Tải bản đầy đủ

báo cáo thực tập công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT TỪ VIẾT TẮT

Ý NGHĨA

1

HCNS

Hành chính – Nhân sự

2

NLĐ

Người lao động

3

NSDLĐ


Người sử dụng lao động

4

ĐDPL

Đại diện pháp lí

5

KH-CN

Khoa học – Công nghệ

6

QTNL

Quản trị nhân lực

7

BGĐ

Ban Giám Đốc

8

NSLĐ

Năng suất lao động

9

CSH

Chủ sở hữu

10

CBCNV/ CNV

Cán bộ công nhân viên/ Công nhân viên


LỜI MỞ ĐẦU
Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ
thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân lực.
Chúng ta không phủ nhận vai trò cùa các lĩnh vực khác như quán trị tài chính, quản trị
sản xuất, quan trị hành chính, kế tóan... nhưng rõ ràng quản trị nhân lực đóng vai trò
rất quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Bất cứ cấp quản trị nào cùng phải biết quản trị
nhân viên của mình.
Quản trị nhân lực là một lĩnh vực phức tạp và khó khăn. Nó bao gồm nhiều vấn
đề như tâm sinh lý, xã hội, đạo đức... Nó là sự trộn lẫn giữa khoa học và nghệ thuật nghệ thuật quản trị con người. Công việc quản trị không hề dễ dàng khiến cho vai trò
của nhà quản trị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một nhà quản trị giỏi cần biết
phân tích và nắm vững các yêu tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến
công tác quản trị nhân lực.
Để tìm hiểu sâu hơn em đã liên hệ và tiến hành thực tập nghiên cứu tình hình
hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo
Anh Hưng. Qua đó giúp em tích lũy thêm được kinh nghiệm thực tế cho bản thân, và
là cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ của trường, của khoa giao.
Trong phạm vi bài báo cáo tổng hợp của mình, em xin phép được trình bày tổng
quan hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo
Anh Hưng với nội dung 3 phần như sau:
Phần 1: Giới thiệu chung về Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng
cáo Anh Hưng
Phần 2: Tình hình hoạt động quản trị nhân lực của Công ty TNHH Thương
mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
Phần 3: Một số vấn đề cấp thiết cần giải quyết của Công ty TNHH Thương
mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng và định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
khoa Quản trị nhân lực – Trường Đại học Thương Mại đã nhiệt tình hướng dẫn và chỉ
bảo em trong suốt quá trình. Chân thành cảm ơn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
Quảng cáo Anh Hưng, phòng Hành chính - Nhân sự của công ty đã giúp đỡ em thu
thập và tích tũy thông tin kiến thức thực tế để hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của
mình!PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ QUẢNG CÁO ANH HƯNG
1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
Quảng cáo Anh Hưng
Lịch sử hình thành: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
được thành lập vào 13/10/2005 theo giấy phép kinh doanh số 0101849600 do Sở kế
hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp vào ngày 04/01/2006. Trong thòi đại mở của
hợp tác và liên kết doanh nghiệp cũng như sự hội nhập của nền kinh tế quốc tế lúc này,
quy mô của cơ sở sản xuất được ở ra ban đầu với quy mô nhỏ lẻ.
Năm 2006-2010: Công ty hoạt động ở lình vực uảng cáo nhỏ, dành cho các của
hiệu nhỏ, các áp phích của đại phương
Năm 2010-2014: Với tình hình kinh tế mở rộng thị trường cùng với chiến lược
kinh doanh, công ty đã kí kết được các hợp đồng quảng cáo lớn cho các trung tâm
thương mại như Vincom, BigC,….
Năm 2014-2018: Trên bước phát triển không ngừng nghỉ, Công ty đã liên doanh
với Xí nghiệp In FAHASA để kết hợp thiết kế quảng cáo cho các sản phẩm: sách, tạp
chí, áp phích,….
-

Tên doanh nghiêp: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
Địa chỉ: Phòng 211, nhà A3, Tập thể Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống
Đa, Hà Nội
Giám đốc: Trần Anh Bình
Mã số thuế: 0101849600
Giấy phép kinh doanh: 0102022731, ngày cấp: 04/01/2006

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
1.2.1. Chức năng
Từ khi thành lập đến nay, chức năng chính của công ty là: kinh doanh các loại
vật tư, máy móc thiết bị phục vụ cho ngành điện dân dụng và điện lạnh công nghiệp.
Công ty luôn không ngừng cải tiến sắp xếp hình thức tổ chức phù hợp với nhiệm vụ
kinh doanh sao cho đạt được hiểu quả cao nhất và đáp ứng ngày càng cao nhu cầu cùa
khách hàng trong và ngoài nước.
1.2.2. Nhiệm vụ
Là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh do các thành viên sáng lập đóng góp,
mục đích chủ yếu của công ty là đảm bảo tối đa lợi nhuận và doanh thu nhằm thực
hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và nâng cao thu nhập cho các thành viên cũng như
nâng cao đời sống của công nhân viên làm việc trong công ty. Nghiên cứu hoàn thiện
bộ máy quản lý kinh doanh của công ty. Tuyên truyền, quảng bá, mở rộng, thu hút
khách hàng trong và ngoài nước, các dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tiến hành
đầu tư, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm mục đích kinh doanh đồng
thời xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện việc ký kết hợp đồng. Công ty có tư
cách pháp nhân với con dấu theo mẫu quy định và hạch toán kinh tế độc lập.
1.2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức
1


Nguồn: Phòng HCNS – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh
Hưng
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh
Hưng
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng có cơ cấu tổ chức
theo chức năng, tức là mỗi phòng ban sẽ thực hiện một chức năng khác nhau. Cơ cấu tổ
chức dạng này khá phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty, nó giúp cho công việc
được thực hiện năng suất hơn, hiệu quả hơn, thích ứng hợp với cơ chế để có thể cạnh
tranh cũng như củng cố vị thế nâng cao thương hiệu của mình trong nền kinh tế thị
trường.
1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
Quảng cáo Anh Hưng
1.3.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng là một doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là quảng cáo, in ấn, direct
Ngành nghề kinh doanh của công ty theo quyết định của sở kế hoạch và đầu tư
thành phố Hà Nội, đăng kí 04/04/2006 được đăng kí chi tiết như sau: Quảng cáo, Hoạt
động thiết kế chuyên dụng (trừ thiết kế xây dựng và gia thông vân tải), In ấn (trừ in
trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan và in tráng bao bì kim loại), Hoạt động sáng
tác, nghệ thuật và giải trí (không hoạt động tại cơ sở)
1.3.2. Đặc điểm hoạt động của công ty
Là công ty cổ phần chuyên tư vấn, cung cấp, lắp đặt các thiết bị ứng dụng
KH-CN trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo, công ty luôn hoạt động theo phương
châm kinh doanh "Lợi ích của khách hàng chính là đảm bảo cho sự tồn tại và phát
triển thành công của công ty". Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các thiết bị
khoa học công nghệ, công ty không ngừng đầu tư phát triển trang thiết bị, con
người, chất lượng dịch vụ để mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi đến với
các dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng.

