Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 5: Sọ Dừa

BÀI 5 - TIẾT 16 – VĂN BẢN: SỌ DỪA
( Truyện cổ tích)
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
-Sơ giản về thể loại cổ tích.
- Một số đặc điểm tiêu biểu của kiểu nhân vật mang lốt xấu xí.
-Nội dung,ý nghĩa truyện.
b. Kỹ năng:
- Nắm được các sự việc chính của truyện.
-Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong truyện.
c. Thái độ:Có thái độ thương yêu giúp đỡ mọi ngường xung quanh.
2.Chuẩn bị:
a.GV: Soạn giáo án. Bảng phụ.
b.HS: Học bài cũ.
3.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a.Kiểm tra bài cũ :
? Cách làm một bài văn tự sự theo những bước nào
- Nhận xét, đánh giá, cho điểm
b.Bài mới:

- Dẫn vào bài .


Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động I: Tìm hiểu chung về truyện cổ tích. (5p)

Hs đọc phần chú thích *
? Em hiểu thế nào là tuyện cổ
tích.

Đọc
Trả lời

I.Tìm hiểu chung.
- KN truyện cổ tích:
Là một thể loại truyện dân
gian kể về một số kiểu nhân
vật quen thuộc như nhân vật
bất hạnh,nhân vật dũng sĩ và


nhân vật có tài năng kì
lạ,nhân vật thông
minh….thường có yếu tố
hoang đường,thể hiện ước
mơ và niềm tin của nhân
dân về chiến thắng cuối
cùng của cái thiện đối với
cái ác.
- Sọ Dừa thuộc nhóm
truyện cổ tích về người
mang lốt vật.

? Sọ Dừa thuộc kiểu nhân vật
nào.

Suy nghĩ trả lờiHoạt động II : Đọc-hiểu văn bản. (5p)
II. Đọc - hiểu văn bản.
1.
-Gv đọc mẫu-hs đọc.

Đọc.

Nghe-đọc

-Gv nhận xét-đánh giá.
- Gọi hs đọc phần chú thích.

2. Chú thích.
Đọc

Hoạt động III : Tìm hiểu chi tiết.(15p)
III. Tìm hiểu chi tiết.
?Cho biết nét đặc biệt về nhân
vật Sọ Dừa.

Suy nghĩ trả lời

1. Nhân vật Sọ Dừa.
- Sự ra đời và vẻ ngoài
khác thường.


? Sự thay đổi kì riệu đó đã
giúp Sọ Dừa trở thành người
ntn.

-Tài năng đặc biệt.
trả lời

? Qua nhân vật Sọ Dừa để lại
cho em suy nghĩ gì.

- Sự thay đổi kì diệu:Sọ
Dừa trở thành chàng trai
thông minh ,tuấn tú,đỗ đạt.
2. Nhân vật Cô Út.
-Tính tình :hiền lành ,hay
thương người.

? Cho biết Cô út là người ntn.
trả lời

- Đồng ý lấy Sọ Dừa vô
điều kiện.

trả lời
? Qua đó cho ta thấy Cô Út là
người ntn.

trả lời
Hoạt động IV : Tìm hiểu ý nghĩa –nghệ thuật truyện. (10p)
IV.Nghệ thuật –ý nghĩa
văn bản.
1.Nghệ thuật.
? Hãy cho biết nghệ thuật tiêu
biểu của truyện.

-Sử dụng các chi tết nghệ
thuật đối lập.
Suy nghĩ trả lời

- Xây dựng hình tượng
nhân vật mang ý nghĩa
tượng trưng.
- kết thúc tác phẩm có hậu
thể hiện quan niệm,triết lí
dân gian về quy luật của
cuộc đời.


2. Ý nghĩa văn bản.
- Lòng nhân ái với những
người bất hạnh,phẩm chất
bên trong tạo nên giá trị
đáng quý của con người.
? Cho biết Ý nghĩa của văn
bản.

Nêu ý nghĩa

- Truyện thể hiện ước mơ
đổi đời,hạnh phúc của người
lao động xưa.

c. Cñng cè: (3p)
? Hãy kể tóm tắt câu truyện.
? Nêu nội dung –ý nghĩa của truyện.
d. Dặn dò: (2p)
- Đọc kĩ các sự kiện trong truyện.
- Tập trình bày cảm nhận,suy nghĩ về nhân vật Sọ Dừa và nhân vật Cô Út.
- Học bài cũ và chuẩn bị bì mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×