Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 21: Thêm trạng ngữ cho câu

Bài 21-Tiết 2
Tiếng Việt: THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

A-Mục tiêu bài học:
-Nắm được khái niệm trạng ngữ trong câu.
-Ôn lại các loại trạng ngữ đã học ở tiểu học.
B-Chuẩn bị:
-Đồ dùng: Bảng phụ.

-Những điều cần lưu ý: Thêm trạng ngữ cho câu có thể xem là 1 cách mở rộng
câu. Có thể xem TN theo các ND mà chúng biểu thị. Các câu hỏi thường được
dùng để xđịnh và phân loại TN là: ở đâu, khi nào, vì sao, để làm gì, bằng gì, như
thế nào, với đ.k gì ?
C-Tiến trình tổ chức dạy – học:
I-ổn định tổ chức:

II-Kiểm tra:
Đặt 1 câu đ.biệt và cho biết t.d của câu đ.biệt đó ?

III-Bài mới:


Hoạt động của thầy-trò

Nội dung kiến thức

I-Đặc điểm của trạng ngữ:
-Hs đọc đ.trích (bảng phụ).

*Ví dụ:

-Đoạn văn có mấy câu ?

-Câu 1,2: Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời,
người dân cày VN / dựng nhà,..., khai hoang.
Tre / ăn ở với người, đời đời kiếp kiếp. ->Bỗ xung
thông tin về th.gian, đ.điểm.

-Xác định nòng cốt câu của các câu 1,2,6 ?
-Các từ ngữ còn lại là thành phần gì của câu ?
Các TN này bổ xung cho câu những ND gì ?

TaiLieu.VN

-Câu 6: Cối xay tre nặng nề quay /, từ ngàn đời

Page


nay, xay nắm thóc.->Th.gian.
-Bốp bốp, nó bị hai cái tát.->cách thức diễn ra sự
việc.
-Nó bị điểm kém, vì lười học.->ngnhân

-Có thể chuyển các TN nói trên sang những v.trí
nào trong câu ?

-Để không bị điểm kém, nó phải chăm học.>m.đích.
-Nó đến trường bằng xe đạp.->ph.tiện.

-Về ND (ý nghĩa) TN được thêm vào câu để làm
gì ?

*Ghi nhớ: sgk (39 ).

-Về hình thức TN có thể đứng ở những v.trí nào
trong câu ?
II-Luyện tập:
1-Bài 1 (39 ):
-Bốn câu sau đều có cụm từ mùa xuân. Hãy cho
biết câu văn nào cụm từ mùa xuân là TN. Trong
những câu còn lại, cụm từ mũa xuân đóng vai trò
gì ?

b-Mùa xuân, cây gạo / gọi đến bao...
->TN th.gian.
a-Mùa xuân của tôi- mùa xuân Bắc Việt, mùa
xuân của HN-/ là ...->CN.
c-Tự nhiên... : Ai cũng chuộng mùa xuân. ->Phụ
ngữ.
d-Mùa xuân ! Mỗi khi... ->Câu đ.biệt.

-Hs đọc đoạn văn.

2-Bài 12 (40 ):

-Tìm trạng ngữ trong các đ.trích sau và cho biết ý
nghĩa của các TN đó ?

a-Như báo trước...tinh khiết ->TN nơi chốn, cách
thức.
-Câu 2: Khi đi qua...xanh, mà hạt thóc... tươi
->TN nơi chốn.
-Câu 3: Trong cái vỏ xanh kia ->TN nơi chốn.
-Câu 4: Dưới ánh nắng ->TN nơi chốn.
b-Với khả năng thích ứng... trên đây
->TN cách thức.

TaiLieu.VN

Page


IV-Hướng dẫn học bài:
-Học thuộc lòng ghi nhớ, làm bài 3 (40 ).
-Chuẩn bị bài sau: Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo).
D-Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×