Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 3: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Tiết 9 :

Bài 3 : vĂN BảN - Sơn tinh, thuỷ tinh
(Truyền thuyết)
A - Mục tiêu cần đạt
1. Kin thc:
Giỳp hc sinh: Hiu truyn thuyt Sn Tinh, Thy Tinh nhm gii thớch hin
tng nc lt li xy ra chõu th Bc B th cỏc vua Hựng dng nc v
khỏc vng ca ngi Vit c trong vic gii thớch v ch ng thiờn tai, l lt,
bo v cuc sng ca mỡnh.
2. K nng:
Rốn k nng vn dng liờn tng, tng tng sỏng to tp k chuyn sỏng
to theo ct truyn dõn gian.
3. Thỏi :
- Giỏo dc HS khỏt vng chinh phc v lm ch thiờn nhiờn, HS cú ý thc gi
gỡn, bo v ờ iu a phng cng nh cỏc cụng trỡnh thy li m a
phng cú.
B. Chuẩn bị thầy và trò.
- GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ năng
- HS: sgk, vở soạn.
C - Tiến trình bài dạy :

* ổn định lớp
* Bài cũ :

- Nêu ý nghĩa của hình tợng Thánh Gióng.

* Bài mới : Giới thiệu trên cơ sở ý nghĩa của truyện.

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của GV và HS

Nội dung cần đạt

- GV và HS đọc nối tiếp đến I. Tìm hiểu chung
hết truyện.
1. Đọc - chú thích.
- Lu ý HS các chú thích 1, 3, 4.
2) Bố cục :
? Văn bản có thể chia thành + Có thể chia thành 3 phần .
mấy phần ?
- Phần 1 : Từ đầu đến Mỗi thứ
? Nội dung chính của mỗi một đôi Vua Hùng thứ 18 kén
phần?
rể.
- Phần 2 : Tiếp theo đến Thần
nớc đành rút quân Sơn Tinh
Thuỷ Tinh cầu hôn và cuộc giao
tranh giữa 2 thần.
- Phần 3:Còn lại Sự trả thù
hàng năm về sau của T.Tinh và
chiến thắng của S. Tinh
II. Tìm hiểu văn bản.

? Sự việc khởi đầu cho toàn bộ + Vua Hùng thứ 18 muốn kén
câu chuyện là gì ?
chồng xứng đáng cho ngời con
gái xinh đẹp.
? Nh thế, em thấy câu chuyện + Gắn với thời đại vua Hùng.
gắn với thời đại nào trong lịch

TaiLieu.VN

Page 2


sử Việt Nam ?
? Em có nhận xét gì về cách + Sự việc đợc trình bày một
giới thiệu sự việc của tác giả ?
cách cụ thể (thời gian, tình
huống).
- Giáo viên : Tích hợp đặc
điểm này của văn tự sự sẽ học
ở tiết sau.
? Để đáp ứng mong mỏi của + Hai chàng trai tài giỏi đến cầu
vua Hùng thì điều gì đã xẩy hôn : Sơn Tinh và Thuỷ Tinh
ra?
1) Sơn Tinh, Thuỷ tinh và
cuộc giao tranh.
? Sơn Tinh và Thuỷ Tinh có + Sơn Tinh : ở vùng núi Tản Viên,
đặc điểm gì đáng chú ý về có tài vẫy tay nổi cồn bãi, núi
nguồn gốc, tài năng?
đồi.
+ Thuỷ Tinh : ở vùng nớc thẳm, có
tài hô ma gọi gió.
? Nhận xét của em về những + Đó là những chi tiết tởng tợng,
chi tiết trên
kì ảo.
? ý nghĩa của các chi tiết kì ảo + Tạo ấn tợng sâu sắc về nhân
đó ?
vật và tăng sức hấp dẫn cho
truyện.
- Giáo viên : Tích hợp đặc
điểm của truyền thuyết.

TaiLieu.VN

Page 3


? Trớc sự ngang sức ngang tài + Bàn bạc với các lạc hầu và ra
của 2 chàng, vua Hùng quyết điều kiện chọn rể (sính lễ).
định ra sao ?
? Các sính lễ của vua Hùng có + Sinh lễ gồm những sản vật lạ
gì đặc biệt
chỉ dễ tìm ở miền rừng núi.
- Giáo viên : Dù không nói ra nhng vua Hùng đã phần nào thiên
vị Sơn Tinh. Đây cũng là thể
hiện ớc mơ chiến thắng lũ lụt
của nhân dân.
? Theo em ai là nhân vật chính + Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
của truyện
(Tích hợp về nhân vật trong văn
- Cho 1 HS đọc phần 2 của tự sự)
truyện.

? Nguyên nhân nào dẫn đến + S.Tinh đến sớm lấy đợc vợ,
cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh T.Tinh đến sau, nổi giận, dâng
và Thuỷ Tinh ?
nớc đánh Sơn Tinh.
? Cuộc giao tranh diễn ra nh + Rất quyết liệt
thế nào ?
? Sức mạnh ghê gớm của Thuỷ + Hô ma, gọi gió, làm giông bão,
Tinh thể hiện ra sao ?
dâng nớc
? Sơn Tinh đã bình tĩnh đối + Bốc đồi, dời núi, dựng thành
phó nh thế nào ?
đất ngăn nớc lũ.

TaiLieu.VN

Page 4


? Xem lại chú thích từ Nao + Nao núng : Lung lay, không
núng để thấy đợc điều mà vững lòng tin ở mình.
tác giả diễn tả trong câu
+ ở đây tác giả muốn nhấn
không hề nao núng ?
mạnh bản lĩnh, sự bình tĩnh, tự
tin của Sơn Tinh trớc kẻ thù.
? Thử tìm chi tiết nói lên sức + Nớc sông dâng lên bao nhiêu,
mạnh phi thờng của Sơn Tinh ? đồi núi cao lên bấy nhiêu
? Chi tiết này nói lên ớc mơ gì + Ước mơ có đợc sức mạnh để
của nhân dân ?
chiến thắng thiên tai
? Kết quả cuộc giao tranh ?

- Cho 1 HS đọc phần cuối của
truyện.

+ Sơn Tinh chiến thắng, Thuỷ
Tinh kiệt sức đành rút quân về.
2/ ý nghĩa của truyện.

? Việc Thuỷ Tinh hàng năm + Giải thích hiện tợng thiên tai,
dâng nớc, làm bão lụt đánh Sơn bão lụt xẩy ra hàng năm ở miền
Tinh nhằm giải thích hiện tợng Bắc nớc ta.
gì ?
? Những đợt phục thù của Thuỷ + Lần nào cũng thua, phải rút lui.
Tinh có kết quả nh thế nào ?
? Sự thất bại của T.Tinh nói lên ý + Thể hiện sức mạnh, ớc mong
nghĩa gì
của ngời Việt cổ muốn chế ngự
thiên tai, bảo vệ cuộc sống.
- GV tích hợp : Truyền thuyết,
chi tiết tởng tợng, kì ảo.

TaiLieu.VN

Page 5


- Cho 1 HS đọc, giáo viên cũng
cố thêm.

III. Ghi nhớ :

- Yêu cầu học sinh học thuộc.
IV. Luyện tập.+ Hớng dẫn học sinh làm bài tập 1, 2 tại lớp.
* Cũng cố bài : Nhắc lại ý nghĩa của truyện.
* Hớng dẫn học ở nhà :
- Học sinh về làm bài tập 3, 4 sách bài tập.
- Soạn bài : Tìm hiểu trớc bài Nghĩa của từ.

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×