Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 6: Trả bài Tập làm văn số 1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6
BÀI 6 - TIẾT 24: TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1
I. Mục tiêu: Giúp HS.
1. Kiến thức: - Đánh giá được bài TLV của mình theo yêu cầu của bài văn tự sự.
2. Kĩ năng: - Nhận ra những lỗi sai về hình thức, nội dung và cách chữa lỗi.
3. Thái độ: - Có ý thức sửa chữa những lỗi sai khi làm bài.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Chấm, chữa, nhận xét bài.
2. HS: - Xem lại bài, lập dàn ý.
III. Tiến trình tổ chức day - học.
1. Kiểm tra bài cũ (5’) - Không.
2. Các hoạt động day - học(35’).
Hoạt động của thầy và trò
HĐ 1: Tìm hiểu đề bài.
- HS: Đọc lại đề bài -> GV ghi đề bài lên
bảng.

Nội dung kiến thức
I. ĐỀ BÀI: Hãy kể một truyện dân gian đã
biết ( truyện Truyền thuyết, cổ tích) bằng lời
văn sáng tạo của em.

II. YÊU CẦU CỦA ĐỀ.

HĐ 2: Nêu yêu cầu của đề.

- Nêu ở đáp án tiết 17,18

- HS: Nêu yêu cầu của đề về:
+ Hình thức.
+ Nội dung.
- GV: Bổ sung theo đáp án tiết 17,18.
HĐ 3: GV trả bài cho HS đối chiếu.
- GV: Nhận xét bài làm của HS:
* Ưu điểm:
- Hình thức: Một số em có chữ viết rõ
ràng, trình bày sạch đẹp.
- Nội dung: Đa số hiểu đề, nắm được

III. NHẬN XÉT.


phương pháp làm bài, nắm vững nội dung câu
truyện, biết kể theo lời văn của mình, bố cục
rõ ràng mạch lạc( Tùng, Linh, Cường, Ly...)
* Nhược điểm:
- Hình thức: Một số em chữ viết cẩu thả,
trình bày thiếu khoa học, viết tắt, không viết
hoa tên riêng, viết hoa bừa bãi, sai nhiều lỗi
chính tả, lỗi diễn đạt...
- Nội dung: Một số bài chép lại nguyên
bản, kể dài dòng, lặp một số chi tiết, ngôi kể
lộn xộn, chưa làm rõ ý nghĩa truyện.( Bé,
Chung, Ngọc, Hoà, Chí...)
HĐ 4: Sửa lỗi bài kiểm tra.
- GV: Nêu các lỗi sai -> HS nêu cách sửa sai.
IV. SỬA LỖI

Sai

Sửa lại


Lỗi
diễn
đạt

Lạc Long
Quân sống
trên cạn
không
quen thấy
mình
không sống
mãi trên
cạn.

LLQ vốn quen ở
nước cảm thấy mình
không thể sống mãi
trên cạn được.

Lỗi
chính
tả

Vương
vai,ngạt
nhiên,làm
song,cháng
sĩ,sâm
chiếm.mị
nương, lạc
long

Vươn vai,ngạc
nhiên,làm xong,tráng
sĩ,xâm chiếm, Mị
Nương, Lạc Long
Quân.


Quân...
Lỗi
dùng
từ

- GV: Cho HS đọc bài khá, giỏi.

Thế là bà
rất buồn
lắm.

Thế là bà buồn lắm.
Vua băn khoăn
không biết chọn ai.

Vua bâng
khuâng
không biết
chọn ai.
Lỗi
1,2, ko,nc..
viết
số,viết
tắt

một,hai,không,nước..

3. Củng cố (3’)
- GV: công bố điểm.

Lớp

Số HS

6A

32

6B

33

6C

33

Giỏi

4. Hướng dẫn học ở nhà.( 2’)
- Ôn lại kiến thức về văn tự sự.
- Đọc và soạn bài Em bé thông minh.

Khá

TB

YếuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×