Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Viết bài Tập làm văn số 1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6
BÀI 4 - TIẾT 17, 18: TẬP LÀM VĂN: BÀI VIẾT TẬP LÀM
VĂN SỐ 1
I. Mục tiêu: Giúp HS.
1. Kiến thức:
- Kiểm tra nhận thức của HS về văn tự sự.
2. Kĩ năng: - Lập ý, lập dàn y, viết văn theo bố cục 3 phần.
3. Thái độ: - Có ý thức học tập bộ môn.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Ra đề, đáp án và biểu điểm.
2. HS: - Ôn lại kiến thức về văn tự sự.
III. Tiến trình tổ chức dạy - học.
1. Kiểm tra.
* Đề bài: Hãy kể một truyện dân gian đã biết ( truyện Truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn
sáng tạo của em.
* Yêu cầu: HS viết được một bài văn tự sự có nội dung: nhân vật, sự việc , thời gian, địa
điểm, nguyên nhân, kết quả theo các bước:
- Tìm hiểu đề
- Tìm ý
- Lập dàn ý, viết bài.
- KT bài

Hình thức bài không quá 400 chữ, bố cục rõ ràng, chữ viết sạch sẽ, không sai lỗi chính tả, lỗi
câu, lỗi diễn đạt...
* Biểu điểm:
- Điểm 9 - 10: Đảm bảo được yêu cầu trên, có nhiều sáng tạo trong bài viết.
- Điểm 7 - 8: Bố cục rõ ràng, đáp ứng tương đối tốt các yêu cầu trên nhưng còn mắc 3,4
lỗi chính tả.


- Điểm 5 - 6: Bài đạt yêu cầu về nội dung, chữ viết rõ ràng nhưng còn mắc 4,5 lỗi chính
tả, 2 lỗi diễn đạt.
- Điểm 3 - 4: Nội dung sơ sài, chữ viết xấu, sai lỗi chính tả,lỗi diễn đạt...
- Điểm 1 - 2: Bài viết yếu, bố cục không rõ ràng.
- Điểm 0: Nộp giấy trắng.
2. Củng cố: - Thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Xem lại kiến thức về thể loại văn tự sự.
- Đọc và nghiên cứu bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×