Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 7: Chữa lỗi dùng từ (tiếp)

Tiết 27 :

CHỮA LỖI DÙNG TỪ (Tiếp theo)
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Giúp học sinh nhận ra những lỗi thông thường về nghĩa của từ
- Có ý thức dùng từ đúng nghĩa
B. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK, SGV, Giáo án.
- HS: Đọc SGK - Trả lời câu hỏi.
- PP: Đàm thoại, vấn đáp
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:
* HĐ1: Khởi động
1.Tổ chức:

Sĩ số 6A...... ….....
6B.................
6C.................

2. Kiểm tra:

Có những lỗi lặp từ như thế nào thường gặp?

Làm bài tập 2

3.Giới thiệu bài :
*HĐ2
Hoạt động dạy và học

TaiLieu.VN

Hình thành khái niệm
Nội dung cần đạt

Page 1


I. Dùng từ không đúng nghĩa:
1. Ngữ liệu 2/SGK - 75
- Mặc dù còn 1 số yếu điểm nhưng so với năm
học cũ, lớp 6D đã có tiến bộ
- Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất
trí đề bạt làm lớp trưởng
- Nhà thơ NĐC đã được tận mắt chứng thực
cảnh nhà tan cửa nát của những người nông dân
2. Nhận xét :
- Yếu điểm: Điểm quan trọng
- Đề bạt: Cấp có thẩm quyền cử một người nào
Gạch chân những từ dùng đó giữ chức vụ cao hơn
sai
- Chứng thực: Xác nhận là đúng sự thực
Chỉ ra nghĩa các từ đó để
thấy nguyên nhân sai ?
a- Nhược điểm: Điểm yếu kém, điểm yếu
b- Bầu: Tập thể đơn vị chọn người giao chức vụ
bằng cách bỏ phiếu tín nhiệm hoặc biểu quyết

Thay các từ đó bằng các từ
nào ? Giải nghĩa?
c- Chứng kiến: Tận mắt nhìn thấy 1 sự việc nào
đó đang xảy ra
* Nguyên nhân: Dùng từ không đúng nghĩa
*Chú ý chữa lỗi dtừ không đúng nghĩa:


Nguyên nhân của việc dùng
từ sai ở các VD trên?
- Hiểu đúng nghĩa của từ mới dùng

- Muốn hiểu nghĩa-giải nghĩa theo 2 cách đã học
(bằng khái niệm, tra từ điển)
- Ngoài ra có thể đọc sách báo, hỏi người khác...

TaiLieu.VN

Page 2


II. Luyện tập :
1. Bài tập 1 SGK ( 75) :

Theo em nguyên nhân nào
làm bạn mắc lỗi trong những
câu trên?

Dùng sai

Dùng đúng

Bảng

Bản

Sáng lạng

Xán lạn

Buôn ba

Bôn ba

Thuỷ mạc

Thuỷ mặc

Tự tiện

Tuỳ tiện

-Xán lạn: Rực rỡ
- Bôn ba: Đi đây đi đó, chịu nhiều gian khổ, lo
liệu công việc
- Thuỷ mặc: Lối vẽ chỉ dùng mực Tàu
- Tuỳ tiện: Tiện đâu làm đó không có nguyên tắc
2. Bài 2: (76)
a, Khinh khỉnh: Tỏ ra kiêu ngạo, lạnh nhạt
không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với
mình
b, Khẩn trương: Cần được tiến hành, giải quyết
Chọn từ thích hợp điền vào gấp và tích cực không thì chậm trễ
chỗ trống?
c, Băn khoăn: không yên lòng vì có những điều
phải suy nghĩ, lo liệuKhinh bạc: Coi chẳng ra gì
cách phũ phàng
- Khẩn thiết: Cần thiết và cấp bách
- Bâng khuâng: Có cảm xúc luyến tiếc nhớ
TaiLieu.VN

Page 3


thương xen lẫn nhau (trạng thái tình cảm)
3. Bài 3: (76)
a, Có 2 cách thay: Đá - Đấm
Tống - Tung
b, Thay: Thực thà = Thành khẩn
Bao biện = Nguỵ biện
c, Thay: Tinh tuý = Tinh hoa
Chữa lỗi dtừ trong các câu
sau ?

* HĐ4: 4. Củng cố - Những nguyên nhân dùng từ không đúng
nghĩa
5. Dặn dò:
- Học bài
- Hoàn thành bài tập 4 sgk

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×