2


1.4. Khái quát về nguồn nhân lực của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
Quảng cáo Anh Hưng
1.4.1. Nguồn nhân lực của công ty
Bảng 1.1. Tình hình nhân lực của công ty giai đoạn 2016 – 2018
Đơn vị: Người
So sánh
2017/2016
2018/2017
Chỉ tiêu
2016 2017 2018
Chênh Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ
lệch
(%)
lệch
(%)
Giới
Nam
20
26
38
6
30
12
46,15
tính
Nữ
6
5
8
-1
16,67
3
60
Tính
Gián tiếp
5
9
13
4
80
4
44,44
chất
Trực tiếp
công
21
22
33
1
4,76
11
50
việc
Đại
học
13
15
24
2
15,38
11
73,33
trở lên
Cao đẳng
8
9
15
1
12,5
6
66,67
Trình Trung cấp
3
4
5
1
33,33
1
25
độ

phổ
2
3
2
1
50
-1
33,33
thông
Tổng số lao động
26
31
46
5
19,23
15
48,38
Nguồn: Phòng Hành chính - Nhân sự
Ban đầu thành lập công ty chỉ có 14 nhân viên đảm nhiệm và kiêm nhiệm các vị
trí ở các phòng ban khác nhau như: Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế
toán… Đến nay công ty đã lên đến 46 nhân viên được phân bổ về các phòng ban với
trình độ đại học chiếm 52,2%, trình độ cao đẳng chiếm 32,6%, trình độ trung cấp chiếm
10,9% còn lại là trình độ phổ thông chiếm 4,3%.
Đội ngũ nhân viên của công ty đa phần là lao động trẻ và phần lớn là nam giới
chiếm 82,6% tổng số nhân lực toàn công ty, có độ tuổi chủ yếu từ 22 – 35 tuổi, điều này
rất phù hợp với lĩnh vực mà công ty đang hoạt động.
1.4.2. Nguồn vốn của công ty
Nguồn vốn của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng có
sự thay đổi, được thể hiện qua bảng số liệu sau:

3


Bảng 1.2. Cơ cấu nguồn vốn của công ty giai đoạn 2016-2017
Đơn vị: tỷ đồng
So sánh
2017/2016
Chỉ tiêu

2016

2017

2018

Vốn chủ
sở hữu

4,5

4,8

Vốn vay

4,25

Tổng
nguồn vốn

8,75

2018/2017

Chênh
lệch

Tỷ lệ
(%)

Chênh
lệch

Tỷ lệ
(%)

5,3

0,3

6.67

0,5

10,41

3,57

5,69

-0,68

16

2,12

59.38

8,37

10,99

-0,38

4.34

2,62

31.3

Nguồn: Phòng Kế toán
Qua bảng ta thấy, tổng nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2016 - 2018 có sự biến
động. Năm 2017 giảm 4.34% tương đương với giảm 0,38 tỷ đồng so với năm 2016 và
năm 2018 tăng 31.3% tương đương 2,62 tỷ đồng so với năm 2017. Nguồn vốn của chủ
sở hữu có chiều hướng tăng.
1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng là công ty có thế
mạnh trong lĩnh vực thiết kế và thi công quảng cáo ngoài trời bởi vậy ngoài việc sử
dụng mét hệ thống các máy vi tính có cấu hình cao phục vụ cho những nhân viên
chuyên thiết kế đồ hoạ, các máy ảnh chuyên dùng trong lĩnh vực quảng cáo được nhập
từ các nước có công nghệ cao như Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kong, công ty còn có một
xưởng in chuyên làm dịch vụ in ấn các ấn phẩm quảng cáo.
Để phục vụ cho việc sản xuất và thi công các bảng đèn điện tử cỡ lớn với vật
liệu mới, hiện nay công ty có một xưởng sản xuất pano biển hiệu đang là chủ sở hữu
một dây chuyền sản xuất đèn neon sign hện đại.
Cơ sở vật chất của công ty hiện giờ đã được cải thiện nhiều hơn so với trước kia.
Bên cạnh nhà xưởng còn có các phòng ban tách biệt, khép kín, phòng họp trang bị các
thiết bị văn phòng hiện đại như máy tính, máy Fax, quạt gió, quạt sởi ấm, máy in, máy
chiếu,…Tuy nhiên, không gian làm việc tại của công ty tương đối hẹp do phải kê nhiều
giá để máy móc, thiết bị phục vụ việc kinh doanh của công ty và công ty chưa có kho để
hàng hóa kinh doanh riêng. Công ty có 01 xe hơi 07 chỗ ngồi để Ban giám đốc đi công
tác, tiếp xúc khách hàng và gặp gỡ đối tác. Công ty còn có 01 xe tải loại 1 tấn được dùng
để vận chuyền hàng hoá, máy điều hoà đển nơi lắp đặt, thi công,...Công nhân của công ty
được trang bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ lắp đặt. Công ty luôn nắm bắt những đổi mới
công nghệ tiên tiến của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng.
Nhìn chung, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng cũng
đã quan tâm đến điều kiện làm việc, bố trí trang thiết bị phục vụ công việc cho nhân
4


viên. Tuy nhiên, công ty chưa có điều kiện thuê kho riêng để hàng hóa nên diện tích
làm việc của nhân viên bị thu hẹp lại nhưng nó cũng không có ảnh hưởng lớn đến việc
di chuyển hay làm việc của nhân viên trong công ty.
Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Thương mại
Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng trong giai đoạn 2016-2018:
Bảng 1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2016-2018
Đơn vị: tỷ đồng
Năm
So sánh
2017/2016
2018/2017
STT Chỉ tiêu 2016 2017
2018
Chên Tỉ lệ Chên Tỉ lệ
h lệch (%) h lệch
(%)
1
Tổng tài
8,75
8,37
10,99
-0,38
4.34
2,62
31.3
sản
2
Nợ phải
4,25
3,57
5,69
-0,68
16
2,12
59.38
trả
3
VCSH
4,5
4,8
5,3
0,3
6.67
0,5
10.42
4
DT
8,323 7,468 11,053 -0,855 10.27 3,585
48
thuần
5
Chi phí
6,971 5,909 9,352 -1,062 15.23 3,443 58.26
6
LNTT
1,273 1,137 1,814 -0,136 10.68 0,177 15.57
7
LNST
0,932 0,777 1,215 -0,155 16.63 0,238 30.63
Nguồn: Phòng Kế toán
Qua bảng số liệu ta thấy, các chỉ tiêu thể hiện tình trạng hoạt động kinh doanh
của Công ty có sự thay đổi:
- Doanh thu giảm 0,855 tỷ đồng (10.27%) năm 2017 so với năm 2016 và tăng
mạnh 3,585 tỷ (48 %) năm 2018 so với 2017;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 giảm 10.68% so với năm 2016 và năm
2017 tăng vọt 15.57 % so với năm 2017.
Từ đó ta có thể kết luận, tình hình kinh doanh của công ty có xu hướng phát
triển tích cực trong giai đoạn sau.

