Tải bản đầy đủ

Phân tích tư tưởng đất nước của nhân dân đã được thể hiện trong đoạn thơ đất nước của nguyễn khoa điềm

Phân tích tư tưởng đất nước của nhân dân đã được thể hiện trong đoạn thơ
Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Điều giản dị mà Nguyễn Khoa Điềm khám phá, đưa vào thơ là sự sáng tạo của nhà thơ. Thế mới biết
thơ ca không chỉ phản ánh hiện thực, thi vị hóa hiện thực mà còn chắp cánh cho con người đi lên, bay
bổng vươn tới tương lai.Cảm nhận về đất nước và nghệ thuật thể hiện của tác giả trong trích đoạn thơ Đất Nước...Cảm hứng về đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm qua phần một đoạn Đất Nước - Ngữ...Trong đoạn thơ Đất Nước - trích Trường ca Mặt đường khát vọng Nguyễn Khoa Điềm đã...
Về đoạn thơ Đất Nước - trích trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm - Ngữ...

Xem thêm: Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm Học trực tuyến Môn Văn học

Là một trí thức tham gia kháng chiến, trưởng thành trong phong trào đấu tranh của học sinh,
sinh viên Huế, Nguyễn Khoa Điềm còn là nhà thơ có nhiều đóng góp cho nền thơ ca Việt Nam.
Thơ Nguyễn Khoa Điềm thiên về chính luận kết hợp với trữ tình. Những bài bài thơ của tác giả
đều thể hiện khát vọng chiến đấu, một niềm tin cháy bỏng vào đất nước và nhân dân. Tư tưởng
“Đất nước của nhân dân’’ đã chi phối cách nhìn, cách nghĩ của anh. Đó cũng chính là một khám
phá mới làm sâu sắc thêm ý niệm về đất nước của thơ thời chống Mĩ.
Trước hết, Đất Nước theo Nguyễn Khoa Điềm là những gì gần gũi, gắn bó với mỗi con người,
đất nước là những gì ngày xửa ngày xưa “mẹ thường hay kể”, mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trứng
trăm con, “Đất Nước, bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn”, “là nơi ta hò hẹn", “Đất Nước là
nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm”... chất suy tưởng của nhà thơ đậm màu sắc
dân gian dẫn ta đi về cội nguồn: ta là con Rồng cháu Tiên, cái quá khứ thần thoại và tương lai
như hòa quyện với nhau tăng cảm xúc trữ tình bay bổng:
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi.
Đất nước có trong những cái “Ngày xửa ngày xưa ...mẹ thường hay kể”. Đất nước trường tồn
trong chiều dài lịch sử và hóa thân vào mỗi con người:
Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước tro


Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-tu-tuong-dat-nuoc-cua-nhan-dan-da-duoc-the-hien-trong-doantho-dat-nuoc-cua-nguyen-khoa-diem-ngu-van-12-c30a1185.html#ixzz5n9IJ0f5RTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×