Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Lợn cưới, áo mới

Tiết 49 :

VĂN BẢN - TREO BIỂN
HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM : LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện ngụ ngôn)

A - Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Khái niệm truyện cười.
- Đặc điểm thể loại của truyện cười với nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác
phẩm Treo biển.
- Cách kể hài hước về hành động không suy xét, không có chủ kiến trước những
ý kiến của người khác.
2. Kỹ năng:
- Đọc – hiểu văn bản truyện cười treo biển.
- Phân tích, hiểu ngụ ý truyện.
- Kể lại câu chuyện
3 Thái độ:
- Giáo dục học sinh đóng góp với cộng đồng khi thực hiện chức năng nhiệm vụ.
B. Chuẩn bị thầy và trò.
- GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ năng

- HS: sgk, vở soạn.

TaiLieu.VN

Page 1


C - Tiến trình bài dạy
Bài cũ :
Nêu bài học rút ra từ truyện “Chân, Tay, tai, Mắt, Miệng”?
Bài mới :
Giới thiệu trên cơ sở nói về tiếng cười và ý nghĩa của truyện cười dân gian
Việt Nam.
 1. TREO BIỂN
Định nghĩa truyện cười và chú thích 1, 2.

Hoạt động của GV, HS
- Gọi 2 học sinh đọc truyện.

Nội dung cần đạt
I. Đọc và chú thích.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chú
thích. Lưu ý chú thích để học
sinh nắm được.

II. Tìm hiểu văn bản.
? Nhà hàng treo biển để làm gì ?

- Để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm nhằm
mục đích bán được nhiều hàng.

? Nội dung tấm biển treo ở cửa - Nội dung biển gồm 4 yếu tố :
hàng “ở đây có bán cá tươi” có
+ Yếu tố thứ nhất là trạng ngữ chỉ đại điểm
mấy yếu tố ?
bán hàng : “ở đây”.
+ Yếu tố thứ 2 là vị ngữ chỉ hành động công
việc của nhà hàng “có bán” (đây là yếu tố

TaiLieu.VN

Page 2


khụng th thiu).
+ Yu t th 3 l danh t cỏ ch sn phm
c bỏn ca nh hng.
+ Yu t th 4 l tớnh t ti, ch cht
lng hng hoỏ õy.
? Nh vy ni dung bin ó y - ó y , trn vn, rừ ngha.
, trn vn, ỏp ng yờu cu
qung cỏo gii thiu cha?
? Cú my ý kin gúp ý v ni - Cú 4 ngi ln lt cú 4 ý kin khỏc nhau.
dung cỏi bin ca hng bỏn
cỏ?
? Em cú nhn xột gỡ v tng ý - ý kin u tiờn, ũi b b ng 2 tớnh t
kin?
ti lm mt i s khng nh cht
lng cao ca sn phm nh hng (tuy nhiờn
cũn cú th c).
- ý kin th 2, ũi b trng ng ch i im
õy lm cho ni dung bin tr nờn ti
ngha v thiu lch s i vi khỏch hng.
- ý kin th 3, ũi b v ng cú bỏn ch
c mt t cỏ l ht sc vụ lý, lm cho cỏi
bin tr nờn ct ln, ti ngha.
- ý kin th 4 ngh ct nt bin i thỡ chng
cũn gỡ núi na.
? Tại sao nhà hàng sau mỗi - Cả 4 ý kiến đều có cách lập luận
lần đợc góp ý đều lập tức đanh thép, tự tin, vững chắc, đợc
nghe theo, sửa đổi nội nói với giọng chất vấn, chê bai của
dung của biển đề ?
TaiLieu.VN