5


PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ANH HƯNG
2.1. Thực trạng phòng Hành chính – Nhân sự của Công ty TNHH Thương Mại
Dịch Vụ Quảng Cáo Anh Hưng
Công tác QTNL luôn được TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
đề cao và chú trọng tới bởi con người luôn là nguồn lực cốt lõi để tạo dựng, giữ vững
và làm tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bộ phận phụ trách tổ chức QTNL
của công ty là phòng Hành chính – Nhân sự.
2.1.1. Tình hình nhân lực
Tình hình nhân lực của phòng HCNS có sự thay đổi được thể hiện qua bảng số
liệu sau:
Bảng 2.1. Tình hình nhân lực của phòng HCNS giai đoạn 2016-2017
Đơn vị: Người
Năm
So sánh
2016 2017 2018 2017/2016
2018/2017
Tiêu chí
Chên Tỷ lệ Chên Tỷ lệ
h lệch
(%)
h lệch
(%)
Số lượng
3
4
6
1
33,33
2
50
Trình
Trung cấp
0
0
0
0
0
0
0
độ
Cao đẳng
1
2
1
1
100
-1
50
Đại học
1
1
3
0
0
2
200
Sau đại học
1
1
2
0
0
1
100
Kinh
Dưới 1 năm
1
1
2
0
0
1
100
nghiệ
1-3 năm
1
1
3
0
0
2
200
m
Trên 3 năm
1
2
1
1
100
-1
50
Giới
Nam
1
1
3
0
0
3
300
tính
Nữ
2
3
3
1
50
0
0
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Qua bảng số liệu ta thấy, nhân lực phòng HCNS đều tăng qua các năm trong giai
đoạn 2016-2018 với số lượng 3 người năm 2016 và 6 người năm 2018. Tỷ lệ nhân viên
nữ trong phòng thường cao hơn nhân viên nam. Trình độ từ cao đẳng trở lên, tăng dần mặt
bằng trình độ của phòng qua các năm cùng với kinh nghiệm nhân sự đến năm 2018 đều
trên 1 năm. Nhìn chung, nhân viên phòng nhân sự của Công ty đều có trình độ chuyên
môn, kinh nghiệm nhất định để đảm nhận tốt công việc của Công ty.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính – Nhân sự
• Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự, quản lí nhân sự đảm bảo chất
lượng theo yêu cầu, chiến lược của công ty.
• Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích - kích thích
người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
• Chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, qui định, chỉ thị của Ban
Giám đốc.
• Nghiên cứu soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty.
6


Xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện
• Phục vụ các công tác hành chính để BGĐ thuận tiện trong chỉ đạo - điều
hành và bộ phận khác có điều kiện hoạt động tốt.
• Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của Công ty, đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công ty.
• Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức Hành chính - Nhân sự.
• Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và
NLĐ trong công ty.
2.1.3. Sơ đồ tổ chức của phòng Hành chính – Nhân sự
Phòng HCNS của công ty có cấu trúc được thể hiện qua hình sau:

Nguồn: Phòng HCNS – TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính – Nhân sự
Qua hình ta thấy cấu trúc hệ thống nhân sự của phòng khá đơn giản, phân chia nhiệm
vụ cơ bản rõ ràng. Đứng đầu là trưởng phòng, sau là cán bộ, nhân viên với chức danh
nhiệm vụ riêng. Năm 2016 phòng có 3 CNV đến năm 2016 phòng có số lượng CNV lên
đến 6 người, với trình độ mặt bằng chung của phòng ngày một tăng qua các năm.
Trưởng phòng HCNS có nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự, các
chính sách nhân sự (tiền lương, nội quy, quy chế…) Quản trị hành chính nhân sự. Xây
dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ cho Ban giám đốc trong
chiến lược định hướng phát triển nhân sự theo từng thời kỳ phát triển; xây dựng hệ
thống văn bản hành chính chuẩn mực, phù hợp pháp luật và phục vụ công tác nội bộ
Nhân viên nhân sự có nhiệm vụ: Quản lý hồ sơ của nhân sự công ty, chấm
công, tính lương cho nhân viên. Đánh giá năng lực, ý thức trách nhiệm trong công việc
và xử lý khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại. Xây dựng và thực hiện tuyển dụng nhân sự,
đào tạo nhân lực trong công ty, hỗ trợ cho ban giám đốc và trưởng phòng HC-NS.
Nhân viên hành chính có nhiệm vụ tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công
7


văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan; thu xếp in ấn, photocopy tài liệu khi cần
thiết; hỗ trợ cho các cuộc họp nội bộ của công ty; lên kế hoạch mua sắm, chịu trách
nhiệm theo dõi và quản lý các tài sản, thiết bị tại văn phòng.
Nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, trông coi hàng hóa, vật tư
thiết bị máy móc khu vực nhà xưởng và các khu vực khác trong công ty; hỗ trợ khách
hàng dắt xe, giữ xe, nón bảo hiểm; đóng, mở cửa công ty theo đúng giờ quy định.
Nhân viên vận chuyển có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa cho những khách hàng
đặt hàng trong khu vực nội thành Hà Nội và một vài tỉnh lân cận; vận chuyển thiết bị,
công nhân tới địa điểm công trình mà công ty thực hiện. Ngoài ra nhân viên vận
chuyển còn có nhiệm vụ lái xe đưa Ban giám đốc đi công tác, tiếp xúc khách hàng và
gặp gỡ đối tác.
Bảng 2.2: Một vài thông tin về nhân lực làm công tác nhân sự tại công ty
STT Họ và tên
Chức vụ
Trình độ
Kinh nghiệm
Học Quản trị nhân
2 năm
Nhân viên lực
1
Nguyễn Phương Thảo
nhân sự
(Đại học Lao độngXã hội)
Nguồn: Phòng HCNS – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh
Hưng
Với quy mô hiện nay là 46 nhân viên thì với 01 người chuyên trách về nhân sự
như hiện tại là khá hợp lý.
2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động
quản trị nhân lực của TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
2.2.1. Nhân tố bên ngoài
2.2.1.1. Khoa học – công nghệ: Ngay nay, tốc độ phát triển cũng như trình độ
khoa học – công nghệ của xã hội ngày càng tăng, tiến bộ, phát triển hơn. Với đặc điểm
của ngành nghề kinh doanh, KH-CN có tầm ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Vì vậy,
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng cần nâng cao năng lực
toàn diện về chuyên môn, kĩ năng, thái độ làm việc cho nhân viên bắt kịp với công
nghệ của thời đại, tạo dựng công ty ngày càng phát triển bền vững.
2.2.1.2. Sự phát triển của nền kinh tế: Sự phát triển của nền kinh tế được thể
hiện thông qua GDP, tốc độ tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp,… nền kinh tế hiện nay
đang suy thoái. Kinh tế bất ổn có chiều hướng đi xuống thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến
các chính sách về nhân sự của doanh nghiệp. Doanh nghiệp một mặt phải duy trì các
lao động có tay nghề, mặt khác phải giảm chi phí lao động doanh nghiệp phải quyết
định giảm giờ làm việc, cho nhân viên tạm nghỉ việc hoặc giảm phúc lợi.
2.2.1.3. Chính trị - pháp luật, văn hóa – xã hội: Chính trị ổn định, pháp luật về
lao động ngày càng được cải thiện, với nền văn hóa tiên tiến có sự hội nhâp là bàn đạp
giúp công ty thuận lợi phát triển nhân lực toàn diện, đúng pháp luật, hội nhập thị
trường quốc tế.

