Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Cây bút thần

Tiết 30 + Văn
31 :
bản:

CY BT THN
(Truyn c tớch)

A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
- Hiểu nôị dung ý nghĩa của truyện cổ tích Cây bút thần và một
số chi tiết nghệ thuậ đặc sắc tiêu biểu của truyện.
B. Chuẩn bị:
Giáo + Soạn bài
viên:
+ Đọc sách giáo viên và sách bài soạn.
+ ảnh về bài dạy
Học + Soạn bài
sinh:
C. Các bớc lên lớp:
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra
bài cũ:

3. Bài mới

TaiLieu.VN

*. Giới thiệu Là một trong những truyện cổ tích
bài
thần kì, thuộc loại truyện kể về
những con ngời thông minh, tài giỏi.
Cây bút thần đã trở thành truyện

Page 1


quen thuộc với cả trăm triệu ngời dân
Trung Quốc và VN từ bao đời nay. Câu
chuyện khá li kì, xoay quanh số phận
của Mã Lơng, từ một em bé nghèo khổ
trở thành một hoạ sĩ lừng danh với cây
bút kì diệu giúp dân diệt ác. Truyện
diễn biến ra sao, bài học hôm nay, cô
trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
*. Bài mới
Hoạt động của thầy

Hoạt
động 1:

Hoạt động
của trò

Nội dung cần đạt

Hớng dẫn HS tìm hiểu chung I. Đọc và tìm hiểu chung:
về văn bản

- Gv hớng dẫn cách đọc

- HS nghe

- GV đọc mẫu

- 2 HS lần lợt - Đọc: giọng chậm rãi,
đọc
bình tĩnh, phân biệt lời
kể và một sô nhân vật
- HS kể
trong truyện

- Gọi HS kể
- GV nhận xét

1. Đọc, kể:

- Kể theo các sự việc
chính:
+ Mã Lơng thích học vẽ,
say mê, kiên trì ở mọi lúc,
mọi nơi.
+ Mã Lơng đợc thần cho
cây bút
+ ML vẽ cho ngời nghèo

TaiLieu.VN

Page 2


+ ML vẽ cho tên nhà giàu
+ ML với tên vua độc đáo
- Em hiểu thế nào là dốc - HS trả lời
lòng, huyên náo, thỏi,
mãng xà...?
- Cây bút thần thuộc
kiểu văm bản gì? Hãy
xác định bố cục của văn
bản?

+ Vua chết ML về với
nhân dân.
2. Chú thích:
3. Bố cục: 3 phần
a. Từ đầu hình vẽ: giới
thiệu nhân vật
b. Tiếp hung dữ: ML với
cây bút thần
c. Còn lại: Kết thúc truyện

Hoạt
động 2:

Hớng dẫn HS tìm hiểu về văn II. Tìm hiểu văn bản:
bản

- Đọc đoạn dầu và cho - HS đọc
biết nhân vật chính của
truyện?

1. Giới thiệu truyện:

- ML đợc giới thiệu nh thế - HS trả lời
nào?

- Hoàn cảnh: mồ côi,
chặt củi, cắt cỏ để
kiếm sống.

(Về hoàn cảnh,
đình, bản thân)

gia

- Giới thiệu nhân vật ML

- Bản thân: +
minh, thích học vẽ

thông

+ Kiên trì, say mê...
- HS suy nghĩ
trả lời
Cách giới thiệu nhân
- Cách giói thiệu ML có
vật quen
thuộc của
gì giống và khác cách
truyện cổ tích (hoàn
TaiLieu.VN

Page 3


giói thiệu trong những
truyện cổ tích đã học?

cảnh, lai lịch) gây cho
ngời đọc ấn tợng tốt đẹp
về nhân vật.
khác: yếu tố thần kì cha
xuất hiện.

- ML mong ớc điều gì?

2. Diễn biến truyện:

- Điều bất ngờ nào đã
- HS trả lời
đến với em?

