó chỉ diễn ra 1 lần
thôi.
-Hs đọc ghi nhớ
IV-HĐ4:Luyện tập, củng cố(10 phút)

- Mỉm cười 1 cách kín đáo và vô
hình.

Bài 1
-Hs làm cá nhân-Gv gọi hs làm
-Gv nhận xét
Bài 2

- Phan Bội Châu nhổ vào mặt VR.
->H cấu tưởng tượng

- Giải thích cụm từ "Những trò lố" trong nhan đề
tác phẩm?

TaiLieu.VN

Page 6


-> Phan Bội Châu coi thường và
khinh bỉ Va ren.

=>Nhân cách cứng cỏi, kiêu hãnh,
không chịu khuất phục kẻ thù.
IV-Tổng kết:
*Ghi nhớ: sgk (95 ).
-Tác phẩm của Nguyễn ái Quốc Hồ Chí Minh vừa mang tính NT
cao, vừa mang tính t tưởng, tính
chiến đấu sắc bén.
B-Luyện tâp:
Bài 1:Tình cảm của tác giả đối với
PBC:
Kính trọng trước khí phách kiên
cường , bất khuất của cụ
Bài 2:Dùng cụm từ “Những trò lố”
trong nhan đề trực tiếp vạch trần
hành động lố lăng, bản chất xấu xa
của Va ren
V- HĐ5:Đánh giá(3 phút)
-Gv đánh giá tiết học
VI-HĐ6:Dặn dò(2 phút)
- Học thuộc ghi nhớ, làm tiếp phần luyện tập.
- Soạn bài: Dung cụm C-V để mở rộng câu (tt)

TaiLieu.VN

Page 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×