Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 9: Ông lão đánh cá và con cá vàng

Tiết 34 + Văn
35:
bản

ễNG LO NH C V CON C
VNG
(Truyn c tớch)

A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
- Hiểu đợc nội dung, ý nghĩa của truyện Ông lão đánh cá và con cá
vàng.
- Nắm đợc biện pháp nghệ thuật chủ đạo và một số chi tiết NT
tiêu biểu, đặc sắc trong truyện.
- Kể lại đợc truyện này.
B. Chuẩn bị:
Giáo + Soạn bài
viên:
+ Đọc sách giáo viên và sách bài soạn.
+ Tranh ảnh
Học + Soạn bài
sinh:

C. Các bớc lên lớp:
1. ổn định tổ chức.

TaiLieu.VN

Page 1


2. Kiểm tra Nêu ý nghĩa của chi tiết thần cho ML cây bút?
bài cũ:
3. Bài mới

*.
Giới
thiệu bài
*. Bài mới

Hoạt động của thầy

Hoạt
động 1:

Hoạt động
của trò

Nội dung cần đạt

Hớng dẫn HS tìm hiểu chung I. Đọc
về văn bản
chung:

- Yêu cầu HS đọc
- Nhận xét về cách đọcTìm

hiểu

- 4 HS đọc 1. Đọc:
phân vai

- Tóm tắt các sự việc
2. Các sự việc chính:
chính?
- 2 em tóm tắt
các sự việc - Hoàn cảnh sống của hai
vợ chồng ông lão đánh cá
chính
- Ông lão bắt đợc cá vàng
- thả cá vàng và nhận đợc
lời hứa của cá vàng.
- Mụ vợ biết chuyện bắt
ông lão thực hiện yêu cầu
của mụ vợ:
+ Lần 1: đòi máng lợn
mới.

TaiLieu.VN

Page 2


+ Lần 2: đòi ngôi nhà mới
+ Lần 3: đoì làm nhất
phẩm phu nhân
+ Lần 4: đòi làm nữ
hoàng
+ Lần 5: đòi làm long vơng

- Văn bản có gì kgác với - HS trả lời:
các văn bản truyện cổ đây là truyện - Gia đinh ông lão trở về
tích mà em đã học?
cổ dân gian cuộc sống nh cũ,
Nga đợc Púkin
- đại thi hào
Nga viết lại
bằng 205 câu
thơ


Đình Liên, Lê
Trí Viễn dịch
qua văn bản
tiếng Pháp.
- Nêu hiểu biết của em - HS xem ảnh
tác giả
về Pu-skin?
- GV cho HS xem ảnh tác
giả

- HS trả lời

- Tìm hiểu chú thích?
3. Chú thích: 2,5,7,9
4. Bố cục và nhân vật:
- Bố cục: chia 3 đoạn:
+ Mở truyện từ dầu đến

TaiLieu.VN

Page 3


- Nêu bố cục của bài?
Truyện có mấy nhân
vật, nhân vật nào là
chính? nhân vật nào là
phụ?

kéo sợi
+Thân truyện tiếp dến ý
mụ
+ Kết truyện còn lại
- Nhân vật: 4 nhân vật:
ông lão, mụ vợ. cá vàng,
biển cả
- Nhân vật chính: Mụ vợ

Hoạt
động 2:

Hớng dẫn HS tìm hiểu văn bản

- Trong truyện, em thấy - HS trả lời
ông lão là một ngời nh
thế nào?
- Trong truyện, mấy lần
ông lão ra biển gặp cá
vàng?

- Việc kể lại những lần
ông lão ra biểm gặp cá
vàng là việc lặp lại có - HS trao đổi
chủ ý? em hãy nêu tác cặp trong 1
dụng của biện pháp NT phút
này?

