Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Ôn tập Tập làm văn

ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
- Khái quát, hệ thống hóa kiến thức đã học về văn biểu cảm và văn nghị luận.
II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức:
- Hệ thống kiến thức về văn biểu cảm.
- Hệ thống kiến thức về văn nghị luận .
2. Kĩ năng:
- Khái quát, hệ thống các văn bản biểu cảm và nghị luận đã học.
- Làm bài văn biểu cảm và văn nghị luận.
3. Thái độ:
- Học bài, soạn bài theo yêu cầu của GV.
III. PHƯƠNG PHÁP:
- Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra việc chuẩn bị bài của hs
3. Bài mới : GV giới thiệu bài
- Chúng ta đã học văn biểu cảm và văn nghị luận, hôm nay chúng ta sẽ ôn

lại các thể loại văn này để các em nắm kĩ hơn về cách làm bài.

TaiLieu.VN

Page 1


HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ
HS
* HOẠT ĐỘNG 1: :Văn Biểu
Cảm,

NỘI DUNG BÀI DẠY

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Văn Biểu Cảm:

? Em hãy nhắc lại thế nào là văn
biểu cảm?
- Hs: Trả lời theo sgk?
? Hãy ghi lại tên các văn bản biểu
cảm đã được học và đọc trong
chương trình Ngữ Văn 7?
- HS: Thảo luận trình bày bảng.
- GV: Chốt ghi bảng
Tên vb
biểu
cảm

Đặc điểm

1. Cổng - Mục đích: Biểu hiện
trường
tình cảm, tư tưởng thái
mở ra
độ và đánh giá của
người viết đối với người
2.
Mẹ và việc ngoài đời hoặc
tôi


tác phẩm văn học
3. Một
thứ quà
của lúa
non cốm

- Cách thức: Người viết
phải biến đồ vật, cảnh
vật , sự việc , con người
…thành hình ảnh bộc lộ
tình cảm của mình

Vai trò của yếu tố
miêu tả và tự sự
trong văn bc
- Cốt để khêu gợi
cảm xúc, tình cảm ,
do cxảm xúc tình
cảm chi phối chứ
không nhằm miêu tả
đầy đủ phong cảnh,
chân dung hay

Các phương
tiện tu từ trong
văn bc
- So sánh :
- Đối lập
tương phản- Câu cảm, hô
ngữ trực tiếp
biểu hiện tâm
-Vd: Phong cảnh trạng
đầm nước và chân
dung các nhân vật - Câu hỏi tu từ
trong đoạn trich
- Điệp ngữ
BHĐĐĐT

4. Mùa
xuân của Khai thác những đặc
tôi
điểm , tính chất của đồ - Tự sự : Như miêu
vật, cảnh vật, sự việc tả
con người …nhắm bộc

TaiLieu.VN

Page 2


lộ tình cảm và đánh giá
của mình
- Về bố cục: Theo mạch
tình cảm suy nghĩ
* Điền vào chỗ trống trong bảng dưới đây :

Nội dung văn biểu cảm

ND cảm xúc , tâm trạng , tình cảm và đánh giá , nhận xét của
người viết

Mục đích biểu cảm

- Cho người đọc thấy rõ nội dung biểu cảm và đánh giá của
người viết

Phương tiện biểu cảm

- Câu cảm thán, so sánh, tương phản, câu hỏi tu từ, trực tiếp
biểu hiện cảm xúc tâm trạng , điệp từ

* Khái quát bố cục

Mở bài

Thân bài

Kết bài

- Giới thiệu tác giả , tác phẩm
- Nêu cảm xúc , tình cảm , tâm trạng và đánh giá
- Khai triển cụ thể từng cảm xúc , tâm trạng , tình cảm
- Nhận xét , đánh giá cụ thể hay tổng quát
- Ấn tượng sâu đậm nhất còn đọng lại trong lòng người
viết

V. CỦNG CỐ, DẶN DÒ,HƯỚNG DẪN TỰ HỌC :
- Nhận xét tiết luyện tập

TaiLieu.VN

Page 3


- Học thuộc kiến thức vừa luyện tập
- Soạn bài “ chuẩn bị các câu hỏi tiếp theo”

*************************************************
*****

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×