8


2.2.2.Nhân tố bên trong
2.2.2.1. Chiến lược kinh doanh của công ty: Thể hiện mục tiêu, tầm nhìn, sứ
mệnh của doanh nghiệp, công ty có chiến lược rõ ràng, khả thi. Với sứ mệnh tạo việc
làm, nâng cao nhận thức và năng lực làm việc cho người lao động,…có tầm ảnh hưởng
không nhỏ đến các hoạt động QTNL của công ty như tuyển dụng hội nhập, đúng người
đúng việc, đầu tư đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp, coi trọng người lao động:
công tác bảo hiểm cho NLĐ, …
2.2.2.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty: Là công ty cổ phần hoạt
động trong lĩnh vực điện tử điện lạnh, công ty đòi hỏi kĩ năng ngành nghề cao đặc biệt
về kỹ thuật, máy móc, thiết bị điện,…Từ đó, ảnh hưởng đến tiêu chuẩn tuyển dụng
cũng như chênh lệch về giới tính nam nữ ( nam thường lớn hơn nữ qua các năm), độ
tuổi nhân lực trong công ty.
2.2.2.3. Quan điểm của nhà quản trị trong công ty: Thể hiện qua phong cách
lãnh đạo, tư tưởng quản trị, năng lực, quan điểm nhìn người,…của nhà quản trị. Giám
đốc Nguyễn Mạnh Linh là người có phong thái điềm đạm, lịch lãm, thân mật, công
minh, quan tâm đến cảm nhận của nhân viên, tuyển đúng người đúng việc, hoạt động
kinh doanh tạo công ăn việc làm cho NLĐ, nâng cao đời sống cho nhân viên chú trọng
đến công tác tuyển dụng, đãi ngộ trả công đúng năng lực tạo mọi điều kiện nâng cao
chất lượng lao động an toàn và hiệu quả. Sự thay đổi về quan điểm và chiến lược kinh
doanh của nhà quản trị trong thời gian tới cũng tác động trực tiếp tới hoạt động QTNL
của công ty.
2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Công ty TNHH Thương mại
Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của công ty
• Cơ chế đối thoại, thương lượng: trong công ty thường xuyên có các cuộc
trao đổi thông tin giữa ban lãnh đạo công ty (NSDLĐ) và NLĐ trong công ty. Các hình
thức trao đổi thường thông qua văn bản: thông báo, quy định, kế hoạch. Có các cuộc
họp trao đổi trực tiếp giữa giám đốc với các trưởng phòng và giữa trưởng phòng với
công nhân.
• Hoạt động công đoàn: Tính đến nay, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
Quảng cáo Anh Hưng đã thành lập được 5 năm với số lượng nhân viên hiện tại là 46
người nhưng công ty vẫn chưa có tổ chức Công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ.
Tuy nhiên, việc đối thoại giữa NLĐ với NSDLĐ vẫn được thực hiện thông qua bảng
tin nội bộ được đặt tại công ty. Tuy không có tổ chức công đoàn nhưng tại công ty
chưa có bất kỳ cuộc đình công, bãi công hay tranh chấp lao động nào xảy ra.
• Các căn cứ pháp lý của quan hệ lao động tại công ty: có hợp đồng lao
động, nội quy lao động. Chỉ một bộ phận NLĐ trong công ty được ký kết hợp đồng lao
động (các trưởng phòng, phó phòng ban, nhân viên kinh doanh, nhân viên nhân sự,..)
số còn lại không được ký bất kỳ hợp đồng lao động nào nên nếu có xảy ra tranh chấp
lao động hay mâu thuẫn phát sinh thì sẽ không có tổ chức hay căn cứ nào có thể bảo vệ
9


quyền lợi của NLĐ. ( Phụ lục II – Hợp đồng lao động)
Tóm lại, quan hệ lao động của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo
Anh Hưng tương đối lành mạnh.
2.3.2. Thực trạng về tổ chức lao động và định mức lao động của công ty
• Về định mức lao động:
Việc xây dựng mức lao động và hoàn thiện công tác định mức là vô cùng quan
trọng đối với bất kì một doanh nghiệp nào. Hiện nay, công ty đang áp dụng tổng hợp
các phương pháp định mức như: phân tích khảo sát, thống kê kinh nghiệm, chụp ảnh,
bấm giờ,… Tuy nhiên, để xây dựng được mức lao động hợp lý và chính xác là vô cùng
khó khăn, do đó song song với việc xây đựng mức thì công tác theo dõi việc thực hiện
và sửa đổi mức luôn được công ty đề cao để nhằm hoàn thiện công tác định mức.
Chẳng hạn tại công ty Anh Hưng một nhân viên kinh doanh có định mức lao động là
80 triệu/ tháng. Định mức lao động Giám đốc do Trần Anh Bình quy định, hoặc do
phòng hành chính – nhân sự định mức, giám đốc kí nhận.

Về tổ chức lao động:
 Phân công lao động tại công ty rõ ràng, các phòng ban có nhiệm vụ, công
việc đảm nhận và tiêu chuấn riêng, trách nhiệm cụ thể, không chồng chéo công việc.
Có phòng hành chính- nhân sự, kinh doanh, kế toán,…
 Thới gian làm việc: tuần làm 6 ngày, từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần. Sáng:
từ 7h30’ đến 11h30’, chiều: từ 13h đến 17h
 Nhân viên văn phòng làm tại các phòng ban thoáng đãng, cơ sở vật chất kĩ
thuật tiện nghi. Công nhân làm tại nhà xưởng đầy đủ trang thiết bị, máy móc công
nghệ hiện đại phục vụ cho công việc.
 Ngày 01 tháng 6 năm 2013 Công ty có ban hành nội quy, quy chế áp dụng
tại Công ty, ngày có hiệu lực bắt đầu từ 15/6/2013. Trong đó có quy định rõ : theo
Điều 1 Chương I: Thời gian làm việc; Điều 2 Chương I: Ngày nghỉ lễ. Điều 3 Chương
I: Quy định về nghỉ làm; …Chương II: Quy định làm việc, Chương III: Tiền lương, chế
độ lương, thưởng ( Phụ Lục I - Nội quy lao động)
2.3.3. Thực trạng hoạch định nhân lực của công ty
Với những điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội và thách thức khi xem xét đến các
yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài thì công ty Anh Hưng đã đưa ra được các
chiến lược nguồn nhân lực nhằm hoàn thành tốt mục tiêu cũng như chiến lược kinh
doanh của doanh nghiệp. Có chính sách, kế hoạch về tuyển dụng, đào tạo, trả công
phù hợp với nguồn lực và mục tiêu của công ty. Tuy nhiên do phòng nhân sự của công
ty mới thành lập ( năm 2014) nên công tác hoạch định nhân lực còn gặp rất nhiều khó
khăn, phụ thuộc rất nhiều vào sự chỉ đạo của ban lãnh đạo cấp trên. Điều đó đã làm
cho công ty gặp nhiều khó khăn trong khâu tuyển dụng, đào tạo và bố trí sử dụng nhân
lực khi có nhu cầu đột xuất. Công ty có các quy định về trả công lao động, chế độ
lương thưởng cụ thể rõ ràng được thể hiện trong nội quy lao động mà công ty đề ra
( Phụ lục I - Nội quy lao động)
2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của công ty
10


Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng cũng có thực hiện
các hoạt động liên quan đến việc phân tích công việc. Tại các vị trí công việc của công
ty đều có bản mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc rõ ràng, chi tiết và bộ phận tổ
chức cán bộ thường xuyên kiểm tra, xem xét và bổ sung, bám sát được tình hình kinh
doanh của công ty.
Tháng 1/ 2016 công ty ban hành và soạn thảo lại “ Cấu trúc hệ thống nhân sự ”
trong đó có nội dung mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc cụ thể do Giám đốc
Nguyễn Mạnh Linh và trưởng phòng nhân sự soạn thảo và kí đóng dấu.
Tiêu chuẩn công việc của trưởng phòng Hành chính – Nhân sự:
Trình độ: Đại học chính quy; có kinh nghiệm làm hành chính nhân sự trên 3 năm.
Kỹ năng: Có khả năng quản lý, điều hành nhân sự tốt; quản trị mục tiêu tốt; tiếng anh
đọc dịch; vi tính văn phòng thành thạo; kĩ năng mềm tốt.
Phẩm chất/ thái độ: thông minh; nhanh nhẹn; phúc hậu; ôn hòa; quyết liệt trong công
việc; trung thực, đàng hoàng, rộng lượng, phóng khoáng, mạnh dạn, tâm huyết, dám
làm dám chịu.
Khác: Tuổi trên 30 tuổi; nam cao trên 1,65m, nữ cao trên 1,60m; hình thức đẹp.
2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực tại công ty
Kết quả tuyển dụng của công ty trong 3 năm gần đây được thể hiện trong bảng
số liệu sau.
Bảng 2.3. Kết quả tuyển dụng nhân lực của Công ty giai đoạn 2016-2018
Đơn vị: Người
Vị trí tuyển
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Nhà quản trị
1
1
2
Nhân viên khối văn phòng
2
2
3
Công nhân
6
8
11
Tổng
9
11
16
Nguồn: Phòng Hành chính – nhân sự
• Qua bảng số liệu ta thấy số lượng tuyển dụng của Công ty TNHH Thương
mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng tăng qua các năm trong giai đoạn 2016-2018, với
cơ cấu tuyển dụng thay đổi. Song, vị trí tuyển công nhân qua các năm đều chiếm số
lượng lớn nhất rồi đến khối nhân viên văn phòng, cuối cùng là vị trí nhà quản trị.
• Nguồn tuyển dụng của công ty rất đa dạng, tuyển dụng từ nguồn bên trong
và bên ngoài công ty. Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nguồn bên trong trước đối với
các vị trí tuyển nhà quản trị, thuyên chuyển khối nhân viên văn phòng hoặc tuyển từ
nguồn thực tập sinh tại công ty khi đủ năng lực đáp ứng đủ nhu cầu tuyển. Tuyển dụng
nguồn bên ngoài doanh nghiệp đối với vị trí công nhân thông qua quảng cáo, internet,
tờ rơi,…
• Quy trình tuyển dụng do trưởng phòng HCNS quy định và phê duyệt của
Giám đốc Nguyễn Mạnh Linh tuy nhiên quy trình chưa thực sự bài bản và khoa học.
• Chi phí tuyển dụng được thể hiện qua bảng số liệu sau:

11


Bảng 2.4. Chi phí tuyển dụng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo
Anh Hưng giai đoạn 2016-2018
Đơn vị: triệu VNĐ
Chỉ tiêu
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Chi phí tuyển dụng 3,7
6,2
9,3
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
Qua bảng ta thấy hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng ngày một tăng. Công ty
luôn thực hiện các chính sách tiết kiệm chi phí trong công tác tuyển dụng, tránh trường
hợp lãng phí, không hiệu quả. Tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo thực hiện được mục tiêu
và nhu cầu tuyển dụng, nâng cao vị thế, uy tín của doang nghiệp.
2.3.6. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của công ty
- Về hoạt động đào tạo:
Số lượng nhân lực được đào tạo qua 3 năm gần đây được thể hiện qua bảng số
liệu sau:
Bảng 2.5. Bảng số liệu nhân lực được đào tạo của công ty giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Số nhân lực được
6
10
13
đào tạo (Người)
Số chương trình
đào tạo

2

3

4

Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự
• Chương trình đào tạo nội bộ: Kỹ năng bán hàng; Kỹ năng nghiên cứu phát
triển; Kỹ năng quản lý; Kỹ năng lãnh đạo; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng đàm phán;
Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng sống; Kỹ năng chuyên môn-kỹ thuật; Đào tạo chuyên môn
thiết bị.
• Hình thức và phương pháp đào tạo:
- Đào tạo tại nơi làm việc: Công ty tổ chức đào tạo trực tiếp cho người lao
động ngay tại nơi làm việc, học viên được học lý thuyết và thực hành ngay tại đó dưới
sự hướng dẫn, giúp đỡ của cán bộ chỉ đạo trực tiếp (thường là các trưởng phòng ban)
hoặc thợ lành nghề. Công ty chủ yếu sử dụng hình thức đào tạo tại nơi làm việc.
- Đào tạo bên ngoài doanh nghiệp: Chọn ra một số người lao động ưu tú cho
đi đào tạo ở các trung tâm đào tạo, các doanh nghiệp khác, các trường đại học, cao
đẳng, trung cấp. Tuỳ đối tượng mà công ty xác định phương thức đào tạo nâng cao
trình độ chuyên môn cho phù hợp.
• Chi phí đào tạo:
Được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.6. Chi phí đào tạo nhân lực của công ty giai đoạn 2016-2018
Đơn vị: Triệu VNĐ
Chỉ tiêu
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Chi phí đào tạo
25,7
38,2
59,7
Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự.
12


Chi phí đào tạo được công ty sử dụng khá tiết kiệm, phù hợp với từng chương
trình và số lượng nhân lực tham gia đào tạo. Đảm bảo chất lượng, tiết kiệm đúng lúc,
đúng chỗ, tránh lãng phí.
- Về hoạt động phát triển nhân lực: Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất
giúp CNV đi học để nâng cao trình độ, quy định bậc lương rõ ràng giữa các trình độ
đại học, cao đẳng, trung cấp hay bằng nghề. Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng
cáo Anh Hưng 1 năm 6 tháng sẽ xét cấp bậc 1 lần dựa vào trình độ, năng lực, kết quả
cũng như thái độ làm việc của nhân viên trong diện được xét, tùy thuộc vào năng lực
của từng người sẽ được thăng chức, tăng lương, luân chuyển công việc phù hợp giúp
kích thích, tạo động lực cho NLĐ làm việc tốt và hiệu quả hơn.
2.3.7. Thực trạng đánh giá nhân lực của công ty
Để đánh giá một cách khách quan nhất, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
Quảng cáo Anh Hưng đã sử sụng phương pháp đánh giá theo thang điểm với những
mục tiêu theo lộ trình nhất định để có thể thấy được mức độ làm việc hiệu quả của
nhân viên căn cứ theo nội dung, tiêu chí đánh giá chung đối với người lao động về
khối lượng, chất lượng, hành vi, tác phong và triển vọng của họ. Với mỗi nội dung,
tiêu chí đánh giá thực hiện công việc được lựa chọn, cán bộ đánh giá sẽ đưa ra các
mức điểm khác nhau, sắp xếp theo thang đo từ thấp đến cao. Khi tiến hành đánh giá,
người đánh giá sẽ cho ý kiến của mình dựa trên thang đo này. Chu kỳ đáng giá nhân
viên được tiến hành theo quý. Cuối mỗi quý phòng HCNS sẽ gửi bản tiêu chuẩn đánh
giá đến các phòng ban và trưởng các phòng ban sẽ đưa cho nhân viên trong phòng tự
đánh giá sau đó trưởng phòng đánh giá các nhân viên của mình rồi gửi các bản đánh
giá về phòng HCNS tổng hợp để cuối cùng sẽ gửi lên BGĐ công ty phê duyệt. Việc
thưởng, phạt, đề bạt hay sa thải nhân viên cũng dựa trên những con số “biết nói” này,
tuy nhiên, các nhà quản lý vẫn cần lắng nghe ý kiến của những người xung quanh để
có cái nhìn toàn diện nhất về nhân viên của mình, cùng nhân viên đưa ra chiến lược
phát triển, có những chính sách thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả nhất.
2.3.8. Thực trạng về trả công lao động của công ty
Cũng giống phần lớn các doanh nghiệp khác, Công ty TNHH Thương mại Dịch
vụ Quảng cáo Anh Hưng áp dụng hình thức trả công lao động thông qua 2 công cụ
chính là tài chính và phi tài chính.
• Thông qua các công cụ tài chính:
- Lương cơ bản theo quy định của công ty và phù hợp với quy định của Nhà nước.
- Lương tháng được hưởng theo năng lực và các chế độ, mỗi quý được duyệt lại
một lần để làm căn cứ tính lương, kể cả định mức khoán.
- Duyệt lương: Giám Đốc duyệt trên cơ sở đề xuất của trưởng phòng HC-NS và
các trưởng phòng ban.
- Đối với lao động gián tiếp: thu nhập hàng tháng phụ thuộc vào số công, mức
lương, phụ cấp.
- Đối với lao động trực tiếp (nhận khoán): được hưởng 100% lương theo lượng sản
phẩm làm ra, chính là năng lực lao động, hiệu quả công việc và chất lượng sản phẩm.
- Lương làm thêm ngoài giờ theo đúng quy định của công ty và phù hợp với
pháp luật. 1h được tính lương cơ bản bằng 2h và được phụ cấp 15.000đ/1bữa tối.
- Lương của toàn thể công nhân được chia làm 2 đợt chi trả mỗi tháng
( Phụ lục1- Nội quy lao động)
13


