Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 33: Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp)

Giáo án Ngữ văn lớp 7

TUẦN 35
Bài 33. Tiết 134.
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
I. Mục tiêu bài học
1.Kiến thức
H/s nắm được yêu cầu của việc sưu tầm tục ngữ, ca dao địa phương.
Cách thức sưu tầm tục ngữ ca dao địa phương.
2. Kĩ năng
-Sắp xếp các văn bản đã sưu tầm được thành hệ thống.
-Nhận xét về đặc sắc của ca dao, tục ngữ địa phương mình.
-Trình bày kết quả sưu tầm trươc tập thể.
3.Tình cảm
Thái độ cẩn trọng, tỉ mỉ sự thích thú với văn học dân gian địa phương.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
-Tư liệu: Tư liệu ngữ văn 7.
-Phương tiện: Bảng phụ.
2. Học sinh: Đọc bài, ôn bài ở nhà.
III Tiến trình bài dạy

1. Kiểm tra bài cũ:
Không K/T.
2. Bài mới:

Giới thiệu bài.

1


Giáo án Ngữ văn lớp 7

HĐGV

HĐHS

KTCĐ

HĐ1

H/d trình bày bài sưu tầm theo nhóm

-Hướng dẫn chia nhóm,

1. Trình bày bài theo

nêu yêu cầu làm bài.

nhóm.

(Các

thành

viên

trong -Chia 4 nhóm

nhóm trao đổi, ghi chép -Thảo
nội dung đã sưu tầm.

luận,

ghi

chép,

Lựa chọn bài tốt để chuẩn trao đổi bài sưu tập.
bị trình bày trước lớp)

-Nhận xét, góp ý bài
làm của nhau
-Rút kinh nghiệm *Yêu cầu:
làm bài.

-Giải thích nguồn gốc sưu

-Chuẩn bị bài trình tập
bày trước lớp.

-Giải thích được nội dung,
ý nghĩa của các bài ca
dao, tục ngữ sưu tập
được.
-Thuyết trình cách xắp
xếp nội dung sưu tập.

HĐ2

Trình bày bài trước lớp.

-Lần lượt yêu cầu đại diện

2. Trình bày bài trước

từng nhóm trình bày bài -Trình bày bài.

lớp.

2


Giáo án Ngữ văn lớp 7
của nhóm mình.

-Nhận xét, đánh giá,
rút kinh nghiệm làm
bài.
-Chú ý

-Nhận xét, chữa bài,

*Yêu cầu :
-Giải thích đúng ý nghĩa.
-Chỉ ra đặc điểm nghệ
thuật của một vài bài ca
tâm đắc.
-Giới thiệu những cách
sưu tầm bản thân cho là
hay, hiệu quả.

3. Củng cố
Hệ thống hoá nội dung bài, h/d chuẩn bị bài ở nhà.
4. Dặn dò
Chuẩn bị bài cho tiết 135+136.

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×