II. Tìm hiểu văn bản:

1. Nhân vật ông lão:
- Ông lão là một ng dân
nghèo khổ
- Chăm chỉ làm ăn, lơng
thiện, nhân hậu, rộng lợng, tự bằng lònh với cuộc
sống hiện tại.
- Trong truyện 5 lần ông
lão ra biểm gặp cá vàng
Tác giả dùng biện pháp
lặp lại có chủ ý:
_ Tạo nên tình huống
gây sự hoìi hộp cho ngời
nghe
- Sự lặp lại không phải
nguyên xi mà có sự thay

TaiLieu.VN

Page 4


đổi, tăng tiến. Vì vậy,
mỗi lần lặp lại là mỗi lần
có chi tiết mới xuất hiện.
Đây là sự lặp lại tăng
tiến.

Tiết 2:
- Em có nhận xát chung
gì về tính cách của
nhân vật này?
- Em hãy tìm những chi
tiết thể hiện tính tham
làm của mụ vợ?

- HS trả lời

- Qua các lần lặp lại, tính
cách, nhân vật và chủ
đề câu chuyện đợc tô
đậm.
2. Nhân vật mụ vợ ông lão
đánh cá:
- Tính cách: tham lam và
bội bạc
a. Sự tham lam của mụ vợ
ông lão:
- Lần 1: đòi cái máng lợn
ăn mới
- Lần 2: đòi toà nhà đẹp
- Lần 3: đòi làm nhất
phẩm phu nhân

- Em có nhận xét gì về - HS trao đổi
cặp trong 1 - Lần 4: đòi làm nữ
lòng tham của mụ vợ?
hoàng
phút
- Lần 5: đòi làm long vơng.

- Sự bội bạc của mụ với
TaiLieu.VN

Lòng tham của mụ vợ
tăng lên rất nhanh từ thấp
đến cao. Đi từ vật chất
đến địa vị: từ địa vị
có trong thực tế đến

Page 5


chồng tăng lên nh thế - HS trả lời
nào?
* GV: Chỉ vì lòng tham
mà tình nghĩa vợ chồng
không còn, ngay cả tình
ngời cũng không có nốt.
Ông lão là ân nhân mà
mụ "cạn tàu ráo máng"
"trở mặt nh trở bàn tay".
Lúc đầu quan hệ của
ông lão với mụ là quan hệ
vợ chồng về sau là quan
hệ chủ tớ.

b. Sự độc ác, bội bạc của
mụ:
* Với chồng:
- Lần 1: mắng chồng: đồ
ngốc
- Lần 2: quát to đồ ngốc
- Lần 3: mắng nh tát nớc
vào mặt

- Không chỉ bội bạc với
chồng, mụ còn bội bạc với
ai? hãy tìm các chi tiết?

- Lần 4: nổi trận lôi
đình, tát vào mặt ông
lão, gọi chồng là mày,
đuổi ông lão đi.

- Khi nào thì sự bội bạc
của mụ lên tới tột cùng?
* GV bình: Cá vàng là
ân nhân của mụ thế
nhng lòng tham vô độ,
mù quáng của mụ dẫn
đến chỗ đòi hỏi quá
quắt và trơ trẽn. Lòng
tham đó đã biến mụ
thành kẻ vô ơn, bạc bẽo.
Đây là một sự bội bạc
không thể ngờ và không
thể chấo nhận đợc.
- Mụ vợ tuy là ngời LĐ
nghèo khổ nhng mu lại
mang trong mình bản
TaiLieu.VN

địa vị tởng tợng. Đó là
lòng tham vô độ, không
giới hạn, đúng nh câu
thành ngữ: Đợc voi, đòi
tiên.

- HS trả lời

- Lần 5: nổi cơn thịnh nộ
Sự bội bạc trong c xử
của mụ với chồng ngày
càng tăng khi nhu cầu về
vật chất và địa vị ngày
càng đáp ứng.
* Với cá vàng:
- Đòi làm long vơng để
bắt cá vàng phải hầu hạ,
làm theo ý muốn của mụ.
Khi lòng tham của mụ

Page 6


chất của giai cấp nào?

lên tới tột dỉnh thì sự bội
bạc của mụ cũng vô độ

* GV: Tóm lại: mụ vợ là gia
cấp cần lao nhng mụ lại
mang trong mình bản
chất của giai cấp bóc lột,
thống trị, tham ác,tìm
mọi cách đạt đợc danh
vọng.
* GV kết: Qua nhân vật
mụ vợ Pu-skin muốn
chứng minh rằng cái xấu,
cái ác, bội bạc càngđợc
lên ngôi khi có thêm bạn
đồng minh, đợc tiếp tay
bởi sự nhu nhợc, dễ mềm
lòng, thoả mãn, cam
chịu.
- Mỗi lần ông lão ra biển,
cảnh biển thay đổi nh
thế nào? Vì sao? Biển
có tham gia vào câu
chuyện không?