Mã Lơng với cây bút thần
a. ML đợc thần cho cây
bút bằng vàng, vẽ ra nh
thật:

GV: Treo bức tranh minh
hoạ cảnh ML nằm ngủ,
tiên ông hiện lên trao ML
cây bút thần.
- Bức tranh minh hoạ
điều gì? Hãy miêu tả lại - HS miêu tả
bằng lời của
bằng lời của em?
mình
- Em có nhận xét gì về
- HS trả lời
chi tiết này?

- Chi tiết hoang đờng, li
HS
ML

tài
kì thờng có trong cổ
- Vì sao ML lại đợc thần
chí,
cóp
quyết
tích.
tặng cây bút?
tâm cao nhng
lại thiếu may
mắn.
- HS trả lời
- Hình ảnh thần trong
truyện gợi cho em nghĩ
dến những nhân vật
nào trong truyện cổ
tích?
-ý nghĩa của nhân vật
bụt, tiên?

TaiLieu.VN

Page 4


* GV: đây là hình ảnh
đẹp trong các câu
chuyện cổ tích. Họ thờng xuất hiện kịp thời ,
đúng lúc để trợ giúp cho
những nhân vật chính
diện. Họ giúp đỡ ngời
hiền lành, tốt bụng,
chống lại cái cá. Họ là
biêu tợng cho ớc mơ của
ngời xa.
- Có cây bút thần ML đã
vẽ nh thế nào?
- HS trả lời
- Tác giả dân gian miêu
tả chi tiết này nhằm gỉ
gắm điều gì?

Tiết 2:
- ML đã sử dụng cây bút
thần làm gì? ML đã vẽ
những gì cho ngời
nghèo?
- Tại sao ML không dùng
bút thần vẽ cho bản thân
mà lại vẽ cho ngời nghèo?
- Tại sao ML không vẽ cho
họ của cải mà lại vẽ cày
cuốc?

TaiLieu.VN

- Vẽ chim - tung cánh
- Vẽ cá - bơi...
Say mê kiên trì khổ
luyện thành tài và có cả
phơng tiện sẽ đạt tới
đỉnh cao của tài năng.

- HS trả lời
b. Mã Lơng vẽ cho ngời
nghèo:
- ML vẽ cho tất cả ngời
nghèo trong làng: vẽ cày,
cuốc.
ML nghèo nên thông
cảm với ngời nghèo, từ
thực tế bản thân em
thấu hiểu hoàn cảnh và ớc
muốn của ngời nghèo
khổ. Họ thiếu công cụ LĐ
Page 5


mặc dù họ có sức lao
động Cũng nh trớc đây
em có tài nhng thiếu bút
vẽ.
- ML không giúp họ bằng
của cải mà giúp họ bằng
phơng tiện LĐ. Rõ ràng
em đẽ đem đến cho họ
những thứ cần thiết nhất
cho cuộc sống lao động
lâu dài và lơng thiện của
họ. Sự giúp đỡ đó không
biến họ trở thành ngời ăn
bảm mà giúp họ bằng
việc LĐ chân chính để
học tự nuôi sống mình,
tự tạo hạnh phúc chân
chính cho mình.

- Nếu có bút, em sẽ vẽ
những gì cho ngời
- HS: vẽ đồng
nghèo?
ruộng,
dòng
sông, mảnh vờn, sách vở...
- Qua sự việc ML học vẽ
thành tài, ND ta mốn ta - HS trao đổi
nghĩ gì về mục đích cặp trong 1
Tài năng phục vụ nhân
của tài năng?
phút
dân, phục vụ ngời nghèo.
* GV chuyển ý: Chính
những việc làm đầy
nhân ái của ML không
ngờ lại là đầu mối dẫn
đến tai hoạ sau này.

- Tài vẽ đã gây ra tai hoạ
TaiLieu.VN

c. ML chống lại bọn gian
tham:

Page 6


gì cho ML?
- Tại sao địa chủ bắt - HS trả lời
ML?
- Em hình dung địa chủ
sẽ bắt ML vẽ những gì - HS: Vẽ nhà
cao cửa rộng,
cho hắn?
vụa thóc, vàng
- Nhng trong thực tế, Ml bạc...
chỉ vẽ những gì?
- Em nghĩ gì vè tài năng
của con ngời qua sự việc
ML vẽ để trừng trị tên
địa chủ?
- Chi tiết NT nào đa
mạch truyện tiếp tục
phát triển?

