Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 32: Ôn tập Tiếng Việt

Bài 32-Tiết 1,2
ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT (TIẾP THEO)
HỚNG DẪN LÀM BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP

A-Mục tiêu bài học:
Giúp HS:
- Hệ thống hóa kiến thức về các phép biến đổi câu và các phép tu từ cú pháp đã
học.
- Hớng dẫn học sinh cách làm bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì II.
B- Chuẩn bị:
- Đồ dùng :
- Những điều cần lu ý:
C-Tiến trình tổ chức dạy - học:
I- Ổn định tổ chức:

II- Kiểm tra:
III- Bài mới:

Hoạt động của thầy-trò

Nội dung kiến thức


- Dựa vào mô hình trong sgk, em hãy
cho biết có những phép biến đổi câu
nào ?
- Thêm bớt thành phần câu bằng cách

TaiLieu.VN

Page


nào ? (Bằng cách rút gọn câu và mở
rộng câu).
- Thế nào là rút gọn câu ? Cho ví dụ ?

- Câu em vừa dặt rút gọn thành phần
gì? (Rút gọn CN).
- Có mấy cách mở rộng câu, đó là
những cách nào ?
- Thêm trạng ngữ vào câu để làm gì ?

- Thế nào là dùng cụm C-V để mở
rộng câu ?

- Ta có thể chuyển đổi kiểu câu bằng
cách nào ?

- Đặt một câu chủ động ? Vì sao em
biết đó là câu chủ động ?

- Thế nào là câu bị động ? Cho ví dụ ?

TaiLieu.VN

Page


IV- Hớng dẫn học bài:
- Ôn tập và học thuộc những nội dung trên.
- Xem lại đề kiểm tra cuối học kì I: sgk (188,190).
- Chuẩn bị bài: Chơng trình địa phơng.
D-Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×