Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Ôn tập Tập làm văn

ÔN TẬP VĂN HỌC
I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
- Nắm được hệ thống văn bản, giá trị tư tưởng, nghệ thuật của các tác phẩm
đã học, về đặc trưng thể loại của các văn bản, những quan niệm về văn chương,
vè sự già đẹp của Tiếng Việt trong các văn bản thuộc chương trình Ngữ văn 7.
II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức:
- Một số khái niệm thể loại liên quan đến đọc hiểu văn bản như ca dao, dân
ca, tục ngữ, thơ trữ tình,
thơ Đường Luật, Thơ lục bát, thơ song thất lục bát; phép tương phản phép tăng
cấp trong nghệ thuật.
- Sơ giản về thơ Đường Luật.
- Hệ thống Văn bản đã học, nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại ở từng văn
bản.
2. Kĩ năng:
- Hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức về các văn bản đã học.
- So sánh, ghi nhớ học thuộc lòng các văn bản tiêu biểu.
- Đọc – hiểu các văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận ngắn
3. Thái độ:
- Đọc – hiểu các văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận ngắn
III. PHƯƠNG PHÁP:- Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ :

TaiLieu.VN

Page


3. Bài mới : GV giới thiệu bài
- Từ đầu năm đến nay , chúng ta đã học rất nhiều vb về phần văn , vậy các
em đã học bao nhiêu vb và mang nội dung gì ? Tiết học hôm nay, cô cùng các
em hệ thống lại toàn bộ kiến đó
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
* HOẠT ĐỘNG 1: Ôn lại lí
thuyết

NỘI DUNG BÀI DẠY
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tên các vb đã học

- Gv: Cho học sinh thảo luận nhóm

Trước tiên các em hãy nhớ và ghi lại
? Em hãy nhớ lại và ghi lại tất cả những vb ( tác phẩm ) đã học từ đầu học
các nhan đề các văn bản, tác phẩm kì I đến nay
đã học trong chương trình Ngữ
Văn 7.
- Hs: Thảo luận trình bày
HỌC KÌ I

HỌC KÌ II

- Cổng trường mở ra

- Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sx

- Mẹ tôi

- Tục ngữ về con người và xh

- Cuộc chia tay của những con - Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
búp bê
- Đức tính giản dị của BH
- Những câu hát về tình cảm gia
- ý nghĩa văn chương
đình
- Những câu hát về tình yêu quê - Sống chết mặc bay
hương , đất nước , con người
- Ca Huế trên sống Hương
- Những câu hát than thân
- Những câu hát châm biếm
- Nam quốc sơn hà

TaiLieu.VN

Page


- Phò giá về kinh
- Bánh trôi nước
- Qua đèo Ngang
- Bạn đến chơi nhà
- Tĩnh dạ tứ
- Ngẫu nhiên viết....
- Nguyên tiêu
- Cảnh khuya
- Tiếng gà trưa
- Một thứ quà của lúa non ; Cốm
- Mùa xuân của tôi
V. CỦNG CỐ DẶN DÒ, HƯỚNG DẪN TỰ HỌC :
- Nhận xét giờ ôn tập.
- Về nhà làm bài 10.
- Học những kiến thức đã ôn tập để chuẩn bị thi học kì .
- Về nhà chuẩn bị ôn tập văn tt.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………................................................................................
................................................................................................................................
.....................................................................................................................

TaiLieu.VN

PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×