Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Cây bút thần

BÀI 8 - TIẾT 30: VĂN BẢN: CÂY BÚT THẦN
( Truyện cổ tích Trung Quốc )
1.Mục tiêu bài học:
a.Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu được nội dung, ý nghĩa của truyện “Cây bút thần” và 1
số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu đặc sắc của truyện.
- Nắm được ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự.
- Tích hợp với phân môn Tiếng Việt ở bài Danh từ, với phân môn TLV ở ngôi kể và lời kể trong
văn tự sự.
b.Kỹ năng:- Rèn kỹ năng kể chuyện. Hiểu được ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự
sự.
c.Thái độ:Học hỏi những tài năng và phẩm chất của em bé
2.Chuẩn bị:
a.GV: Giáo án, tìm hiểu tài liệu, tranh ảnh.
b.HS: Đọc trước văn bản, soạn bài.
3.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a.Kiểm tra bài cũ :
? Nêu ý nghĩa của truyện “ Em bé thông minh”
b.Bài mới: -Dẫn vào bài.
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò


Hoạt động I: Hướng dẫn Đọc – hiểu văn bản.(10p)

Kiến thức cần đạt


i. Đọc - hiểu văn bản.
- Hướng dẫn cách đọc và đọc
mẫu.

- Lắng nghe

- Gọi 23 h/s đọc

- Giải thích.

1. Đọc .

- 2 hs đọc, lớp lắng nghe

- Gọi đọc hoặc giải thích các
chú thích trong SGK.
- GV giải thích thêm 1 số từ
không có ở phần chú thích.
? Truyện được chia ra làm
mấy phần? Nội dung chính
từng phần ra sao?

- Nghe, hiểu
2. Chú thích.
- Trả lời
3.Bố cục.4 phần
-P1: Mã Lương dốc lòng
học vẽ
-P2: Mã Lương đem tài
năng phục vụ nhân dân.
-P3: Mã Lương dùng bút
thần trừng trị địa chủ và vua
ác.
-P4: Mã Lương lại về sống
và vẽ giữa lòng dân.

HĐ III: HD tìm hiểu chi tiết.(25p)
- Gọi H đọc đoạn 1ở sgk

- Đọc đoạn 1

II.Tìm hiểu chi tiết.

? Mã Lương được giới thiệu
qua những đặc điểm gì về số
phận và tài năng của nhân
vật ?

- Trả lời

1. Nhân vật Mã Lương
và cây bút thần.

? Qua những chi tiết đó em
thấy việc học vẽ của Mã

- Cả lớp suy nghĩ, HS khá
trả lời.

a.Hoàn cảnh:
+Mồ côi, nghèo khổ, có tài
vẽ, ham vẽ.
+ Dốc lòng học vẽ (vẽ mọi
nơi mọi lúc) không bỏ phí


Lương nổi bật đức tính gì?

thời gian.

? Mã Lương có được cây bút
vẽ trong hoàn cảnh nào?

Kiên trì, chăm chỉ, thông
minh,có chí quyết tâm (có
tài năng, năng khiếu vẽ sẵn)

? Tại sao thần không ban ngay
cây bút thần cho Mã Lương từ
đầu?

- Trả lời
- Trả lời

- Giảng: Thử thách sự kiên trì
lao động, khẳng định tài năng,
năng khiếu vẽ, có lòng đam
mê,rèn luyện mới có.
? Mã Lương có tài vẽ khác
thường đó là do tự mình hay
thần giúp đỡ ( theo quan
niệm của nhân dân)

- Mã Lương được thần
thưởng cây bút thần sau một
ngày lao động vất vả.

- Suy nghĩ, trả lời
Con người có khả năng
vươn tới thần kì bằng tài
năng và công sức rèn luyện.
Cây bút thần là phần thưởng
xứng đáng cho những cố
gắng của Mã Lương.

c.Củng cố: (3p)
- Nhắc lại bố cục và nội dung của tiết 1
d.Dặn dò: (2p)
- Đọc lại bài, chuẩn bị tiết sau.