Page 3


ngời am hiểu.
- Vì nhà hàng không có chủ kiến,
không có lập trờng.
? Nếu đặc mình vào vị - Lắng nghe ý kiến của cả 4 ngời,
trí của nhà hàng, em sẽ cảm ơn họ đã góp ý cho nhà hàng,
giải quyết ra sao ?
nhng sẽ suy nghĩ cẩn thận và để
nguyên nội dung cái biển nh ban
đầu.
? Em thấy chuyện gây cời - Sự thống nhất giữa các ý kiến với
ở chổ nào ?
nhau cùng chê bai sự dài dòng, d
thừa của nội dung biển và sự lắng
nghe rồi nhất nhất làm theo không
cần suy nghĩ, đắn đo của chủ nhà
hàng.
lộ rõ n? Tìm chi tiết thể - Đó là khi có ngời góp ý chữ Cá và
hiện cái cời bộc hất ? Vì tấm biển treo vẫn là thừa, chủ nhà
sao ?
hàng cất luôn cái biển.
- Ta cời vì sự góp ý nghe có vẻ có lý
mà theo đó hành động thì kết
quả cuối cùng lại thành phi lý. Ta cời
vì ngời nghe góp ý không biết suy
xét, hoàn toàn mất hết chủ kiến.
? Từ những điều phân - Phê phán nhẹ nhàng những ngời
tích ở trên, hãy rút ra ý thiếu chủ kiến khi làm việc, không
nghĩa của truyện ?
suy xét kỹ khi nghe ý kiến khác.
? Từ truyện này em rút ra - Khi đợc ngời khác góp ý phải suy
những bài học gì ?
xét kỹ, không nên hành động vội
vàng theo ý kiến của họ. Làm việc
TaiLieu.VN

Page 4


gì cũng phải có chủ kiến, có lập trờng.
? Em có nhận xét gì về - Kể chuyện hấp dẫn, giàu tính hài
nghệ thuật kể chuyện của hớc, tạo nên tiếng cời vui vẻ.
tác giả dân gian ?
III - Ghi nhớ .
- Cho 1 học sinh đọc ghi nhớ.
- Giáo viên nhấn mạnh nội dung, kiến thức. Yêu cầu học sinh
học thuộc.
2. LN CI, O MI
Hng dn c thờm

Hot ng ca giỏo viờn
- Cho 1 hc sinh c vn bn.

Hot ng ca hc sinh
I. c v chỳ thớch.

- Yờu cu hc sinh k li truyn.
- Hng dn HS tỡm hiu chỳ thớch,
b sung thờm chỳ thớch húng
(trụng mong mt cỏch st rut).

II. Tỡm hiu vn bn.
? Em hiu th no v tớnh khoe ca? - L thúi thớch t ra, trng ra cho ngi ta bit l

TaiLieu.VN

Page 5


mình giàu.
? Anh đi tìm lợn khoe của trong tình - Trong lúc nhà có việc lớn (làm đám cưới), lợn
huống như tế nào ?
để làm cỗ bị sổng mất.
? Tình huống đó có ý nghĩa gì đặc - Có nghĩa anh ta khoe của ngay cả lúc việc nhà
biệt ?
đang bận rộn, bối rối nhất.
? Lẽ ra anh ta phải hỏi người ta ra - “Bác có thấy con lợn của tôi chạy qua đây
sao ?
không? ”.
? Từ lợn “cưới” có phải là từ thích - Không. Vì người được hỏi không cần biết con
hợp để chỉ con lợn bị sổng và là lợn ấy được dùng vào việc gì .
thông tin cần thiết cho người được
hỏi không ?
? Còn anh có áo mới thích khoe của - “Đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua người ta
đến mức nào ?
khen” (kiên nhẫn một cách lố bịch).
? Điệu bộ của anh ta khi trả lời có - Không. Người ta hỏi về con lợn, hướng con
phù hợp không ?
lợn chạy, anh ta lại “giơ ngay vạt áo ra”
? Hãy phân tích yếu tố thừa trong - Anh ta đã biến điều người ta không hỏi thành
câu trả lời của anh ta ?
nội dung thông báo : đáng lẽ chỉ cần nói “tôi
đứng đây từ sáng đến giờ” thì lại nói “từ lúc tôi
mặc cái áo mới này”. Để khoe bằng được cái áo
mới.
? Đọc truyện này vì sao em lại - Cười vì hành động, ngôn ngữ của những nhân
cười?
vật thích khoe của. Cười vì cuộc ganh đua trong
việc khoe của của 2 nhân vật.

TaiLieu.VN

Page 6


? Nêu ý nghĩa của truyện ?

- Truyện phê phán chế diễu những người có tính
hay khoe của, một tính xấu phổ biến trong xã
hội.

- Cho 1 học sinh đọc ghi nhớ.
- Giáo viên nhấn mạnh nội dung,
kiến thức. Yêu cầu HS học thuộc.

III. Ghi nhớ .

* Cũng cố bài :
- Ý nghĩa của truyện cười và những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của 2
truyện vừa học.
* Hướng dẫn học bài : - Học sinh về tìm đọc các truyện cười khác.
- Soạn bài ôn tập truyện dân gian.

TaiLieu.VN

Page 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×