Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Tiết 16 :

Tìm hiểu đề và cách làm bàI văn tự sự
A - Mục tiêu cần đạt
1/ Kiến thức
- Cấu trúc, yêu cầu của đề văn tự sự ( qua từ ngữ đợc diễn đạt
trong đề).
- Tầm quan trọng của việc tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý khi làm
bài văn tự sự.
- Những căn cứ để lập ý và lập dàn ý.
2/Kỹ năng
- Rèn thói quen tìm hiểu đề,đọc kĩ đề, nhận ra những yêu cầu
của đề và cách làm một bài văn tự sự.
- Bớc đầu biết dùng lời văn của mình để viết bài văn tự sự.
B. Chuẩn bị thầy và trò.
- GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ năng
- HS: sgk, vở soạn.
C - Tiến trình bài dạy
* ổn định lớp :
* Bài cũ :
- Chủ đề là gì ? Nêu chủ đề của truyện sự tích hồ Gơm ?

- Dàn bài của một bài văn tự sự gồm có mấy phần ? Nội dung cụ
thể của mỗi phần

TaiLieu.VN

Page 1


* Bài mới : Giờ trớc chúng ta đã tìm hiểu thế nào là văn tự sự
,vai trò của nhân vật và sự việc trong văn tự sự .Vậy muốn viết
đợc 1 bài văn tự sự hay , thể hiện rõ nội dung , chúng ta phải có
những thao tác gì? ->bài học
Hoạt động của Gv và HS

Nội dung cần đạt
I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm
bài văn tự sự.
1) Đề văn tự sự.

- Cho học sinh đọc, giáo viên (1) Kể 1 câu chuyện em thích
ghi các đề ra lên bảng.
bằng lời văn của em.
(2) Kể chuyện về một ngời bạn tốt.
(3) Kỉ niệm ngày thơ ấu.
(4) Ngày sinh nhật của em.
(5) Quê em đổi mới.
- Yêu cầu HS đọc kỹ các đề (6) Em đã lớn rồi
trên
? Lời văn đề (1) nêu ra những + Yêu cầu : Kể chuyện em thích,
yêu cầu gì ?
bằng lời văn của em.
? Những từ ngữ nào trong đề + Chuyện em thích.
cho em biết điều đó ?
+ Lời văn của em.
? ở các đề (3), (4), (5), (6) + Phải.
không có từ kể, vậy chúng

TaiLieu.VN

Page 2
có phải là đề tự sự không ?
? Trong
nghiêng
nghiêng
nghiêng

các đề trên, đề nào + Kể việc : Đề (1), đề (3), đề (5)
về kể việc, đề nào
về kể ngời, đề nào + Kể ngời : Đề (2), đề (6)
về tờng thuật?
+ Tờng thuật : Đề (4)

? Vậy khi tìm hiểu đề văn tự + Bớc 1 : Đọc kĩ đề.
sự ta cần phải có những bớc
+ Bớc 2 : Gạch chân dới những từ
nào ?
ngữ quan trọng Từ đó xác định
đợc yêu cầu của đề.
- Cho 2 học sinh đọc.

* Ghi nhớ.

- GV nhấn mạnh nội dung,
kiến thức.
- Yêu cầu học sinh học thuộc.
2) Cách làm bài văn tự sự.
- Giáo viên ghi đề ra lênh + Đề ra : Kể câu chuyện em thích
bảng :
bằng lời văn của em.
a. Tìm hiểu đề.
- Cho học sinh nhắc lại (vì đã + Chuyện em thích.
làm ở BT cũng cố tiết trớc)
+ Bằng lời văn của em.
b. Lập dàn ý.

TaiLieu.VN

Page 3


? Em sẽ chọn truyện nào ?

+ Lớp thống nhất chọn truyện
Thánh Gióng

? Em thích nhân vật nào ?

+ Nhân vật Gióng

? Em thích sự việc nào ?

+ Gióng đánh giặc

? Em chọn truyện ấy nhằm + Truyện đề cao tinh thần đánh
thể hiện chủ đề gì ?
giặc, đề cao uy lực mạnh mẽ của
ngời anh hùng.
- Tích hợp văn bản + chủ đề. c. Lập dàn ý.
? Em dự định mở
truyện nh thế nào ?

đầu + Mở bài (có nhiều cách).
- Giới thiệu ngời anh hùng.
- Nói đến chú bé lạ.
- Nói đến nhân vật mà ai cũng
biết.

? Em kể chuyện nh thế nào ? + Thân bài .
- Tập trung kể về sự sẵn sàng
đánh giặc và đánh giặc đầy
quyết chiến quyết thắng của
Gióng.
- Có thể lợc bỏ chi tiết phụ : Mẹ
Gióng dẫm vết chân to, chuyện tre
đằng ngà, làng cháy.
? Em sẽ kết thúc câu chuyện + Kết bài : Có thể kết thúc bằng
TaiLieu.VN

Page 4


ra sao ?

cách nêu cảm xúc của mình về ý
nghĩa của truyện.

? Điểm mở đầu của truyện là + Sau phần mở bài, nên bắt đầu
ở đâu ?
từ chổ Gióng nghe sứ giả rao, nói
với mẹ gọi sứ giả vào.
? Điểm kết thúc của truyện là + Vua nhớ công ơn, phong là Phù
ở chổ nào ?
Đổng Thiên Vơng và lập đền thờ.
? Các ý chính phải kể ?

+ Gióng bảo vua làm cho ngựa sắt,
roi sắt.
+ Gióng ăn khoẻ, lớn nhanh.
+ Gióng vơn vai thành trang sĩ, ra
trận
+ Gióng xông trận, giết giặc.
+ Roi gãy, Gióng lấy tre làm vũ khí.
+ Thắng giặc, Gióng bỏ lại giáp trụ,
cỡi ngựa bay về trời.

? Tập viết lời kể đoạn mở + Cho học sinh viết, cử đại diện
đầu và đoạn kết thúc ?
đọc trớc lớp.
+ Yêu cầu cả lớp góp ý, bổ sung.
+ Giáo viên tổng kết.
? Từ các câu hỏi trên em rút ra + Bằng câu hỏi này giáo viên dẫn
cách làm văn tự sự nh thế nào dắt học sinh đến phần ghi nhớ.
?
TaiLieu.VN

Page 5


- Cho 2 học sinh đọc .

* Ghi nhớ: SGK

- Giáo viên nhấn mạnh, dặn
học sinh học thuộc.
* Cũng cố bài :
- GV hệ thống lại kiến thức về tìm hiểu đề và cách làm bài
văn tự sự.
* Hớng dẫn học ở nhà :
- Học sinh về ôn tập, chuẩn bị cho bài viết số 1

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×