Ngoài ra, công ty còn có các chương trình phúc lợi, thưởng, trợ cấp, phụ cấp sau:
 Thưởng theo hiệu quả, theo doanh số: cá nhân, tập thể
 Thưởng trực tiếp theo công việc, thưởng thành tích, thưởng sáng kiến,..
 Thưởng tiền mặt, thưởng đi du lịch, thưởng đi đào tạo, thưởng tết, nghỉ lễ…
 Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưởng đầy đủ chế độ của công ty
 Thăm hỏi khi đau ốm.
 Thăm viếng ma chay, hiếu, hỷ.
 Các chế độ công tác phí rõ ràng cụ thể và hợp lý.
( Phụ lục 1 – Nội quy lao động)
Dưới đây là bảng thể hiện thu nhập bình quân của NLĐ trong Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng::
Bảng 2.7. Bảng thu nhập bình quân của NLĐ tại công ty giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu
Đơn vị
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Doanh thu thuần
Tỷ đồng
8,323
7,468
11,053
Lợi nhuận
Tỷ đồng
1,273
1,137
1,814
Nộp ngân sách
Tỷ đồng
0,341
0,36
0,599
Thu nhập bình quân
Triệu đồng
4,17
5,283
6,45
( người/tháng)
Nguồn: Phòng Kế toán.
Hiệu quả chi phí tiền lương: Từ Bảng 2.7 ta thấy qua các năm, mức thu nhập
bình quân của NLĐ cũng có những thay đổi để phù hợp với tình hình biến động của thị
trường, có xu hướng tăng theo các năm. Chính sách trả lương tại công ty khá hợp lý,
phù hợp với công sức NLĐ bỏ ra, đảm bảo mức sống đầy đủ cho CNV nên tại công ty
chưa có bất kỳ ý kiến phản hồi nào về hình thức cũng như mức lương mà mỗi NLĐ
nhận được.
• Thông qua các công cụ phi tài chính: NLĐ được làm việc trong môi trường
chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi, cơ hội thăng tiến, cơ hội tiếp xúc nhiều cán bộ có trình độ
chuyên môn tay nghề cao. Trụ sở làm việc gần quốc lộ lớn, giao thông thuận lợi…
2.3.9. Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của công ty
Năng suất lao động tại công ty trong 3 năm gần đây được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.8. Tình hình NSLĐ của công ty giai đoạn 2016-2018
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016
Năm 2017 Năm 2018
Doanh thu
8,323
7,468
11,053
NLĐ
26
31
46
NSLĐ bình quân
0,32
0,24
0,24
Nguồn: Phòng hành chính – Nhân sự
Qua bảng số liệu ta thấy tại công ty trong 3 năm gần đây NSLĐ có sự biến
động. Năm 2017 NSLĐ giảm từ 0,32 tỷ đồng năm 2016 xuống còn 0,24 tỷ đồng, đến
năm 2018 vẫn giữ nguyên ở mức 0,24 tỷ đồng so với năm 2017. Có thể phần nào đánh
giá năng suất lao động của đội ngũ nhân lực trong công ty vẫn còn thấp, bền vững, ít
có sự thay đổi.
14


PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA Công ty
TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng VÀ ĐỊNH HƯỚNG
ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
3.1.1. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
• Ưu điểm
- Định hướng ngành nghề tốt, đúng xu hướng phát triển của xã hội. Nội bộ
công ty ổn định, tạo nhiều uy tín trên thị trường.
- Nguồn vốn CSH có chiều hướng tăng qua các năm, chiếm 52% trên
tổng số vốn.
- Kết quả doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh năm 2017 và có xu hướng tăng
trong giai đoạn sau doanh nghiệp đang trên đà làm việc hiệu quả.
- Ban lãnh đạo công ty đã có được những quyết định đúng đắn trong việc
hoạch định chiến lược, đưa ra các chính sách, kế hoạch hợp lý.
- Đã quan tâm đến điều kiện làm việc, bố trí trang thiết bị, máy móc phục vụ
công việc cho nhân viên.
• Nhược điểm
- Là công ty Cổ phần với ít cổ đông nên nguồn vốn còn hạn chế, khả năng
vay ngân hàng chưa cao.
- Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2016-2018 còn bất ổn,
chưa giữ vững được vị thế kinh doanh
- Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang bất ổn gây ảnh hưởng tới các chính
sách, chiến lược phát triển của công ty và khó khăn trong việc tiếp cận với trình độ
KH-CN hiện đại, tiên tiến nhất. Đi sau các nước phát triển,… hạn chế mở rộng kinh
doanh ra ngoài khu vực.
- Quy mô kinh doanh của công ty còn nhỏ. Công ty chưa có kho riêng để
chứa hàng hóa nên diện tích làm việc của nhân viên còn chật hẹp.
3.1.2. Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực của Công ty TNHH Thương
mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
Hơn 5 năm thành lập và phát triển, với Ban Lãnh đạo trẻ, trình độ cao, có nhận
thức, kiến thức chuyên môn sâu, khả năng quản trị tốt. Công tác quản trị nhân lực của
công ty có nhiều ưu điểm, song, cũng có những mặt hạn chế được thể hiện như sau:
• Ưu điểm:
- Công ty hầu hết đều thực hiện các hoạt động quản trị nhân lực như: định
mức tổ chức lao động, có đánh giá thực hiện công việc đối với CBCNV, đào tạo và
phát triển nhân lực,..
- Tình trạng quan hệ lao động tại công ty tương đối lành mạnh, chưa có bất
kỳ cuộc đình công, bãi công hay tranh chấp lao động nào xảy ra.
- Tổ chức lao động rõ ràng, không chồng chéo công việc. Định mức phù hợp,
khả thi. Có bản nội quy lao động quy định rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ và nhiệm vụ của
CBCNV trong Công ty.
15


- Hệ thống thang bậc lương hợp lý, cụ thể, rõ ràng.
- Công tác tuyển dụng cũng như đào tạo nhân sự tốn ít chi phí: Do công ty sử
dụng phương pháp kèm cặp là chủ yếu, thường được đào tạo tại nơi làm việc
- Công tác đánh giá nhân lực bài bản. Là cơ sở tốt cho công tác trả lương,
thưởng, đào tạo, phát triển đúng người, đúng nhiệm vụ công việc.
- Có chính sách đãi ngộ khá tốt đối với nhân viên cả về vật chất và tinh thần.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gần gũi với nhân viên.

