Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự

Tiết 33 :

NGễI K V LI K TRONG VN
T S

A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
- Năm đợc đặc điểm và ý nghĩa của ngôi kể trong văn tự sự
(ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba).
- Biết lựa chọn và thay đổi ngôi kể thích hợp trong văn tự sự.
- Sơ

bộ phân biệt đợc ngôi kể thứ ba và ngôi kể thứ nhất.

B. Chuẩn bị:
- Giáo + Soạn bài
viên:
+ Đọc sách giáo viên và sách bài soạn.
+ Bảng phụ viết bài tập
Học + Soạn bài
sinh:
C. Các bớc lên lớp:

1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra Trình bày đoạn văn tự giói thiệu về mình?
bài cũ:
3. Bài mới
TaiLieu.VN

*.

Giới Ngôi Kể trong văn tự sự là yếu tố hết
Page 1


thiệu bài

sức quan trọng. Có mấy ngôi kể, vai
trò của từng ngôi kể ra sao? Bài học
hôm nay giúp các em hiểu điều đó.

*. Bài mới
Hoạt động của thầy

Hoạt
động 1:

Hoạt động
của trò

Nội dung cần đạt

Hớng dẫn Hs tìm hiểu ngôi kể i. Ngôi kể và vai trò của
và vai trò của ngôi kể trong ngôi kể trong văn tự sự:
văn tự sự

- Khi em kể chuyện cho - HS trả lời
các bạn nghe một câu
chuyện nào đó, nghĩa
là em đã thực hiện hành
động gì?

1. Ngôi kể:

- Trong quá trình giao
tiếp với ngời khác, em thờng xng hô nnh thế nào?

- Từ xng hô: tớ, mình, tôi,
cháu, em

a. VD:
- Khi kể chuyện ta đã
thực hiện hành động
giao tiếp bằng ngôn ngữ.

- Khi kể cho các bạn nghe
câu chuyện Thạch Sanh
em có xng tôi nữa
không?
* GV: Nh vậy, trong quá
trình kể chuyện, để
đath đợc mục đích của
mình, em đã lựa chọn
vị trí sao cho phù hợp.
Việc lựa chọn vị trí để
TaiLieu.VN

Page 2


kể ngời ta gọi là lựa chọn
ngôi kể.
- Vậy em hiểu ngôi kể là
gì?
- Đọc phần ghi nhớ 1?
- HS đọc

Hoạt
động 2:

b. Ghi nhớ: Ghi nhớ 1 - SGK
tr89

Hớng dẫn HS tìm hiểu vai trò 2. Vai trò của ngôi kể:
của ngôi kể

- GV treo bảng phụ

a. VD: SGK

- Đọc đoạn văn 1 SGK?

- HS đọc đoạn * Đoạn văn 1:
văn
- Ngời kể là ai? Ngời kể
- Ngời kể chuyện là tác
có xuất hiện trong đoạn - HS trả lời
giả dân gian,không xuất
truyện không?
hiện trong câu chuyện.
- Ngời kể đã gọi các
nhân vật trong truyện
nh thế nào?

- Ngời kể đã gọi tên các
nhân vật trong tên bằng
tên gọi.

* GV: Cách kể nh vậy là
kể theo ngôi thứ ba.
- Vậy em hiểu thế nào là
kể theo ngôi thứ ba?

- Kể theo ngôi thứ ba là
ngời kể đóng vai trò
chứng kiến, quan sát mọi
sự việc xáy ra. vậy kể
TaiLieu.VN

- Kể theo ngôi thứ ba là
ngời kể dấu mình đi, gọi
các nhân vật bằng chính
tên gọi của chúng.
- Cách kể này mang tính
khách quan có thể kể linh
hoạt, tự do, mọi việc xảy
Page 3


nh thế có u điểm gì?
- Đọc đoạn văn 2

- HS trao đổi ra.
cặp trong 1
phút

- Đoạn 2 kể theo ngôi
nào? làm sao em nhận ra
điều đó?
- HS đọc

* Đoạn văn 2:

- Khi xng hô nh vậy, ngời - HS trả lời
kể sẽ đợc những gì?

- Đoạn văn kể theo ngôi
thứ nhất xng "tôi".

- Vai trò của ngôi kể thứ
- HS trao đổi
nhất?
cặp
trong - Khi xng hô nh vậy ngời
kể sẽ trực tiếp kể ra
- Theo em, nhân vật tôi 1phút
những điều mình nghe,
trong đoạn văn là ai?
mình thấy, mìn trải
- Nhân vật tôi trong
qua, trực tiếp nói đợc ý

Dế
Mèn
đoạn trích "Tôi đi học"
nghĩ, tình cảm của
của Thanh Tịnh là ai?
mình.
- Vậy em thấy khi chọn
ngôi kể thứ nhất để kể - Là tác giả
sẽ có mấy trờng hợp xảy
ra? đó là những trờng
hợp nào?
- Ngôi thứ nhất:

- Đọc phần ghi nhớ SGK?

+ Tôi có thể là chính tác
giả
- HS đọc

+ Tôi có khi là nhân vật
trong truyện.
2. Ghi nhớ: SGK - tr89

TaiLieu.VN

Page 4


Hoạt
động 3:

Hớng dẫn HS luyện tập

- Đọc yêu cầu của bài tập

- HS đọc

- ở bài tập này, em sẽ - HS trả lời
thay đổi ngôi kể nh thế
nào?
- Thay đổi nh vậy, em
thấy đoạn mới có gì
khác với đoạn cũ?
- Đọc và thực hiện yêu
cầu của bài tập 2

Ii. Luyện tập:

Bài tập 1:
Thay ngôi kể và nhận xét
- Thay tất cả các từ "tôi"
bằng từ "Dế Mèn" hoặc từ
"Mèn"
- Ta thấy đoạn văn mới
nhiều tính khách quan
nh đang xảy ra.

- HS đọc

- xác định ngôi kể trong
- HS trả lời
truyện Cây bút thần?

- HS trả lời

Bài tập 2: Thay tất cả các
từ "Thanh, chàng" bằng
"tôi". ta thấy đoạn văn
mới mang tính chủ quan,
thân thiết.
Bài tập 3:
Truyện cây bút thần kể
theo ngôi thứ ba vì
không có nhân vật nào xng tôi trong truyện.

- Vì sao trong các - HS trả lời
truyện cổ tích, truyền
thuyết ngời ta hay kể
chuyện theo ngôi thứ
ba?

Bài tập 4: Kể theo ngôi
thứ ba vì:
- Giữ không khí truyền
thuyết, cổ tích.
- Giữ khách quan rõ rệt
giữa ngời kể và các nhân
vật trong truyện.

TaiLieu.VN

Page 5


4. Hớng dẫn học tập:
- Học bài, thuộc ghi nhớ.
- Hoàn thiện bài tập.
- Kể lại truyện Thạch sanh banừg ngôi kể thứ nhất Thạch
Sanh
- Soạn: ông lão đánh cá và con cá vàng

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×