Tải bản đầy đủ

Soạn bài nguyễn đình chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộcBình chọn:

Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc - Ngữ Văn 12. Câu 2. Theo tác
giả, vì sao văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu cũng giống như “những vì sao có ánh sáng khác thường"
“con mắt của chúng ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy?Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc - Ngắn gọn nhấtSoạn bài Đọc thêm: Mấy ý nghĩa về thơ (trích) - Ngắn gọn nhấtSoạn bài đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ

Xem thêm: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Học trực tuyến Môn Văn học

Lời giải chi tiết

1. Tìm những luận điểm chính của bài văn. Anh (Chị) thấy cách sắp xếp luận điểm đó có
gì khác với trật tự thông thường?
Trả lời:
a. Các luận điểm chính của bài
Mở bài: Ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu một nhà thơ lớn của nước ta, đáng lẽ phải sáng tỏ hơn
nữa trong bầu trời văn nghệ dân tộc nhất là trong lúc này?
Thân bài:
- Nguyễn Đình Chiểu (con người và cuộc đời) - một nhà thơ yêu nước.
- Những giá trị thơ văn: Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu là tấm gương phản chiếu
phong trào kháng Pháp oanh liệt và bền bỉ của nhân dân Nam Bộ.
- Truyện Lục Vân Tiên là một tác phẩm lớn nhất của Nguyễn Đình Chiểu, phổ biến trong dân
gian, nhất là ở miền Nam.
Kẽt bài: “Đời sống, sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng" nêu cao địa vị
và tác dụng của văn học nghệ thuật, nêu cao sứ mạng của người chiến sĩ trên mặt trận văn hoá
tư tưởng.
b. Cách sắp xếp các luận điểm trên khác với trật tự thông thường
- Thông thường khi nghị luận về một tác phẩm văn học, người viết phải nêu lên các tác phẩm
chính có giá trị, sau đó mới tổng kết về con người và tác giả.
- Ngược lại, Phạm Văn Đồng lại trình bày rất kĩ lưỡng, tường tận về tấm lòng con người của
tác giả, sau đó mới lược qua các tác phẩm chính của Nguyễn Đình Chiểu.


- Với trật tự này, Phạm Văn Đồng muốn nhấn mạnh Nguyễn Đình Chiểu là con người đặc biệt,
để hiểu về thơ ông thì trước tiên phải biết được con người của ông. Vì thực tế nhiều người có
nhìn thiên lệch về Nguyễn Đình Chiểu nên chưa nhìn đúng và thấy hết những giá trị cơ bản
trong cuộc đời và thơ văn của ông.
2. Theo tác giả, vì sao văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu cũng giống như “những vì sao có
ánh sáng khác thường" “con mắt của chúng ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy?
Trả lời:
Văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu cũng giống như “những vì sao có ánh sáng khác thường" “con
mắt của chúng ta phải chăm chú mới nhìn thấy và “càng nhìn càng tháy sáng" vì những lí do
sau:
- Lâu nay, người ta có thói quen nhìn các nhà thơ ở bình diện nghệ thuật theo kiểu chau truốt,
gọt giũa lời lẽ hoa mĩ... Văn chương Nguyễn Đinh Chiểu không óng mượt, nõn nà mà chân
chất, có chỗ tưởng như thô kệch. Vì lẽ đó mà phải chăm chú nhìn thì mới có thể càng nhìn
càng thấy sáng.
- Ánh sáng khác thường mà tác giả nói đến ở đây chính là vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, dân dã
của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu - vẻ đẹp cùa loại văn chương hướng về đại chúng, gắn bó
máu thịt với nhân dân, phục vụ nhân dân, mang tính nhân dân sâu sắc.
- Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu đẹp bởi tư tưởng, tình cảm nồng hậu, cao quý của nhân dân.
“Nó không phải

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-nguyen-dinh-chieu-ngoi-sao-sang-trong-van-nghe-cua-dan-tocngu-van-12-c30a23560.html#ixzz5n8Of71giTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×