Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Sự tích hồ Gươm

Tiết 13 :

Bài 4 : vĂN BảN - Sự tích Hồ gơm
(Truyền thuyết)

A - Mục tiêu cần đạt
1/Kiến thức
- Nhân vật, sự kiện trong truyền thuyết sự tích Hồ Gơm.
- truyền thuyết địa danh.
- Cốt lõi lịch sử trong một tác phẩm thuộc chuỗi truyền thuyết về
ngời anh hùng Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
2/ Kỹ năng
- Đọc- hiểu văn bản truyền thuyết.
- Phân tích để thấy đợc ý nghĩa sâu sắc của một số chi tiết tởng tợng trong truyện
- Kể lại đợc truyện.
3/ Thái độ.
- Giáo dục HS lòng tự hào về danh lam thắng cảnh và truyền
thống chống giặc ngoại xâm của dân tôc.
B. Chuẩn bị thầy và trò.
- GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ năng
- HS: sgk, vở soạn.

C - Tiến trình bài dạy
* ổn định lớp :
* Bài cũ :

TaiLieu.VN

Nêu ý nghĩa của truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh ?

Page 1


* Bài mới : Giới thiệu trên cơ sở nói về Lê Lợi và cuộc khởi
nghĩa Lam Sơn.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung cần đạt

- Giáo viên cùng 2 học sinh I.Tìm hiểu chung
đọc nối tiếp hết truyện.
1. Đọc - chú thích.
- Lu ý học sinh các chú thích
1, 3, 4, 6, 9, 12.
2) Bố cục :
? Truyện có thể chia thành - Có thể chia thành 2 phần.
mấy phần ? ý chính của
Phần 1 : Từ đầu đến trên đất ntruyện
ớc
Long Quân cho nghĩa quân mợn
gơm thần để đánh giặc.
Phần 2 : Còn lại Long Quân đòi lại
gơm khi đất nớc hết giặc.
II. Tìm hiểu văn bản.
1. Lỡi gơm thần giúp đánh giặc
cứu nớc.
? Vì sao đức Long Quân - Giặc Minh đô hộ nớc ta, làm nhiều
cho nghĩa quân Lam Sơn điều bạo ngợc, nhân dân ta rất căm
mợn gơm thần ?
hận .
- Nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy


chống lại chúng, nhng buổi đầu còn
TaiLieu.VN

Page 2


- GV : Đó chính là tổ tiên, non yếu.
thần thánh ủng hộ, giúp đỡ
Long Quân cho mợn gơm thần.
nghĩa quân.
- Tích hợp
rồng,cháu tiên

truyện

Con

? Lê Lợi đã nhận đợc gơm - Lỡi gơm đợc dới nớc, chuôi gơm đợc
thần nh thế nào ?
trên rừng đoàn kết đánh giặc
giữa miền ngợc và miền xuôi.
? Cách Long Quân cho Lê Lợi
mợn gơm có ý nghĩa gì ?
- Các bộ phận của gơm rời nhau nhng
khi khớp lại Vừa nh in nguyện vọng
Cho HS thảo luận, trả lời. GV của dân tộc là nhất trí, nghĩa quân
bổ sung thêm.
trên dới một lòng đánh giặc.
- Lê Thận nhận đợc lỡi gơm, Lê Lợi
nhận đợc chuôi gơm : Đề cao vai trò
Minh chủ gơm sáng lên chữ Thuận
thiên. ý của muôn dân hợp với lẽ trời
giao cho Lê Lợi và nghĩa quân trách
nhiệm đánh giặc.
? Chỉ ra sức mạnh của gơm - Gơm thầnh giúp nghĩa quân
thần đối với nghĩa quân ?
chuyển bại thành thắng, đánh đuổi
hết giặc trên đất nớc.
? Và Long Quân đã đòi lại - Khi đã đánh đuổi đợc giặc Minh.
thanh gơm trong hoàn cảnh Lê Lợi lên ngôi vua và dời đô về Thăng
nào ?
Long.
? Cảnh đòi gơm và trả gơm
đã diễn ra nh thế nào ?
- Học sinh trả lời thao sác

TaiLieu.VN

Page 3


giáo khoa.
? Theo em cảnh ấy có gì lạ ? - Rùa vàng biết nói, lỡi gơm động
đậy, ánh sáng le lói dới mặt hồ.
- GV : Nhấn mạnh về chi tiết
tởng tợng kì ảo trong truyền
thuyết.
? Suy nghĩ của em về hình - Rùa vàng biểu tợng cho tổ tiên, khí
ảnh Rùa Vàng ?
thiêng sông núi,t tởng,tình cảm,trí
tuệ của nhân dân.
2. ý nghĩa của truyện.
? Vì sao nói truyện ca ngợi
- Tính chất nhân dân : Cuộc khởi
tính chất chính nghĩa, tính nghĩa đợc hồn thiêng tổ tiên giúp đỡ,
chất nhân dân của cuộc chủ tớng, nghĩa quân trên dới một
khởi nghĩa Lam Sơn ?
lòng. Các bộ phận của thanh gơm
khớp vào nhau là sự đoàn kết một
lòng của nhân dân khắp mọi miền
đất nớc cùng đánh giặc.
+ Chia học sinh làm 2 nhóm
thảo luận, trả lời.
- Tính chất chính nghĩa : Thanh gơm sáng ngời sức mạnh chính nghĩa,
cuộc chiến đấu của ta hợp lẻ trời nên
đợc trời đất, tổ tông linh thiêng giúp
đỡ.
? Truyện này đề cao ai ?

+ Đề cao Lê Lợi, suy tôn nhà Lê.

? Việc Long Quân đòi lại ý nghĩa hoà bình : Khi có giặc cần
thanh gơm thể hiện ý gơm đánh giặc, khi hoà bình trả gnghĩa gì ?
ơm, xây dựng đất nớc.

TaiLieu.VN

Page 4


+ Cho học sinh thảo luận, trả
lời
? Việc trả lại gơm trên hồ Tả + Giải thích tên gọi của hồ Hoàn
Vọng nhằm giải thích điều Kiếm (tên hồ đánh dấu, khẳng định
gì ?
chiến thắng của quân ta, răn đe với
địch và biểu hiện t tởng yêu chuộng
hoà bình của nhân dân ta).
- Cho 1 học sinh đọc .

III. Ghi nhớ.

- Giáo viên tổng kết lại, yêu
cầu học sinh học thuộc.
IV. Luyện tập.
+ Hớng dẫn học sinh làm bài tập 1, 2, 3 .
+ Cũng cố bài : Dùng bài tập 6 cũng cố kiến thức cho học sinh.
+ Hớng dẫn học ở nhà :
- Học sinh làm bài tập 1, 3 (sách bài tập trang 20).
- Học sinh soạn bì Sọ Dừa.

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×