Tải bản đầy đủ

Soạn bài luật thơ

Soạn bài Luật thơ
Bình chọn:

Soạn bài Luật thơ - Ngữ Văn 12. Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh của hai câu thơ bảy
tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật qua các ví dụ sauSoạn bài Luật thơ - Ngắn gọn nhất

Xem thêm: Luật Thơ Học trực tuyến Môn Văn học

Lời giải chi tiết
Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh của hai câu thơ bảy tiếng trong thể song
thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật qua các ví dụ sau (SGK).
Trả lời:
a.
Trống tráng thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
(Chinh phụ ngâm - Đoàn Thị Điểm dịch)
b.

Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà
(Cảnh khuya - Hồ Chí Minh)
Nhận xét:
- Về cách gieo vần:
+ 2 câu thơ thất ngôn (a): tiếng thứ 6 của dòng đầu hiệp vần với tiết thứ 5 của dòng sau.
+ Bài thơ thất ngôn bát cú tứ tuyệt Đường luật (b): gieo vần chân (xem các chữ in đậm)
- Về cách ngắt nhịp:
a. Trống tràng thành / lung bay bóng nguyệt (3 - 4)
Khói Cam

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-luat-tho-ngu-van-12-c30a23888.html#ixzz5n8hDVP6sTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×