Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Viết bài Tập làm văn số 1

TIẾT 17+18: BÀI VIẾT SỐ 1
A.MỤC TIÊU :
-Củng cố khắc sâu kiến thức về văn tự sự.
-Kiểm tra kĩ năng làm bài văn tự sự: kể lại 1 câu chuyện đã học bằng lời văn của
mình.
- Rèn kĩ năng viết văn.
- Có thái độ tích cực học tập
B.ĐỀ BÀI VÀ ĐIỂM SÔ
I.Đềbài: Kể lại truyện “Sơn tinh Thuỷ tinh” bằng lời văn của em
II.Yêu cầu cần đạt.
 Về nội dung : Nhớ các chi tiết , sự việc.
Kể đúng trình tự,
Không chép lại truyện
 Về hình thức:
Kể bằng lời văn của mình.
Trình bày sạch sẽ, cẩn thận. Có đủ 3 phần.
Không sai về lỗi chính tả, diễn đạt.
C. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHI TIẾT
1. Đáp án:
A.MB:
TaiLieu.VN


Page 1


- Giới thiệu nhân vật: Vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
- Sự việc: Kén rể
B.TB:Trình bày diễn biến sự việc
- ST,TT đến cầu hôn
- Vua Hùng thách cưới
- Sơn Tinh đến trước lấy Mị Nương
- Thuỷ Tinh đến sau không lấy được Mị Nươngđem quân đánh Sơn Tinh.
- Hai bên giao chiếnTT thua
C.KB: Kết cục sự việc
- TT oán nặng thù sâuHàng năm dâng nước đánh ST nhưng năm nào cũng thua
- Hiện tượng lũ lụt hàng năm ở Đồng bằng sông Hồng vào T7, T8
2:Thang điểm:
A.MB: 1.5 điểm
- Đủ các yêu cầu trên
- Trình bày sạch sẽ, không sai về lỗi diễn đạt, viết câu, chính tả.
B.TB: 7điểm
- Đủ các sự việc
- Trình bày sạch sẽ, không sai về lỗi diễn đạt, viết câu, chính tả.
C.KB: 1.5 điểm
- Đủ các yêu cầu trên
- Trình bày sạch sẽ, không sai về lỗi diễn đạt, viết câu, chính tả.

TaiLieu.VN

Page 2


*Lưu ý: Trừ điểm về diễn đạt và chính tả.
Lỗi d.đạt: Tùy mức độ
Lỗi diễn đạt:
3-5 lỗi trừ 0.5 điểm
6-8 lỗi trừ 1điểm
9-10 lỗi trừ 1.5điểm
10 lỗi trở lên trừ 2 điểm và viết lại bài.
D. TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Ổn định tổ chức:


Sĩ số: 6A……………………
6B…………
6c:……….
2. Tiến hành kiểm tra: Học sinh làm bài.
3.Thu bài, nhận xét giờ
E. HDVN:
-Ôn tập lại cách làm bài văn tự sự.
-Chuẩn bị bài: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

**********************************

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×