Hạn chế:
- Thực trạng quan hệ lao động trong công ty còn bộc lộ nhiều thiếu sót. Công
ty đã thành lập được 5 năm nhưng vẫn chưa có tổ chức công đoàn. Chỉ một bộ phận
NLĐ trong công ty được ký kết hợp đồng lao động số còn lại không được ký bất kỳ
hợp đồng lao động nào nên nếu có xảy ra tranh chấp lao động hay mâu thuẫn phát sinh
thì sẽ không có tổ chức hay căn cứ nào có thể bảo vệ quyền lợi của NLĐ
- Công tác hoạch định nhân lực còn gặp rất nhiều khó khăn, phụ thuộc rất
nhiều vào sự chỉ đạo của ban lãnh đạo cấp trên.
- Quy trình tuyển dụng của công ty chưa bài bản, khoa học. Kênh tuyển dụng
còn hạn hẹp, quy mô nhỏ
- Công tác đào tạo dù đã được triển khai, tuy nhiên chưa mang lại hiệu quả cao.
- Công tác đánh giá nhân sự được triển khai cũng chưa thực sự tốt: Hiện tại
công ty vẫn đang sử dụng cách đánh giá cơ bản chứ chưa xây dựng được các KPIs
theo các phòng ban. Điều này làm cho công tác đánh giá nhân lực đôi khi còn cứng
nhắc chưa tạo động lực cho các ứng viên tiềm năng.
- Năng suất lao động của đội ngũ nhân lực trong công ty vẫn còn thấp,ít có sự
thay đổi.
3.1.3. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản trị nhân lực của Công ty
TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
Để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới công ty cần:
- Thành lập một tổ chức công đoàn để có thể đại diện cho NLĐ tham gia vào
các quan hệ phát sinh trong lao động và bảo vệ quyền lợi cho NLĐ
- Có chiến lược và mục tiêu trong ngắn hạn rõ ràng và khả thi.
- Sử dụng nguồn vốn, tài sản một cách hiệu quả.
- Tăng cường đầu tư đổi mới trang thiết bị phục vụ hiệu quả công việc.
- Tăng cường đầu tư đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Cập nhật công nghệ tiên tiến, hiện đại, nắm bắt nhu cầu khách hàng.
- Cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ, an toàn tuyệt đối trong quá trình
lao động của CNV.
- Cải thiện thu nhập cho người lao động. Tổ chức hiệu quả hơn công tác quản
trị nhân lực trong công ty.
- Nắm bắt mong muốn, nguyện vọng và năng lực nhân viên để quản trị hiệu quả.
- Chú trọng củng cố năng lực, nâng cao chất lượng và năng suất NLĐ để nắm
bắt thời cơ và tăng năng lực cạnh tranh cốt lõi cho doanh nghiệp.
- Tuyển dụng đúng người, đúng việc, khoa học, linh hoạt và giúp tạo được vị
thế trong thị trường lao động.
3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Công ty
TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
3.2.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty
16


Để khẳng định vị thế của mình trên thị trường, thời gian tới, Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng sẽ mở rộng thêm các đại lý của mình ở các
tỉnh lân cận Hà Nội. Với chiến lược trở thành một trong mười doanh nghiệp đứng đầu
miền Bắc trong lĩnh vực điện tử điện lạnh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
Quảng cáo Anh Hưng đang dần chuyển mình để đạt được mục tiêu đề ra.
Tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao nhận thức và năng lực làm
việc cho NLĐ. Góp phần vào viêc nâng cao chất lượng cuộc sống cho NLĐ, vào viêc
giảm thiểu nhập siêu, thâm hụt ngoại tệ theo chủ trương chung của Nhà nước, góp
phần phát triển và xây dựng Đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
3.2.2. Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực của công ty
Cùng với chiến lược kinh doanh đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
Quảng cáo Anh Hưng sẽ đầu tư hơn cho lĩnh vực quản trị nhân sư đặc biệt là công tác
hoạch định và tuyển dụng để có đủ nhân lực thực hiện kế hoạch kinh doanh. Cụ thể,
công ty sẽ cải thiện quy trình tuyển dụng, mở rộng các kênh tuyển dụng, tích cực tìm
đến các kênh tuyển dụng hiệu quả, các sàn giao dịch việc làm, các trung tâm giới thiệu
việc làm, các trường cao đẳng – đại học, các công ty săn đầu người, công ty môi giới
việc làm… để có đủ nhân lực cần thiết về số lượng cũng như chất lượng.
Ngoài tuyển dụng, Công ty cũng đang chú trọng hơn nữa cho công tác đào tạo
nhân viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CNV một cách toàn diện cả về kiến thức,
kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và nâng cao
thương hiệu.
3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp
 Định hướng 1: Nâng cao hiệu quả đào tạo công nhân viên tại Công ty
TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng.
Lý do chọn đề tài: Do hoạt động đào tạo CNV chưa mang lại kết quả và hiệu
quả cao trong công việc của Công ty.
 Định hướng 2: Nâng cao hiệu quả tuyển dụng tại Công ty TNHH Thương
mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng.
Lý do chọn đề tài: Quy trình tuyển dụng của công ty chưa bài bản, khoa học.
 Định hướng 3: Nâng cao năng suất lao động của Công ty TNHH Thương
mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
Lý do chọn đề tài: Năng suất lao động của đội ngũ nhân lực trong công ty vẫn
còn thấp, ít có sự thay đổi.

17


KẾT LUẬN
Trong thời đại phát triển và hội nhập, mỗi quốc gia đều xây dựng cho mình một
chiến lược phát triển riêng. Việt Nam cũng đang xây dựng cho mình một lối đi riêng
phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. Để thực hiện
được chiến lược đó Đảng và Nhà nước ta đã xác định “Lấy việc phát huy nguồn nhân
lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững". Để phát huy tốt
nguồn nhân lực thì đòi hỏi các nguồn lực, trình độ quản lý cũng phải phát triền tương
xứng, nguồn nhân lực phải được đào tạo, phát triển và đãi ngộ hợp lý.
Nhân sự là chìa khóa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát
triền đất nước. Trong thời đại phái triển và hội nhập hiện nay, doanh nghiệp muốn
tồn tại và phái triển đều phụ thuộc vào cách sử dụng và quản lý nguồn nhân lực có
hiệu quả hay không.
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng là một doanh nghiệp
tuy tuổi đời còn trẻ nhưng cũng đã tạo được chỗ đứng trên thị trường công nghệ điện
tử, điện lạnh ở nước ta. Không ngừng quan tâm và chú trọng đến công tác quản trị
nguồn nhân lực, công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và đã đạt
được một số kết quả quan trọng tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế có thể ảnh hưởng
đến sự phát triển của công ty trong tương lai.
Trong suốt thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng
cáo Anh Hưng, em luôn cố gắng học hỏi cũng như hoàn thành tốt công việc của mình
dưới sự giúp đỡ, tạo điệu kiện của ban lãnh đạo cũng như toàn bộ nhân viên trong
công ty, đặc biệt là phòng Hành chính – Nhân sự để em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ
của mình trong thời gian thực tập. Lần trải nghiệm thực tế với môi trường kinh doanh
tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng giúp em đưa ra được
những nhận định, đánh giá, phân tích trong bài báo cáo. Tuy nhiên, dưới lăng kính còn
là sinh viên nên bài còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến của thầy cô để
hoàn thiện bài báo cáo của mình hơn.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô giáo trong khoa Quản trị
nhân lực – Trường Đại học Thương Mại đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình
làm báo cáo. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, nhân viên trong
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng, phòng Hành chính – Nhân
sự đã giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


