Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Lợn cưới, áo mới

BÀI 12 - TIẾT 53: VĂN BẢN: LỢN CƯỚI ÁO MỚI
( TRUYỆN CƯỜI )
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
- Cảm nhận được ý nghĩa của văn bản.
- Phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc không suy xét kỹ
khi nghe ý kiến người khác.
- Nét độc đáo của nghệ thuật truyện cười: khai thác cái không bình thường, cái đáng cười trong
cuộc sống.
- Khoe khoang là điều không hay đáng bị chê cười.
- Tác giả dân gian đã dùng nghệ thuật cường điệu, phóng đại để chế giễu, phê
phán thói xấu khoe khoang.
b. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phát hiện và bình giá chi tiết trái tự nhiên, gây cười trong truyện.
- Rèn KN tự nhận thức, KN tư duy sáng tạo..
c. Thái độ: Có ý thức khen chê rõ rệt những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Giáo án, tìm hiểu tài liệu, tranh ảnh.
b. HS: Đọc trước văn bản, soạn bài.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a. Kiểm tra bài cũ:

Kể tóm tắt văn bản “treo biển”? Nêu ý nghĩa truyện?
b. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Hướng dẫn đọc hiểu văn bản. (8p)
- Hướng dẫn đọc
- Tìm hiểu chú thích: Phân
biệt khoe mẽ và khoe của.

I. Đọc-hiểu văn bản.
1. Đọc.
Nghe -tiếp thu

2. Chú thích.


+ Khoe mẽ: khoe bề
ngoài
+ Khoe của: khoe của cải
vật chất.

Hoạt động II: Hướng dẫn tìm hiểu VB. (17p)
- HD tìm hiểu văn bản.

- Đọc

? Truyện "Lợn cưới, áo
mới'” có bao nhiêu nhân
vật? Mỗi nhân vật có nét gì
giống và khác nhau?

- Tìm hiểu chú thích

II. Tìm hiểu chi tiết.
1. Tình huống truyện.
- 2 nhân vật
- Giống: Tính khoe khoang
- Khác: + Mức độ
+ Vật đem khoe:

- Suy nghĩ, trả lời

áo mới (khoe mẽ)

? Tính khoe mẽ thể hiện
như thế nào ở anh chủ nhân
chiếc áo?
? Điều gì bất ngờ đối với
anh khoe áo? Người chủ
nhân của lợn cưới đã khoe
của như thế nào? Anh ta có
điều gì đáng cười?

? Giữa anh khoe lợn và anh
khoe áo mới anh nào khoe
khoang nhiều hơn?
? Chúng ta còn cười điều gì
trong truyện này?

con lợn (khoe của)
2. Anh ỏo mới.
- đứng hóng ở cửa để đợi
người khác khen.
- đợi từ sáng tới chiều.

- Suy nghĩ, trả lời

- Suy nghĩ, trả lời

 Bất ngờ: có người đã nhìn
thấy và chú ý đến anh, nói
chuyện với anh thế nhưng
hắn ta lại lờ cái áo mới của
anh mà chỉ hỏi (để khoe)
con lợn cưới của y.
3. Anh lợn cưới.
- Anh lợn cưới khoe quá
đáng hơn.

- So sánh, trả lời

- Cười sự khoe mẽ và khoe
của trong truyện này.
+ của không đáng là bao


+ cách khoe
? Nêu ý nghĩa truyện "Lợn
cưới, áo mới''?

- Phát hiện

4. í nghĩa truyện.

- Nêu ý nghĩa
Nờu nghệ thuật được sử
dụng trong truyện?

- Chốt ý, gọi hs đọc ghi nhớ

+ sự đụng đầu của 2 anh
thích khoe.
Phê phán thói khoe khoang,
khoe mẽ, khoe của - một
tính xấu phổ biến của người
đời. Tính xấu đó làm cho
con người trở nên méo mó
đáng chê cười.
5. Nghệ thật.
Nghệ thuật cường điệu,
phóng đại đã làm cho nhân
vật tự bộc lộ bản chất đáng
cười.

Nờu nghệ thuật

* Ghi nhớ ( SGK ).

Hoạt động III. Hướng dẫn luyện tập. (10p)
- Đóng vai kể lại câu
- Đóng vai
chuyện “Lợn cưới, áo mới”
- Kể diễn cảm lại truyện.

III. luyện tập.

- Kể lại chuyện

c. củng cố: (3p)
- Kể tóm tắt truyện.
- Nêu nd và ý nghĩa truyện.
d. Dặn dò: (2p)
- Về học nd bài.
- Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của mình sau khi học xong truyện.
- Chuẩn bị văn bản”Mẹ hiền dạy con”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×