Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 5: Sọ Dừa

Tit 17 + 18:

Vn bn:

S DA
(Truyện cổ
tích)

A. MC TIấU BI HC: Giúp học sinh:
- Hiểu sơ lợc khái niệm truyện cổ tích.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa truyện Sọ Dừa và một số đặc điểm tiêu
biểu của kiểu nhân vật mang lốt xấu xí.
- Kể lại đợc truyện.
B. CHUN B:
- Giáo viên:

+ Soạn bài
+ Đọc sách giáo viên và sách bài soạn.

- Học sinh:


+ Soạn bài

C. CC BC LấN LP:
1. ổn định tổ chức.
2. Kim tra bi c:

1. Nờu ý ngha truyn S tớch h Gm? Trong truyn, em thớch
nht chi tit tng tng kỡ o no? Vỡ sao?

3. Bi mi

*. Gii thiu
Trong vn hc dõn gian, truyn c tớch l
bi
th loi rt tiờu biu c mi ngi a thớch.
Khụng mt truyn c tớch no cú tui i tr hn


tuổi đời ông bà chúng ta nhưng cũng rất kì lạ là
không có một truyện cổ tích nào già nua trong
đôi mắt, tâm hồn của lớp lớp thế hệ mới. Trong
những câu chuyện cổ tích ấy có loại truyện người
mang lốt vật, lốt quái thông minh, giỏi giang,
trước bị coi thường, sau mới được hưởng hạnh
phúc. Truyện Sọ Dừa chúng ta học hôm nay là
một trong những câu chuyện nư thế.
*. Bài mới
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động Hướng dẫn HS tìm hiểu chung về văn I. Đọc và tìm hiểu chung
1:
bản
- GV đọc 1 đoạn
- Gọi 3 HS lần lượt đọc

1. Đọc và kể:
- 3 HS lần lượt đọc

- Tóm tắt lại các sự việc chính
- Đọc kĩ phần chú thích * trong - HS đọc thầm
SGK
- HS trả lời
- Em hiểu thế nào là truyện cổ
tích?

2. Khái niệm truyện cổ tích:
- Là loại truyện dân gian kể về
cuộc đời của một số kiểu nhân
vật
+ NV bất hạnh
+ NV dũng sĩ và nhân vật có tài
năng kì lạ
+ NV thông minh và NV ngốc


nghch
+ NV l ng vt
- Truyn c tớch thng cú yu
t hoang ng
- Truyn th hin c m nim
tin ca ND v chin thng cui
cựng ca cỏi thin vi cỏi ỏc.
3. B cc: 3 phn
- Theo em truyn cú th chia
lm my phn?

- T du n... t tờn l SD
- Tip n...phũng khi dựng n.
- Cũn li.

Hot ng Tỡm hiu vn bn
2:

II. Tỡm hiu vn bn:

- Truyn cú my nhõn vt? nhõn - HS trả lời
vt no l nhõn vt chớnh?

1. Nhâm vật Sọ Dừa:

- Tỡm nhng chi tit núi v s
ra i ca S Da?

a. Sự ra đời
- Cha mẹ đã già mới sinh
con;
- Bà mẹ uống nớc trong cái
Sd mag mang thai;

Em cú nhõn xột gỡ v s ra i
y?

- Hình dáng giống dừa,
không có chân tau, xấu
- HS suy nghĩ xí, kì dị.
- Ngay t lỳc lt lũng, SD ó phi trả lời


i mt vi nhng th thỏch khú
Kì lạ, khác thờng.
khn no?


- iu ú cho thy SD cú s
phn nh th no?
- c din cm li núi u tiờn
ca SD vi m v cho bit li
núi y gi cho em iu gỡ?

- K v s ra i kỡ l ca SD
nhõn dõn ya mun th hin iu
gỡ?

- Tuy b ngoi xu xớ nhng nhõn
vt Sd cú rt nhiu ti l. ú l
nhng ti gỡ?

- HS đọc và
trả lời

- Ngay từ lúc lọt lòng, SD
đã phải đối mặt với thử
thách không thân hình,
mẹ định vứt bỏ. Điều đó
cho thấy SD có số phận
bất hạnh.

- Lời nói đầu tiên của SD
gợi cho ta sự thơng cảm,
lòng trắc ẩn với loại ngời
đau khổ nhất bị coi là
vô tích sự do bề ngoài
không ra con ngời
- Mở ra tình huống khác
thờng để cốt truyện tiếp
tục phát triển.

* GV: Khỏc vi tt c cỏc ti l
ca cỏc nhõn vt kỡ ti: n kho,
b. Tài năng:
gỏnh kho, chy nhanh hn
giú... ti ca SD ch l mt cụng
- Tài chăn bò giỏi
vic ht sc bỡnh thng khụng - HS tìm, nhận
ũi hi cú phộp l nhng i vi xét
- Tài thổi sáo
thõn hỡnh ca SD khụng phi ai
cng lm c. Qua vic chn
- Tự biết khả năng của
bũ cũn th hin oc bn cht
mình: gì chứ chăn ...
tt p ca SD: lũng yờu thng
m, yờu lao ng, khụng s khú
- Kiếm đủ sính lễ theo
khn. õy l s khộo lộo ca tỏc
yêu cầu của phú ông.
gi dõn gian to iu kin, hon
- Thông minh khác thờng,
cnh SD gp cụ ỳt. v õy
đỗ trạng nguyên.
cng l s lụ gớch gia cỏc chi
tit trong vn bn t s.
- Tài dự đoán, lo xa,
- T s ti gii y, khin em cú
chính xác.
suy ngh gỡ v quan h gia
hỡnh dng bờn ngoi v phm
cht bờn trong ca nhõn vt?


