Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 25: Ôn tập văn nghị luận

Giáo án Ngữ văn lớp 7

Tiêt 101 : ÔN

TẬP VĂN NGHỊ LUẬN

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
- Nắm chắc khái niệm và phương pháp làm bài văn nghị luận qua các văn bản
nghị luậnđã học..
- Tạo được một văn bản nghị luận dài khoảng 500 từ theo các thao tác lập luận
đã học (Chứng minh).
II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG,THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức:
- Hệ thống hóa các văn bản nghị luận đã học, nội dung cơ bản, đặc trưng thể
loại, hiểu được giá trị tư tưởng và nghệ thuật của từng văn bản.
- Một số kiến thức liên quan đến đọc – hiểu văn bản như nghị luận văn học,
nghị luận xã hội.
- Sự khác nhau căn bản giữa kiểu văn bản nghị luận và kiểu văn bản tự sự, trữ
tình.
2. Kĩ năng:
- Khái quát, hệ thống hóa, so sánh, đối chiếu, và nhận xét về tác phẩm nghị

luận văn học và nghị luận xã hội.
- Nhận diện và phân tích được luận điểm, phương pháp lập luận trong các văn
bản đã học
- Trình bày lập luận có lí, có tình.
3. Thái độ:
- Tích cực, tự giác ôn tập chu đáo để nắm vững hơn các bài văn nghị luận đã
học
IV. PHƯƠNG PHÁP:
- Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm.
V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1


Giáo án Ngữ văn lớp 7

1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra trong giờ ôn tập
3. Bài mới :GV giới thiệu bài
- Chúng ta đã học các văn bản nghị luận hôm nay chúng ta sẽ ôn tập các
văn bản nghị luận đã học để chuẩn bị kiểm tra 1 tiết?.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI DẠY
*HOẠT ĐỘNG 1: Tóm tắt nội I. TÌM HIỂU CHUNG:
dung,Tóm tắt nghệ thuật:
? Đọc lại các bài văn nghị luận
đã học (Bài 20,21,22,23,24) và
điền vào bảng kê theo mẫu dưới
đây?
- HS: Thảo luận nhóm 10
- Hs : Cử đại diện lên bảng điền.
- GV: Chốt sửa sai.
1. Tóm tắt nội dung của bài nghị luận
Stt
1

Tên bài

Đề tài NL


Tinh thần

Tinh thần yêu

yêu nước

Hồ Chí nước của dân

của nhân
2

Tác giả

Minh

Luận điểm

PPlập

luận
Dân tộc ta có một lòng Chứng
nồng nàn yêu nước. Đó minh

tộc VN

là một truyền thống quí
báu của ta
Tiếng việt có những đặc Chứng

dân ta
Sự giàu đẹp

Đặng

Sự giàu đẹp

của Tiếng

Thai

của Tiếng việt sắc của một thứ tiếng minh kết

2


Giáo án Ngữ văn lớp 7

việt

hay, một thứ tiếng đẹp

Mai

3

hợp

giải

Đức tính giản

thích
Bác giản dị trong mọi Chứng

dị của BH

phương diện : Giản dị minh kết

Đức tính

Phạm

giản dị của

Văn

trong đời sống, trong hợp

giải

Bác Hồ

Đồng

quan hệ với mọi người, thích4

Văn chương

trong lời nói và bài viết bình luận
Nguồn gốc của văn Giải thích

và ý nghĩa

chương là ở tình thương kết

của nó đối với người,
Ý nghĩa văn

Hoài

chương

Thanh

con người

loài

thương

muôn

hợp

muôn bình luận

vật. Văn

chương hình dung và
sáng tạo ra sự sống, nuôi
dưỡng và làm giàu tình

cảm con người
2. Đặc sắc nghệ thuật của các bài văn nghị luận:
Tên bài
Đặc sắc nghệ thuật
Tình thần yêu nước của - Bố cục chặt chẽ, dẫn chứng chọn lọc, toàn diện, sắp
nhân dân ta
Sự giàu đẹp của tiếng việt

xếp hợp lí; hình ảnh so sánh đặc sắc.
- Bố cục mạch lạc, kết hợp giải thích và chứng minh;

Đức tính giản dị của BH

luận cứ xác đáng, toàn diện, chặt chẽ.
- Dẫn chứng cụ thể, xác thực,toàn diện, kết hợp chứng
minh, giải thích và bình luận, lời văn giản dị và giàu

Ý nghĩa văn chương

cảm xúc
- Trình bày những vấn đề phức tạp một cách ngắn gọn
giản dị, kết hợp với cảm xúc; văn giàu cảm xúc

3.a.
THỂ LOẠI

YẾU TỐ CHỦ YẾU
3

VÍ DỤ


Giáo án Ngữ văn lớp 7

Truyện, ký(tự sự)

Trữ tình

Nghị luận

- Cốt truyện

Bài học đường đời đầu tiên,

- Nhân vật

Buổi học cuối cùng, Cây tre

- Nhân vật kể chuyện
- Tâm trạng cảm xúc.

Việt Nam...
- Ca dao dân ca trữ tình

- Hình ảnh, vần, nhịp , nhân

- NQSH, Ntiêu, Tĩnh dạ

vật trữ tình

tứ,Lượm, Đêm nay Bác

- Luận đề

không ngủ....
- Tình thần yêu nước của

- Luận điểm

nhân dân ta

- Luận cứ

- Sự giàu đẹp của tiếng việt

- Luận chứng

- Đức tính giản dị của BH
- Ý nghĩa văn chương

*HOẠT ĐỘNG 2:Bảng hệ thông , so sánh 3.b
đối chiếu các yếu tố tự sự, trữ tình với văn

- Văn nghị luận : chủ yếu dùng lí lẽ

nghị luận

,dẫn chứng và cách lập luận để

? Qua bảng thống kê đó em hãy nêu sự khác

thuyết phục người đọc

nhau giữa văn bản nghị luận và các thể loại

- Văn tự sự chủ yếu để kể chuyện,

tự sự trữ tình ?

thơ tự sự có vần, nhịp, văn thơ trữ

- HS: Trả lời

tình chủ ỵếu là bộc lộ cảm xúc.

? Vậy những câu tục ngữ có thể xem là

- Có thể vì mỗi câu tục ngữ là một

những văn bản nghị luận đặc biệt hay

luận đề hình ảnh chưa được chứng

không ? * HOẠT ĐỘNG 3 : Hướng dẫn tổng minh.
kết

3.c

- Học sinh: Thực hiện ghi nhớ sgk

Mỗi câu tục ngữ thể hiện một ý kiến
(LĐ) nhận định về thiên nhiên, lao
động sản xuất, con người....
4


Giáo án Ngữ văn lớp 7

II. TỔNG KẾT
*ghi nhớ sgk
VI. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- Nghị luận là gì ? Phương pháp nghị luận chính là gì ?
- Học ghi nhớ sgk. Soạn bài “Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu”

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×