Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 21: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

TIẾT 84 - TUẦN 22 - BÀI 21
VĂN BÀI: SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Ngày soạn :....................................
Ngày dạy :.........................................

Mục tiêu cần đạt:
Giúp HS cảm nhận: Các biểu hiện giàu đẹp của TV trên phương diện ngữ âm, từ vựng,
cú pháp. Đó là 1 biểu hiện của sức sống dân tộc.
- Tinh thần khoa học, tình cảm trân trọng của tác giả đối với tiếng nói dân tộc.
- Trong văn nghị luận có thể kết hợp, giả thiết, biện luận với chứng minh.
Các bước lên lớp:
1. Ổn định
2. Kiểm tra: Cho biết nội dung và nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản: "Tinh thần
yêu nước của nhân dân ta".
3. Bài mới.
Hoạt động 1
Nêu hiểu biết về tác giả?

I. Đọc chú thích.
- Đặng Thanh Mai là nhà văn,

nhà nghiên cứu văn học nổi
tiếng, nhà hoạt động xã hội có
uy tín.

1. Tác giả:


- Trích phần đầu của bài
nghiên cứu "TV, 1 biểu hiện
hùng hồn của sức sống dân
tộc"
?Chú thích: Âm bình

H - đọc

2. Văn bản:
3. Đọc chú thích

Âm giai, dương bình?
Tìm bố cục của bài va
nêu ý chính của mỗi
đoạn?

2 phần:
- Nhận định chung về phẩm
chất giàu đẹp.
- Làm rõ phẩm chất giàu đẹp
của TV.

Hoạt động 2

II. Tìm hiểu VB

?Tác giả dùng phương
thức nào để tạo VB này?
Vì sao?

- Phương thức nghị luận chủ
yếu là dùng luận cứ.

Mục đích nghị luận của
tác giả trong VB này là
gì?

- Khẳng định sự giàu đẹp của
TV để mọi người tự hào và tin
tưởng vào tương lai của TV.
H - theo dõi phần đầu văn bản. 1. Nhận định về
phẩm chất của
TV

?Câu văn nào khái quát
phẩm chất.

Câu 2: TV có những đặc sắc
của 1 thứ tiếng đẹp, 1 thứ tiếng


hay.
- 2 - đẹp
- hay
- Nhịp điệu: hài hoà ề âm
hưởng, thanh điệu

- TV có những
đặc sắc của mệt
thứ tiếng đẹp và
hay.

- Cú pháp: Tế nhị, uyển chuyển
trong cách đặt câu.
?Dựa trên căn cứ nào để
tác giả nhận xét TV là 1
thứ tiếng hay?

-2 khả năng của TV:
+ Đủ khẳng để diễn đạt tư
tưởng, tình cảm của con người
Việt Nam.
+ Thoả mãn cho yêu cầu của
đời sống văn hoá nhà qua các
thời kỳ.
- Đi từ ý khái quát  cụ thể
ngắn gọn rành mạch.

? Em có nhận xét gì về
cách lập luận của TV.

?Để chứng minh vẻ đẹp
TV, tác giả đưa trên
những đặc sắc nào trong
cấu tạo của nó?

C1 nhận xét khái quát phẩm
chất c2 giải thích cái đẹp
c2 giải thích cái đệp  giả
thuyết cái hay C3.

- Giàu chất nhạc.

2. Biểu hiện giàu
đẹp của TV.

- Rất uyển chuyển trong câu

1. TV đẹp ntn?


? Tác giả đã đưa ra những kéo.
lý lẽ nào để chứng minh - ấn tượng của người nước
cho TV giàu chất nhạc?
ngoài.

- Giàu chất nhạc.

- Cấu tạo đặc biệt của TV: hệ
thống nguyên âm và phụ âm
khá phong phú giàu thanh điệu
…giàu hình tượng.
- "Chú bé loắt choắt.
? Em có thể tìm được 1
dẫn chứng về TV giàu
chất nhạc?
?Tính "uyển chuyển
trong câu kéo" TV được
tác giả xác nhận trên
chứng cớ đời sống nào?

…nghênh nghênh".
- Nhận xét của giáo sĩ nước
ngoài, "TV….rất rành mạch
trong lối nói uyển chuyển
trong câu kéo, rất ngon lành
trong những câu tục ngữ.

? Tìm 1 dẫn chứng chứng - Đứng bên ni đồng…
minh chio câu TV rất
uyển chuyển
?Tác giả quan niệm ntn
về 1 thứ tiếng hay?

H - theo dõi đoạn tiếp theo.
- Thoả mãn nhu cầu trao đổi
tình cảm ý nghĩa giữa người
với ngnười.
- Thoả mãn yêu cầu của đời
sông văn hoá ngày càng phức

2. TV hay như thế
nào?


tạp.
- Dồi dào về cấu tạo từ ngữ.
- Từ vựng tăng lên ngày 1
nhiều.
?Dựa trên những chứng
cớ nào mà tác giả xác
nhận các kỹ năng hay đó
có của TV?

- Không ngừng đặt ra nhiều từ
mới cách nói mới hoặc việt
hoá…
- Các sắc thái xanh khác nhau
trong "chinh phụ ngâm".
- Các sắc thái khác nhau của
đại từ ta.

?Em thử lấy một dẫn
chứng cho thấy kỹ năng
của TV?
?Nhận xét về cách lập
luận của tác giả về TV?

- Dùng lý lẽ và chứng cớ khoa
học.
- Thuyết phục bạn đọc ở sự
cảm xúc khoa học.
 hay và đẹp trong TV có
quan hệ gắn bó mật thiết.

- Dồi dào về tục
ngữ.
- Ngữ pháp uyển
chuyển
- Sắc thái biểu
cảm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×