Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 9: Thứ tự kể trong văn tự sự

Tiết 36 :

THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Học sinh thấy trong tự sự có thể kể xuôi, kể ngược tuỳ theo nhu cầu
- Thấy sự khác biệt của cách kể xuôi và kể ngược và hiểu được muốn kể ngược
phải có điều kiện
- Luyện tập kể theo hình thức nhớ lại
- Rèn kĩ năng kể truyện.
- Giáo dục ý thức tích cực học tập, kể theo thứ tự .
B. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, SGV,Giáo án.
- HS: SGK - Trả lời câu hỏi.
- PP: Đàm thoại, vấn đáp

C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:
* HĐ1: Khởi động
1.Tổ chức:

Sĩ số 6A...... ….....

6B.................
6C.................

2. Kiểm tra:
- Ngôi kể là gì? Vai trò của ngôi kể? Có mấy ngôi kể?
3.Giới thiệu bài :
*HĐ2

TaiLieu.VN

Hình thành khái niệm

Page 1


Hoạt động dạy và học

Nội dung cần đạt
I.Tìm hiểu thứ tự kể trong văn bản
tự sự :
1. Ngữ liệu 1:
*Nhận xét :

Tóm tắt các sự việc trong truyện “Ông
lão đánh cá...” ?
- