Tải bản đầy đủ

Mindmap asignment 1 1 nhom 09

Động thái của Mỹ

Chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung Quốc

Đánh thuế lên 50% trị
giá hàng hóa Trung
Quốc nhập khẩu vào Mỹ

Đánh thuế lên 85% trị
giá hàng hóa Mỹ nhập
khẩu vào Trung Quốc

Lần 1: đánh thuế lên 34 tỷ USD trị giá hàng hóa
Lần 2: đánh thuế lên 16 tỷ USD trị giá hàng hóa
Lần 3: đánh thuế lên 200 tỷ USD trị giá hàng hóa
Danh sách hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế 10%: hơn 6000 mặt hàng,
trong đó: máy móc điện tử, đồ nội thất, các sản phẩm từ nhựa (chiếm
40% lượng hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ) có giá trị áp thuế lớn
Lần 1: đánh thuế lên 34 tỷ USD trị giá hàng hóa
Lần 2: đánh thuế lên 16 tỷ USD trị giá hàng hóa

Lần 3: đánh thuế lên 60 tỷ USD trị giá hàng hóa
Danh sách hàng hóa Mỹ bị Trung Quốc áp thuế 10%: hơn 5000 mặt hàng,
trong đó: Thịt lợn, hóa chất, quần áo, máy móc, thiết bị ô tô có giá trị áp
thuế lớn
Tháng 9/2018: âm thầm ngưng cấp giấy phép hoạt động cho các doanh
nghiệp Mỹ kinh doanh tại Trung Quốc trong các lĩnh vực: tài chính, ngân
hàng, bảo hiểm, quản lý tài sản

Động thái của
Trung Quốc

Trả đũa bằng các chính
sách phi thuế quan

27% công ty cho biết có thêm nhiều hoạt động kiểm tra và siết chặt quản lý
hơn và 23% công ty cho biết thủ tục hải quan đang được giải quyết chậm hơn
(Theo Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc)
Trả đũa thô bạo:
1/ Đóng cửa các nhà máy của 1 số công ty Mỹ tại Trung Quốc
2/Kêu gọi người tiêu dùng tẩy chay hàng Mỹ
Dự báo: sắp tới Mỹ có thể mất nguồn thu từ du học sinh, du khách Trung quốc
(Trung bình hàng năm có hàng trăm nghìn du học sinh và khách du lịch đến Mỹ)
nếu Mỹ cứ tiếp tục trả đũa mạnh mẽ với Trung QuốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×