Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự

BÀI 8 - TIẾT 33: TẬP LÀM VĂN: NGÔI KỂ VÀ LỜI KỂ
TRONG VĂN TỰ SỰ
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
- Nắm vững đặc điểm của 2 loại ngôi kể: ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba và tác dụng của từng
loại ngôi kể.
- Phân tích ngôi kể trong các truyện đã học, đã đọc chuẩn bị lựa chọn, sử dụng ngôi kể
thích hợp trong bài viết của mình.
- Đặc điểm riêng của mỗi ngôi kể.
b. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng phát hiện ngôi kể, biết cách kể và thay đổi ngôi kể.
- Rèn KN giao tiếp,Kn tư duy sáng tạo và KN nhận thức.
c. Thái độ: Có ý thức sử dụng ngôi kể một cách đúng đắn.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Giáo án. tài liệu có liên quan.
b. HS: Học bài cũ. Chuẩn bị trước bài mới.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (3p)
a. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra việc chuẩn bị dàn ý của học sinh.
b. Bài mới: - Dẫn vào bài.
Hoạt động của thầy


Hoạt động của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động I: Hướng dẫn tìm hiểu Ngôi kể và vai trò của ngôi kể. ( 17p)

? Ngôi kể là gì?

- Ngôi kể: là vị trí giao tiếp
mà người kể sử dụng khi kể
chuyện.
- Khi người kể xưng tôi thì
đó là ngôi thứ nhất.

I.Ngôi kể và vai trò của
ngôi kể:
1. KN ngôi kể.
Khái niệm ngôi kể: SGK


- Khi người kể giấu mình,
gọi sự vật bằng tên của
chúng, kể như người ta kể thì
gọi là ngôi kể thứ ba.
- Đọc VD
- Trả lời.

- Thảo luận, trao đổi.
2. Tìm hiểu đoạn văn.
- Gọi h/s đọc đoạn 1.

* Đoạn 1: Ngôi thứ ba vì:

? Người kể gọi tên các nhân
vật là gì?

- Gọi tên nhân vật bằng
chính tên của chúng (vua,
thằng bé, hai cha con, sứ
giả, chim sẻ...) - Tác giả tự
giấu mình đi như là không
có mặt (nhưng thật ra vẫn có
mặt ở khắp nơi trong toàn
truyện)

? Gạch dưới các tên gọi ấy

- Trả lời

? Khi sử dụng ngôi kể như
thế, tác giả có thể làm những


? Tác dụng của ngôi kể này

- Trả lời

- Với cách kể này, người kể
có thể kể linh hoạt, tự do
những gì diễn ra với nhân
vật.

- Thảo luận, trao đổi.

-> Đây là ngôi kể hay được
sử dụng.

- Trả lời

* Đoạn 2: Ngôi kể thứ nhất:

- Đọc VD

- Người kể tự xưng là tôi(Dế
Mèn).

- Gọi h/s đọc đoạn 2.
? Trong đoạn này người kể tự
xưng là gì?
? Kể tên những từ xưng hô ấy
? Khi xưng hô như vậy người
kể có thể làm những gì?

- Trả lời

- Người kể có thể trực tiếp
kể ra những gì mình nghe,
mình thấy, mình trải qua,
trực tiếp nói ra cảm tưởng, ý


nghĩ, tình cảm của mình.
* Trong 2 ngôi kể:
? Trong 2 ngôi kể, ngôi kể nào
không bị hạn chế, ngôi kể nào
hạn chế hơn?

? Hãy thử đổi ngôi kể đoạn
văn 1 sang ngôi thứ 1, đoạn
văn 2 sang ngôi thứ 3

- Ngôi thứ 3 có tính khách
quan, kể tự do hơn.
- Đoạn văn 1: Không nên đổi - Ngôi thứ nhất có tính chủ
ngôi kể vì nó phá vỡ cách kể quan kể trong phạm vi tôi
biết, tôi kể.
ban đầu.
- Đoạn văn 2: Có thể đổi
được bởi Dế Mèn...
- Rút ra nhận xét
- Đọc ghi nhớ

? Vậy thế nào là ngôi kể? Cách
lựa chọn ngôi kẻ trong văn tự
sự?

* Ghi nhớ: SGK.

- Gọi hs Đọc ghi nhớ
Hoạt động II: Hướng dẫn Luyện tập. (20p)
II. Luyện tập.
Gọi học sinh đọc bài tập và
nêu yêu cầu bài tập ( dựa vào
kiến thức nào)

- Làm các bài tập

Bài tập 1.
Học sinh tự thay
Đoạn văn kể theo ngôi
thứ 3 có sắc thái khách
quan.
Bài tập 2:
Học sinh tự thay
Tô đậm thêm sắc thái
tình cảm cho đoạn văn.


Bài tập 3.
- Ngôi thứ 3
- Vì: không có nhân vật
nào xưng tôi khi kể.
Bài tập 4.
Vì:
- Giữ không khí truyền
thuyết, cổ tích.
- Giữ khoảng cách rõ rệt
giữa người kể và các nhân
vật trong truyện.
Bài tập 5.
ngôi thứ nhất
bộc lộ rõ tính chủ quan,
chân thực, riêng tư.
c. Củng cố:(3p)
- Gọi hs nhắc lại nội dung kiến thức toàn bài
d. Dặn dò:(2p)
- Học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
- Tập kể chuyện bằng ngôi kể thứ nhất.
- Yêu cầu đọc trước văn bản “Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Tập tóm tắt truyện ở nhà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×