Tải bản đầy đủ

Hoàn cảnh ra đời bài thơ việt bắc

Hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu SGK Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954), Hiệp định Giơnevơ được kí kết, hoà bình được lập
lại, một trang sử mới của đất nước và một giai đoạn mới của cách mạng được mở ra. Tháng 10-1954,
các cơ quan của Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc, nơi đã che chở, nuôi dưỡng
cho cách mạng trong suốt những năm trường kì chống thực dân Pháp trở về Hà Nội.Bức tranh “Việt Bắc ra quân” là một bức tranh hùng tráng, tràn đầy khí thế chiến...Phân tích bài Việt Bắc - Tố Hữu SGK Ngữ Văn 12Phân tích 8 câu đầu của bài Việt Bắc - Tố Hữu SGK Ngữ Văn 12
Phân tích 12 câu trong đoạn 3 bài thơ Việt Bắc

Xem thêm: Việt Bắc - Tố Hữu Học trực tuyến Môn Văn học

Cuộc sống thay đổi có tính chất bước ngoặt: từ chiến tranh sang hoà bình, từ núi rừng về thành
thị. Biết bao lưu luyến ân tình với những nơi đã từng đồng cam cộng khổ, với những người đã
từng “chia ngọt sẻ bùi”. Người ra đi không khỏi bâng khuâng thương nhớ; người

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hoan-canh-ra-doi-bai-tho-viet-bac-to-huu-sgk-ngu-van-12c30a4409.html#ixzz5n8cBaPOsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×