Tải bản đầy đủ

Phân tích đoạn thơ sau trong bài đất nước em ơi em nhưng họ đã làm ra đất nước

Phân tích đoạn thơ sau trong bài Đất nước Em ơi em Nhưng họ đã làm ra Đất
Nước - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ thuộc thế hệ những nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến
chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta. Thơ ông đã phản ánh khá sinh động hình ảnh hào hùng của nhân
dân ta, đất nước ta trong cuộc đấu tranh một mất một còn với kẻ thù để giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước.Phân tích tư tưởng đất nước của nhân dân đã được thể hiện trong đoạn thơ Đất Nước của...Cảm nhận về đất nước và nghệ thuật thể hiện của tác giả trong trích đoạn thơ Đất Nước...Cảm hứng về đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm qua phần một đoạn Đất Nước - Ngữ...
Trong đoạn thơ Đất Nước - trích Trường ca Mặt đường khát vọng Nguyễn Khoa Điềm đã...

Xem thêm: Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm Học trực tuyến Môn Văn học

Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ thuộc thế hệ những nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng
chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta. Thơ ông đã phản ánh khá sinh động hình ảnh hào
hùng của nhân dân ta, đất nước ta trong cuộc đấu tranh một mất một còn với kẻ thù để giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước. Hay nói một cách khác, thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện
một tình yêu nước, yêu chân lí cách mạng tha thiết, bộc lộ niềm tự hào dân tộc cao độ, niềm tin
chắc chắn vào tương lai tất thắng của cách mạng. Đặc biệt là Nguyễn Khoa Điềm luôn có ý
thức nhắc nhở thế hệ hôm nay và những thế hệ mai sau phải biết gìn giữ và phát huy truyền
thống yêu nước của dân tộc. Điều này được Nguyễn Khoa Điềm bộc lộ khá rõ trong đoạn thơ
sau:
Em ơi em
Hãy nhìn rất xa
Vào bốn nghìn năm đất nước
Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta
Cần cù làm lụng
Khi có giặc người con trai ra trận
Người con gái trở về nuôi cái cùng con
Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
Nhiều người đã trở thành anh hùng


Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ
Nhưng em biết không
Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước.
Đoạn thơ đã thể hiện được cái “tâm" của nhà thơ đối với đất nước. Nhà thơ mong muốn thế hệ
hôm nay đừng bao giờ quên đi nguồn cội của mình, đừng đánh mất quá khứ, bởi quá khứ đã
làm nên hiện tại, không có quá khứ thì làm sao có hiện tại. Dân tộc ta có lịch sử bốn nghìn năm
dựng nước và giữ nước. Đó là một quá khứ bi thương nhưng rất

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-doan-tho-sau-trong-bai-dat-nuoc-em-oi-em-nhung-ho-da-lam-radat-nuoc-ngu-van-12-c30a1188.html#ixzz5n9I9F0iETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×