Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Danh từ

Tiết 32 :

Danh từ

A. Mục tiêu cần đạt
1.Kiến thức:
- Khái niệm danh từ:
+ Nghĩa khái quát của danh từ.
+ Đặc điểm ngữ pháp danh từ (khả năng kết hợp, chức vụ
ngữ pháp)
- Các loại danh từ.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết danh từ trong văn bản.
- Sử dụng danh từ để đặt câu.
3. Thái độ:
- Biết sử dụng danh từ trong khi nói và viết.
B. Chuẩn bị thầy và trò:
- GV: Giáo án, Sách chuẩn kiến thức kỹ năng
- HS: vở soạn, SGK.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học
* ổn định tổ chức .

* Bài cũ :
* Giới thiệu bài mới : Giới thiệu trên cơ sở nói về danh từ đã học ở tiểu học.

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của GV, HS
Bớc 1. Xét ví dụ :

Nội dung cần đạt
I. Đặc điểm của danh từ :

- Giáo viên ghi câu văn trong
SGK lên bảng.
? Dựa vào kiến thức đã học ở + Ba con trâu ấy.
tiểu học, hãy xác định danh từ
trong cụm danh từ in đậm ?
? Xung quanh danh từ trong + Từ ba chỉ số lợng và từ ấy
cụm danh từ trên, có những từ đứng sau.
nào ?
+ ( Con : DT chỉ đơn vị;
trâu: DT chung) đằng trớc có
từ ba là từ chỉ số lợng; đứng
sau ấy là chỉ từ.
GV giang và bổ sung
- DT con trâu có thể kết hợp
với những từ khác đứng trớc và
đứng sau đợc không ? VD
+ Các từ đứng trớc: những, vài

+ Các từ đứng sau: này, nọ,
kia, khác

? Tìm thêm các danh từ khác + Vua, làng, thúng, gạo, nếp,
trong câu văn ?
TaiLieu.VN

Page 2
H. Các DT biểu thị những gì ? con. chỉ ngời, vật, svật
Bớc 2. Nhận xét
2. Nhận xét
- Các từ chỉ tên gọi (ngời, vật, sự
việc, hiện tợng ) -> danh từ

H. Qua bài tập em hãy rút ra
nhận xét thế nào là danh từ ?
- Danh từ kết hợp với số từ, chỉ
từ -> cụm danh từ
H. Danh từ có thể kết hợp với từ
nào ?

H. Cho biết danh từ có chức
năng ngữ pháp nh thế nào
trong câu?

- Danh từ đóng vai trò làm TP
chính CN VN

H. Đặt câu với danh từ vua
làng
+ Vua Hùng chọn ngời nối ngôi
Làng tôi trồng rất nhiều tre
Bớc 3. Ghi nhớ
H. Vậy em hiểu danh từ là gì?
chức năng ngữ pháp ra sao ?

* Ghi nhớ.

+ HS trả lời các ND -> ghi nhớ
- Phần ghi nhớ có mấy đơn vị
kiến thức cần lu ý? (3)
H. Đặt 1 câu có danh từ đóng
vai trò VN
TaiLieu.VN

Page 3


? Khi làm vị ngữ, danh từ cần
có từ nào đứng trớc ?
Mẹ tôi là công nhân.
Cô gái ấy là đoàn viên.

+ Từ là đứng trớc.

Bớc 1. Đọc bài tập

II. Luyện tập.

Bớc 2. Xác định yêu cầu bài Bài 1
tập
- Các DT: bàn, ghế, nhà, cửa,
H. Liệt kê một số danh từ chỉ chó, mèo.
sự vật mà em biết. đặt câu
Câu: cái bàn này còn mới
với một trong các danh từ ấy?
Bài 2
H. Liệt kê các loại từ?

- Chuyên đứng trớc danh từ chỉ
ngời: ông, bà, chú, bác, cô, dì.
- Chuyên đứng trớc danh từ chỉ
đồ vật: cái, bức, tấm, chiếc,
quyển, bộ, tờ.

4. Tổng kết và hớng dẫn học sinh học tập ở nhà
Thế nào là danh từ ? chức vụ chủ yếu của danh từ
TaiLieu.VN

Page 4


- Học kỹ ghi nhớ. Nắm vững khái niệm và các loại danh từ làm
BT5
- Chuẩn bị bài: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự.

-----------------------------------------

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×