Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 6: Trả bài Tập làm văn số 1

Tiết 24 :
TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1.

A. Mục tiêu bài học:
- Qua bài kiểm tra giúp học sinh nhận thấy những ưu nhược điểm trong nhận
thức về văn kể chuyện
- Pt tư duy tưởng tượng cho học sinh, đánh giá Kq học tập
- Biết sửa lỗi, vươn lên trong học tập
B. Chuẩn bị:

- GV: Bài chấm - Giáo án
- HS: vở ghi
- PP: Phân tích, giảng giải

C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học:
* HĐ1: Khởi động
1.Tổ chức:

Sĩ số 6A...... ….....
6B.................
6C.................


2. Kiểm tra

- Thế nào là văn tự sự? Dàn ý?

3.Giới thiệu bài :
*HĐ2
Hoạt động dạy và học

TaiLieu.VN

Trả bài
Nội dung cần đạt

Page 1


I /Chép lại đề bài.
Xác định yêu cầu của đề?

Đề: Hãy kể lại câu chuyện Sơn Tinh,
Thuỷ Tinh bằng lời văn của em?
1/Tìm hiểu đề:
- Thể loại: kể
- Nội dung: Truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh
- Phạm vi: bằng lời văn của mình

Lập dàn ý?
Phần MB nêu lên những ý gì?

2/ Dàn ý:
a/ Mở bài:
- Giới thiệu được nhân vật: Vua Hùng,
Mị Nương, Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
- Sự việc: kén rể

TB kể những sự việc gì?

b/Thân bài: Trình bày diễn biến sự việc,
đảm bảo các sự việc sau:
- Vua Hùng kén rể
- ST,TT đến cầu hôn
- Vua Hùng thách cưới
- ST đến trước lấy được Mị Nương
- TT đến sau không lấy được đem quân
đánh ST
- Hai bên giao chiến  TT thua
c/Kết bài: Kết cục sự việc
- TT oán nặng thù sâu, hàng năm đánh

TaiLieu.VN

Page 2


ST nhưng năm nào cũng thua
ND phần KB?

- Hiện tượng lũ lụt ở sông Hồng T7, T8
hàng năm
II. Nhận xét:
1. Ưu điểm:

GV N/X ưu điểm của học sinh qua bài
viết .

- Đa số hiểu đề, tỏ ra thuộc tác phẩm,
nhớ các chi tiết chính. Nhiều bài viết tốt,
trình bày rõ ràng theo bố cục 3 phần
( Ngọc 6b,Hường 6b, Ngân 6b,
Hương ,Trang , HàTrà 6c … )
- Diễn đạt lưu loát, chữ viết đẹp
(Ngọc 6b,Hường 6b, Ngân 6b,
Nhung, Mai 6B, Duyên 6A )
2. Nhược điểm:

GV N/X nhược điểm của học sinh qua
bài văn .

- Một số bài viết phụ thuộc quá nhiều
vào tác phẩm ( Cường, Ph.Hải 6b,
Tuyên 6c)
- Lời văn chưa phải của người viết,
mang nặng tính thuộc tác phẩm
- Trình bày chưa rõ 3 phần, bố cục chưa
hợp lí
- Sai nhiều về lỗi chính tả, diễn đạt.
- Kể chưa chọn vẹn, thiếu ý nghĩa .
- Sai chính tả nhiều:Khải, Tuyền 6b…)
- Diễn đạt yếu. Khải, Tuyền., Luật, Luận

TaiLieu.VN

Page 3


6c)
III Điểm hay điểm sáng tạo của học sinh
PT điểm hay điểm sáng tạo của học
sinh.

- Kể rõ ràng, lưu loát.: Đ. Ngọc,Hường
6b
- Bố cục đầy đủ, bằng của mình, có ý
nghĩa trọn vẹn .
IV. Sửa lỗi học sinh mắc phải :
1,Chính tả:
- Xung xướng -> Sung sướng .
- sơn tinh, thuỷ tinh -> Sơn Tinh, Thủy
Tinh .
-sứng đáng=>Xứng đáng.
=.> Viết tắt, viết số nhiều trong bài.
2, Lỗi diễn đạt:
- Thủy Tinh cáu lên dâng nước đánh
Cơn Tinh .

GV ghi lỗi của hs lên bảng yêu cầu hs
lên chữa.

-> Thủy Tinh nổi giận dâng nước đánh
Cơn Tinh .

Chép câu sai lỗi diễn đạt yêu cầu hs khá
lên chữa.

* HĐ3:
TaiLieu.VN

Page 4


4. Củng cố :
- Khắc sâu kiến thức cách làm bài văn tự sự .
- Sửa các lỗi sai trong bài viết
5. Dặn dò:

- Học bài
- Hoàn thành các lỗi đã cho

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×