- HS trả lời

TaiLieu.VN

Page 7


3. Hai nhân vật cá vàng
và biển cả:
a. Biển cả:
- Lần 1: biển gợn sóng êm
ả.

- Cá vàng trừng trị mụ
nh thế nào?
- Cá vàng trừng trị mụ
vì tội gì? Cá vàng tợng
trng cho gì?

- Lần 2: biển xanh đã nổi
sóng.
- Lần 3: biển xanh nổi
sóng dữ dội.
- Lần 4: biển nổi sóng mù
mịt.
- Lần 5: một cơn giông tố
kinh khủng kéo đến,
biển nổi sóng ầm ầm.

- Truyện kết thúc nh thế
nào? Đó có phải là phần
kết thúc có hậu không?
Nêu ý nghĩa?

Hình ảnh biển mang ý
nghĩa ẩn dụ sâu sắc:
biển thay đổi ứng với
những tham vọng ngày
càng tăng tiến, biển tơ
thái độ bất bình, mạnh
mẽ đối với mụ vợ ông lão.
- Biển cũng tham gia vào
câu chuyện: biển cả
hiền từ, bao dung , thanh
bình nhng biển cả cũng
biết giận dữ trớc những
thói ác, thói xấu của ngời
đời.
* Cá vàng:

TaiLieu.VN

Page 8


- Cá vàng truèng trị mụ
bằng cách: thu về những
- HS trao đổi gì mà cá vàng đã cho,
nhóm trong 3 đa mụ trở về với cảnh
phút
nghèo đói nh xa.
- Cá vàng trừng trị mụ ở
cả hai tội: tham lam và
độc ác.
Sự trừng trị của cá
vàng là sự trừng trị của
công lí và đạo lí mà
nhân dân ta là ngời thực
hiện.
- Kết thúc truyện nói lên
ớc mơ về sự công bằng
của nhân dân ta. Câu
chuyện kết thúc thật
hiền lành. Ông lão vẫn
thế, chẳng đợc gì cũng
chẳng mất gì, cuộc sống
trở về bình yên. Mụ vợ trở
về với địa vị vốn có, mọi
sự xảy ra nh một sự tỉnh
ngộ sau một giấc mơ
viễn vông. Sau cơn bão,
mặt biển lại hiền hoà để
khép lại câu chuyện nh
một lời thức tỉnh: hãy
sống lơng thiện bằng
chính khả năng và sức
lực của mình, hãy trân
trọng những tình cảm
bình dị mà thiêng liêng.
Hoạt
TaiLieu.VN

Tìm hiểu ý nghĩa truyện

III. Ghi nhớ: SGk - Tr96
Page 9


động 3:
- HS đọc
Hoạt
động 4

iv. Luyện tập

- HS làm bài 1. Tìm những câu ca
tập sau đó dao, tục ngữ ứng với phần
trình bày.
kết thúc truyện?
2. Có ngời cho rằng
truyện này nên đặt tên
là "Mụ vợ ông lão đánh cá
và con cá vàng". ý kiến
của em thế nào?
Pu-skin đặt tên nh vậy là
muốn tô đậm dấu ấn của
các nhân vật đại diện
cho nhân dân...
3. Bức tranh SGK - Tr95
minh hoạ cho cảnh nào?
Dựa vào bức tranh, kể
kết thúc câu chuyện
bằng ngôi kể thứ nhất?
4. Hớng dẫn học tập:
- Học bài, thuộc ghi nhớ.
- Soạn bài: Thứ tự kể trong văn tự sự.

TaiLieu.VN

Page 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×