Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 7: Luyện nói kể chuyện

Tiết 29 :

LUYN NểI K CHUYN

A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
- Luyện nói, làm quen với bài phát biểu mịệng.
- Biết lập dàn bài kể chuyện và kể miệng một cách chân thật.
B. Chuẩn bị:
Giáo + Soạn bài
viên:
+ Đọc sách giáo viên và sách bài soạn.
Học + Soạn bài
sinh:
+ Luyện nói ở nhà
C. Các bớc lên lớp:
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS
bài cũ:
3. Bài mới

*.

Giới Luyện nói trong nhà trờng là để nói
thiệu bài trong một môi trờng giao tiếp hoàn
toàn khác - môi trờng XH, tập thể, công
chúng. Nói sao cho có sức truyền cảm
để thuyết phục ngời nghe đó là cả
một nghệ thuật. Những giờ tập nói nh

TaiLieu.VN

Page 1


tiết học hôm nay là đẻ giúp các em đạt
điều đó.
*. Bài mới
Hoạt động của thầy

Hoạt
động 1:

Hoạt động
của trò

Hớng dẫn HS chuẩnbị

Nội dung cần đạt

I. Chuẩn bị:

- GV chia lớp làm 4 nhóm, - HS về vị trí 1. Lập dàn bài một trong
mỗi nhóm chuẩn bị một nhóm
các đề sau:
đề. mỗi thành viên
a. Em hãy tự giới thiệu về
trình bày phần chuẩn
bản thân mình.
bị của mình trớc nhóm.
b. Kể về ngời bạn mà em
yêu thích.
- HS trình bày c. Kể


trong 10 phút
mình.

về

gia

đình

* Yêu cầu khi trình bày:
- Tác phong: đành hoàng,
tự tin.
- Cách nói: rõ ràng, mạch
lạc, cần phần biệt văn nói
và đọc.
Hoạt
động 2:

TaiLieu.VN

Hớng dẫn lập dàn bài

2. Dàn bài tham khảo:

Page 2


- Nhắc lại nhiệm vụ và - Hs tra lời cá
bố cục từng phần của bài nhân sau đó
văn tự sự?
tự sửa bài của
mình
- Với đề tự giới thiệu về
bản thân mình, em sẽ
nói gì ở phần mở bài?

a. Tự giới thiệu về bản
thân mình.

- Phần thân bài, em dự
kiến sẽ nói những gì?

- Giới thiệu tên, tuổi

* Mở bài: Lời chào và lí
do tự giói thiệu.
* TB:

- Học tại lớp, trờng
- Vài nét về hình dáng
- Có sở thích gì
- Có mong ớc gì khi đợc
học ở lớp này cùng các bạn.
- Có nguyện vọng gì khi
đề đạt cùng các bạn

- Đọc yêu cầu của đề b
- Gia đình em gồm
những ai? Giới thiệu vài
nét về từng ngời.?
- Nêu suy nghĩ về gia
đình mình?

* Kết bài: cảm ơn mọi ngời đã chú ý lắng nghe.
b. Kể
mình.

về

gia

đình

* Mở bài: Lí do kể. giới
thiệu chung về gia đình
* TB:
- Kể về các thành viên
trong gia đình: ông,bà,
bố, mẹ. anh, chị, em...
- Với từng ngời lu ý tả và
kể một số y: chân dung,
ngoại hình, tính cách,

TaiLieu.VN

Page 3


tình cảm, công việc...
* Kết bài: tình cảm của
mình đối với gia đình
Hoạt
động 3:

Hớng dẫn luyện nói trớc lớp

II. Luyện nói

- Mỗi tổ cử đại
diện trình bày
- GV nhận vét, cho điểm
- Em hãy đọc 3 đoạn văn
tham khảo trong SGk

- Nhận xét
- HS đọc

- Nhận xét của em về 3 - Nhận xét: các
đoạn văn?
đoạn văn đều
ngắn
gọn,
giản dị, nội
dung mạch lạc,
rõ ràng, rất phù
hơp với việc
tập nói.
Hoạt
động 4

Nhận xét

* Nhận xét:

- Nhận xét về tiết học
- Việc chuẩn bị của HS
- Quá trình và kết quả
tập nói

TaiLieu.VN

Page 4


- c¸ch nhËn xÐt cña HS
4. Híng dÉn häc tËp:
- ViÕt dµn bµi tËp nãi: KÓ mét viÖc lµm cã Ých cña em.
- So¹n: C©y bót thÇn

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×