BÀI 8 - TIẾT 31: VĂN BẢN: CÂY BÚT THẦN (TIẾP)
( Truyện cổ tích Trung Quốc )
1.Mục tiêu bài học:
a.Kiến thức:
- Giúp học sinh hiểu được nội dung, ý nghĩa của truyện “Cây bút thần” và 1 số chi tiết
nghệ thuật tiêu biểu đặc sắc của truyện.
b.Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng kể chuyện. Hiểu được ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự.
c.Thái độ:Học hỏi những tài năng và phẩm chất của em bé
2.Chuẩn bị:
a.GV: Giáo án, tìm hiểu tài liệu, tranh ảnh.
b.HS: Đọc văn bản, soạn bài.
3.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a. Kiểm tra bài cũ :
? Tóm tắt truyện “ Cây bút thần”
b. Bài mới: - Dẫn vào bài.
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động I: Hướng dẫn Tìm hiểu ND văn bản.(25p)
- Ôn lại kiến thức tiết 1
? Khi có được cây bút trong
tay Mã Lương đã phục vụ cho
ai? Giúp họ những gì?
? Vì sao Mã Lương không vẽ
cho họ gạo tiền, nhà cửa, bạc
vàng mà lại vẽ những công cụ
đó?

- Nghe

II.

- Suy nghĩ, trả lời

1. Nhân vật Mã Lương
và cây bút thần.
a.Hoàn cảnh.
b.Mã Lương đem tài
năng phục vụ nhân dân.

- Trả lời

- Vẽ cho người nghèo, phục
vụ người nghèo: Vẽ cuốc,
cày, đèn, thúng.
Vẽ những công cụ hữu ích
cho mọi nhà phương tiện


cần thiết cho cuộc sống sinh
hoạt .
c. Mã Lương dùng bút
thần trừng trị kẻ ác.
? Ngoài việc phục vụ nhân dân
Mã Lương còn dùng cây bút
để làm gì? trừng trị ai?
? Vì sao tên địa chủ bắt giam
Mã Lương ? Khi bị giam Mã
Lương đã làm gì?

* Tên địa chủ.

- Trừng trị địa chủ độc ác và
vua chúa tham lam
- Trả lời

? Em có nhận xét gì về tài
năng của Mã Lương khi trừng
trị tên địa chủ?
? Khi bị vua bắt Mã Lương
chống lại bằng cách nào?

- Buộc Mã Lương vẽ theo ý
của hắn (vẽ nhà cao cửa
rộng... vàng bạc.)
- Mã Lương vẽ bánh ăn, vẽ
thang và ngựa để trốn, vẽ
cung bắn chết tên địa chủ.
Tài năng không phục vụ
cái ác mà phải được dùng để
chống lại cái ác.
* Tên vua độc ác.

- Nhận xét

- Vẽ cóc ghẻ.
- Vẽ gà trụi lông.
- Vẽ biển động.

? Em có nhận xét gì về thái độ
của Mã Lương khi vua ra
lệnhngừng vẽ?

- Vẽ những điều trái ngược với
ý vua

? Việc làm của Mã Lương là
nguyện vọng của ai.
- Phản kháng lại lệnh của vua

? Tại sao ở cuối truyện Mã
Lương lại biến mất mà không
đưa chàng trở về sống với
nhân dân để giúp nhân dân.

- Đại diện cho nguyện vọng
của đông đảo quần chúng nhân
dân
- Vì những con người tài năng
như Mã Lương phải đi giúp đỡ

Vẽ gió bão, sóng lớn để
tiêu diệt bọn vua quan
- Mã Lương không khoan
nhượng bọn vua quan ,
quyết tâm tiêu diệt cái ác.


những người nghèo khổ trên
khắp đất nước
- Thể hiện ước mơ của nhân
dân về một cuộc sống tốt đẹp
? Truyện thể hiện quan niệm gì và một xã hội có nhiều con
của nhân dân ta?
người tài năng
- Dựa vào SGK. Trả lời
- Nêu ý nghĩa truyện
? Truyện có nhiều chi tiết
tưởng tượng kì ảo gây hứng
thú. Hãy chỉ ra các chi tiết đó?
? Em hãy nêu ý nghĩa của
truyện
2.ínghĩa của truyện.
- Thể hiện quan niệm của
nhân dân ta về công lí xã
hội về tài năng nghệ thuật,
tài năng thuộc về nhân dân,
thuộc về chính nghĩa.
- ước mơ về những khả
năng kì diệu của con người

Hoạt động II: Hướng dẫn Luyện tập. (10p)
III. Luyện tập.
- Y/c hs kể diễn cảm lại câu
chuyện

- Kể truyện
- Nhận xét

- Nhận xét
c.Củng cố: (3p)
- Nhắc lại bố cục và nội dung toàn bài


d.Dặn dò: (2p)
- Đọc lại bài, chuẩn bị tiết sau. Soạn “ Ông lão đánh cá và con cá vàng”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×