- Theo em, qua s i lp ny
nhõn dõn ta mun th hin diu
gỡ?
- Trong on truyn ny, em
thy cú chi tit kỡ l, hoang
ng no can thip vo?
- Chi tit y cú ý nghió gỡ?
* GV: S bin i kỡ diu t
mt cu bộ cú b ngoi d hỡnh,
d dng vi thõn phn thp kộm
tr thnh chng trai tun tỳ,
thụng minh, t, ti gii m
tờn gi vn l SD th hin c
m mónh lit v s i i ca
ngi lao ng trong XH xa.
Tit 2:
- Bờn cnh nhõn vt chớnh l
SD, truyn cú nhng nhõn vt
no?
- Trong vn bn t s ngi ta
gi ú l nhõn vt gỡ? Vai trũ
ca nhõn vt ny?
- Trong s cỏc nhõn vt ph ú,
nhõn vt no ỏng chỳ ý?
- HS: Sự biến
- Cụ t c gii thiu l đổi
hình
ngi nh th no?
dạng của SD.
Chi
tiết
ấy
- Qua nhõn vt cụ t,nhõn dõn
phản ánh ớc
ta mun cao gỡ?
mơ đổi đời.

Có sự đối lập trái ngợc
giữa hình dạng bên ngoài
và phẩm chất bên trong.
đó là sự khẳng định
tuyệt đối về con ngời
bên trong và đề cao giả
trị chân chính của con
ngời.
- Phản ánh ớc mơ mãnh
liệt về sự đổi đời của
ngời lao động xa.


- Cụ t còn là ngời nh thế
nào khi bị hai cô chị
hãm hại?
- Nhân vật hại hai cô chị
là ngời nh thế nào?
Câu hỏi 4 SGK
- Trong truyện SD...
- Qua kết cục này, em
thấy ngời LĐ ớc mơ điều
gì?

2. Các nhân vật khác:
- HS trả lời cá
nhân

a. Nhân vật cô út?
- Hiền lành, thơng ngời
- Truyện muốn khuyên
con ngời điều gì?

- Nêu ý nghĩa của truyện

- Cô đã phát hiện tài
năng, vẻ đẹp đích thực
của SD trong LĐ
Cô út là ngời tốt, biết
đề cao giá trị chân
chính của con ngời không
qua hình thức bề ngoài:
là ngời nhân hậu, có
tình thơng những con
ngời bất hạnh.


- HS: là ngời b. Nhân vật hai ngời chị:
thông minh
Các độc, xấu xa, ích kỉ.
- HS trả lời
3. Kết cục của các nhân
vật:
- Kết cục có hậu, phản
ánh ớc mơ của ngời lao
động:
+ ớc mơ đổi đời
+ Mơ ớc công bằng, một
sự đền bù xứng đáng cho
những con ngời bất hạnh,
con ngời hiền lành, đức
độ đợc hởng hạnh phúc,
những kẻ xấu xa, tàn ác sẽ
bị trừng trị.

- HS: Khuyên
con ngời ta
phải sống tốt, 4. ý nghĩa của truyện:
có tấm lòng
bao dung.
- Đề cao gía trị chân
chính của con ngời
- Đề cao lòng nhân ái với
- HS trao đổi ngời bất hạnh.
nhóm trong 3
phút
- Sức sống mãnh liệt và tởng lạc quan tin vào chiến
thắng cuối cùng của sự
công
bằng,
của
lẽ
phải...đối với sự bất công


độc ác.
Hot ng Hng dn HS thc hin phn ghi nh
3:

III. Ghi nh: SGK - 54

- HS c
- Trong XH ngy nay, em thy - HS liờn h:
cú nhng ngi no vựa mi ra
i ó phi mang bt hnh + Nhng ngi b
nhim cht c mu
khụng?
da cam
- Em cú tỡnh cm gỡ i vi
+ Mi ngi u
nhng ngi nh vy?
th hin lũng nhõn
- ng v nh nc ta ó lm gỡ ỏi, s n bự,..,
th hin iu ú?
truyn thng ca
dõn tc.
Hot ng Luyn tp
4

Iv. Luyn tp:

- HS thực hiện 1. Kể diễn cảm truyện.
yêu cầu của GV
2. Kể tên một số truyện
có kiểu nhân vật hình
dạng xấu xí.
- Em thích chi tiết nào
trong truyện vì sao?
4. Hớng dẫn học tập:
- Học bài, thuộc ghi nhớ.
- Hoàn thiện bài tập.


- So¹n: Tõ nhiÒu nghÜaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×