Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 6: Trả bài Tập làm văn số 1

Tiết 24

:

TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1
I. Mục tiêu: Giúp HS.
1. Kiến thức: - Đánh giá được bài TLV của mình theo yêu cầu của bài văn tự sự.
2. Kĩ năng: - Nhận ra những lỗi sai về hình thức, nội dung và cách chữa lỗi.
3. Thái độ: - Có ý thức sửa chữa những lỗi sai khi làm bài.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Chấm, chữa, nhận xét bài.
2. HS: - Xem lại bài, lập dàn ý.
III. Tiến trình tổ chức day - học.
1. Kiểm tra bài cũ (5’) - Không.
2. Các hoạt động day - học(35’).
Hoạt động của thầy và trò
HĐ 1: Tìm hiểu đề bài.
- HS: Đọc lại đề bài -> GV ghi đề bài
lên bảng.

Nội dung kiến thức

I. ĐỀ BÀI: Hãy kể một truyện dân gian đã
biết ( truyện Truyền thuyết, cổ tích) bằng lời
văn sáng tạo của em.
II. YÊU CẦU CỦA ĐỀ.

HĐ 2: Nêu yêu cầu của đề.

- Nêu ở đáp án tiết 17,18

- HS: Nêu yêu cầu của đề về:
+ Hình thức.

TaiLieu.VN

Page 1


+ Nội dung.
- GV: Bổ sung theo đáp án tiết 17,18.

III. NHẬN XÉT.

HĐ 3: GV trả bài cho HS đối chiếu.
- GV: Nhận xét bài làm của HS:
* Ưu điểm:
- Hình thức: Một số em có chữ viết
rõ ràng, trình bày sạch đẹp.
- Nội dung: Đa số hiểu đề, nắm được
phương pháp làm bài, nắm vững nội
dung câu truyện, biết kể theo lời văn
của mình, bố cục rõ ràng mạch
lạc( Tùng, Linh, Cường, Ly...)
* Nhược điểm:
- Hình thức: Một số em chữ viết cẩu
thả, trình bày thiếu khoa học, viết tắt,
không viết hoa tên riêng, viết hoa bừa
bãi, sai nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt...
- Nội dung: Một số bài chép lại
nguyên bản, kể dài dòng, lặp một số chi
tiết, ngôi kể lộn xộn, chưa làm rõ ý


nghĩa truyện.( Bé, Chung, Ngọc, Hoà,
Chí...)
HĐ 4: Sửa lỗi bài kiểm tra.
- GV: Nêu các lỗi sai -> HS nêu cách
sửa sai.

TaiLieu.VN

Page 2


IV. SỬA LỖI
Sai

- GV: Cho HS đọc bài khá, giỏi.

TaiLieu.VN

Sửa lại

Lỗi
diễn
đạt

Lạc Long
Quân sống
trên cạn
không
quen thấy
mình
không sống
mãi trên
cạn.

LLQ vốn quen ở
nước cảm thấy mình
không thể sống mãi
trên cạn được.

Lỗi
chính
tả

Vương
vai,ngạt
nhiên,làm
song,cháng
sĩ,sâm
chiếm.mị
nương, lạc
long
Quân...

Vươn vai,ngạc
nhiên,làm xong,tráng
sĩ,xâm chiếm, Mị
Nương, Lạc Long
Quân.

Lỗi
dùng
từ

Thế là bà
rất buồn
lắm.

Thế là bà buồn lắm.
Vua băn khoăn
không biết chọn ai.

Vua bâng
khuâng
không biết
chọn ai.

Page 3


Lỗi
1,2, ko,nc.. một,hai,không,nước..
viết
số,viết
tắt
3. Củng cố (3’)
- GV: công bố điểm.

Lớp

Số HS

6A

32

6B

33

6C

33

Giỏi

Khá

TB

Yếu

4. Hướng dẫn học ở nhà.( 2’)
- Ôn lại kiến thức về văn tự sự.
- Đọc và soạn bài Em bé thông minh.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×