PHỤ LỤC 1
NỘI QUY CÔNG TY
Sau đây là nội quy lao động áp dụng cho toàn thể nhân viên làm việc tại
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Anh Hưng
CHƯƠNG I : THỜI GIAN LÀM VIỆC
Điều 1. Thời gian làm việc tại công ty là 6 ngày/tuần, cụ thể như sau:
-

Giờ làm việc: 8h/1ngày
Sáng : từ 7h30 đến 11h30
Chiều: từ 13h đến 17h
Làm thêm giờ: 1h được tính lương cơ bản bằng 2h và được phụ cấp
15.000đ/1bữa tối.
Điều 2. Ngày nghỉ lễ :
Tết dương lịch: 1 ngày (1 tháng 1)
Tết âm lịch: 7 ngày (giao thừa, mồng một đến mồng sáu)
Ngày giỗ tổ : 1 ngày (10 tháng 3 âm lịch)
Ngày thống nhất: 1 ngày (30 tháng 4)
Lao đông quốc tế: 1 ngày (1 tháng 5)
Quốc khánh: 1 ngày (2 tháng 9)
Điều 3. Quy định về nghỉ làm

1. Nghỉ có phép: Mỗi tháng không quá 2 ngày và được tính lương như đi làm.
2. Xin nghỉ: Mọi trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng trong giờ làm điều phải
báo cáo và được người quản lý trực tiếp đồng ý.
Thời gian nghỉ việc riêng không được tính lương, trường hợp không xin phép bị xem
như nghỉ không lý do.
3. Nghỉ không có lý do, tự nghỉ
-

Lần thứ nhất nghỉ không lý do sẽ bị cảnh cáo và trừ 02 ngày lương.
Lần thứ hai nghỉ không lý do sẽ bị cảnh cáo bằng văn bản và trừ 05 ngày lương.
Lần thứ 3 nghỉ không lý do sẽ bị cảnh cáo và tạm thời đình chỉ công việc trong
15 ngày, sau đó Giám đốc sẽ quyết định tiếp tục sử dụng hay buộc thôi việc.
.
Trường hợp người lao động muốn xin nghỉ việc, chậm nhất phải báo trước 30
ngày.


-

Những nhân viên nghỉ việc hoặc được điều động đến làm việc tại bộ phận khác
phải bàn giao lại tấc cả dụng cụ cá nhân do mình bảo quản, nếu có mất mát phải
bồi thường cho công ty theo giá thực tế
CHƯƠNG II : QUY ĐỊNH LÀM VIỆC
Điều 1: Đối với công nhân

-

Công nhân phải mặc đồng phục khi làm việc. Trường hợp phát hiện không mặc
đồng phục sẽ bị nhắc nhở và trừ 01 ngày lương
Trong giờ làm việc phải tuân thủ sự phân công của quản lý trực tiếp, không
được làm những việc riêng của cá nhân và phải có trách nhiệm cố gắng hoàn
thành khối lượng công tác được giao phó.
Không tham gia công việc khác khi chưa có sự điều động, chỉ có ý kiến trong
phạm vi công việc phụ trách
Chấp hành nghiêm mọi quy định và an toàn lao động
Sử dụng hợp lý, tiết kiệm và giữ gìn nguyên vật liệu, máy móc, dụng cụ làm
việc. Nếu xẩy ra thất thoát hoặc hỏng hóc vật tư, dụng cụ, trang thiết bị thì sẽ
phải bồi thường theo những quy định của công ty đã đề ra.
Không được bán bất cứ một nguyên, nhiên vật liệu nào ở công trình. Nếu
phát hiện cán bộ công nhân viên nào tự ý bán thì ban Giám đốc công ty sẽ
cho thôi việc và không thanh quyết toán lương và các chế độ khác.
Đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc
Điều 2: Đối với cán bộ kỹ thuật, chỉ huy công trường

-

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về khối lượng, tiến độ và an toàn công việc
tại hiện trường được phân công phụ trách.
Bố trí sắp xếp công việc cho từng bộ phận theo kế hoạch ca, ngày tuần.
Quản lý nguyên nhiên vật liệu, công dụng cụ thi công và thời gian làm việc của
công nhân.
Tổng hợp sáng kiến, ý kiến của nhân viên và có đề xuất biện pháp giải quyết
với công ty
Tuyệt đối không bao che mọi sai phạm trong phạm vi mình được phân công phụ
trách.
Không được bán bất cứ một nguyên, nhiên vật liệu nào ở công trình. Nếu
phát hiện cán bộ công nhân viên nào tự ý bán thì ban Giám đốc công ty sẽ
cho thôi việc và không thanh quyết toán lương và các chế độ khác.
CHƯƠNG III : TIỀN LƯƠNG

1. Lương + Phụ cấp:
-

-

Lương của toàn thể công nhân được chia làm 2 đợt chi trả mỗi tháng. Đợt đầu
trả vào ngày 25 hàng tháng cho tạm ứng , đến ngày 10 tháng kế tiếp trả hết tiền
lương còn lại và trợ cấp
Lương theo năng lực
Lương theo hiệu quả công việc


- Lương tháng 13
- Phụ cấp theo tính chất công việc
- Phụ cấp theo năng suất làm việc
- Phụ cấp bằng cấp (Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên),
- Phụ cấp theo kinh nghiệm làm việc…
- Chế độ xem xét tăng lương hàng năm
2. Thưởng:
- Thưởng theo doanh số (cá nhân/ tập thể)
- Thưởng đột xuất cho cá nhân/ tập thể có thành tích xuất sắc
- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong sản xuất – kinh
doanh…
3. Chế độ đào tạo - thăng tiến:
- Đào tạo nội bộ: đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo theo yêu cầu công việc, các
chuyên đề văn hóa ứng xử, kỹ năng sống…
- Đào tạo bên ngoài: nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý … bởi các
chuyên gia và các Đơn vị đào tạo danh tiếng
- Ngoài ra Công ty còn có chế độ đào tạo đội ngũ nhân viên kế thừa với nhiều vị
trí từ Lao động phổ thông lên kỹ thuật viên, từ nhân viên lên quản lý...
4. Chế độ bảo hiểm:
- Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp
- Bảo hiểm tai nạn 24/24
- Bảo hiểm sức khỏe (đối với cấp quản lý)
5. Chế độ phúc lợi khác:
Ngoài các chế độ theo quy định của Pháp luật, Công ty còn có các chế độ phúc
lợi sau:
- Chính sách phúc lợi: ốm đau, thai sản, cưới hỏi, tang chế cụ thể từng trường
hợp
- Được khám sức khoẻ định kỳ 02 lần/ năm, khám sức khoẻ phát hiện sớm bệnh
nghề nghiệp
- Hỗ trợ giảm giá cho nhân viên khi mua các sản phẩm của Công ty
Nội quy này được Hội đồng thành viên Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2013
Giám đốc
( Đã ký )
Nguyễn Mạnh LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×