* ML vẽ để trừng trị tên
địa chủ:
- Bị địa chủ bắt
- Để buộc Ml vẽ theo ý
muốn
- Không vẽ theo yêu cầu
của tên địa chủ
- Dùng cây bút thần để
cứu bản thân
- Trừng trị tên địa chủ

Tài năng không phục vụ
cái ác mà chống lại cái ác.

- Vua bắt ML vẽ những - HS: Giọt mực
rơi vào mắt
gì?

- ML đã thực hiện lệnh
- HS trả lời
vua nh thế nào?
* ML trừng trị bọn vua
quan:
- Tại sao ML dám vẽ ngợc ý
vua?
- Hành động đó nói lên
phẩm chất gì của ML?
- Cớp đợc bút thần, nhà
vua tự vẽ lấy, hắn đã
chuốc lấy tai hoạ nh thế
TaiLieu.VN

- Vua bắt ML vẽ những
con vật cao quí..
- Vẽ ngợc lại ý vua
- ...
Ghét tên vua gian ác,
không sợ quyền uy.

Page 7


nào?

Dũng cảm, can đảm.

- Phải chăng bút thần đã
hết phép mầu nhiệm?
* GV: Bút thần càng kì
diệu hơn, biết phân
biệt ngời tốt, kẻ xấu để
phục vụ.

- Vua:
+ Vẽ núi vàng tảng đá
+ Vẽ thỏi vàng mãng xà

- Cho HS quan sát tranh
và yêu cầu HS kể lại
đoạn cuối.
- Khi vua yêu cầu vẽ
thuyền, biển, tại sao ML
đồng ý vẽ theo yêu cầu
của vua?
- Khi vua lệnh ngừng vẽ,
ML cứ vẽ thậm chí vẽ
càng độc hơn. Em nghĩ
gì về thái độ của ML?
- So sánh cách trừng trị
tên vua với tên địa chủ?
- Theo em, điều gì đã
khiến ML chiến thắng?
- Câu chuyện kết thúc
nh thế nào?

- Có ý định trừng trị tên
vua cậy quyền tham của.
- Không khoan nhợng bọn
vua quan, quyết tâm
diệt trừ cái các.

Lấy chính lòng tham
của tên vua để trừng trị
vua

* GV: Kết thúc truyện là
kể sự việc tiếp tục nh
đang tiếp diễn, mở ra
một hớng mới cho nhân
vật, gây sự thích thú mới
cho ngời đọc?

TaiLieu.VN

Page 8


- Em hãy tởng tợng và kể
tiếp truyện?
- Qua tìm hiểu, em thấy
nhân vật ML thuộc kiểu - HS kể
nhân vật nào? Hãy kể
tên một số nhân vật t- - HS trả lời
ơng tự?

Hoạt
động 3:

Tìm hiểu ý nghĩa truyện

3. Kết thúc truyện:
ML dùng cây bút tiếp tục
giúp đờ ngời nghèo.

III. ý nghĩa truyện:

- Em hãy nêu ý nghĩa - HS trao đổi - Thể hiện quan niệm
truyện
nhóm trong 3 của nhân dân ta về
phút
công lí XH.
- Khẳng định tài năng
phục vụ nhân dân, phục
vụ chính nghĩa, chống lại
cái ác.
- Khẳng định nghệ
thuật chân chính thuộc
về nhân dân.
- Thể hiện ớc mơ, niềm
tin của nhân dân về khả
năng kì diệu của con ngời.
Hoạt
động 4

TaiLieu.VN

Luyện tập

Iv. Luyện tâp

Page 9


- HS trả lời

1. Hình ảnh bút thần
giống hình ảnh nào
trong các câu chuyện cổ
tích đã học.
2. Tại sao câu chuyện
này đợc gọi là câu
chuyện cổ tích?
3. Em thích nhất chi tiết,
hình ảnh nào trong
truyện vì sao?

4. Hớng dẫn học tập:
- Học bài, thuộc ghi nhớ.
- Hoàn thiện bài tập.
- Soạn: Danh từ

TaiLieu.VN

Page 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×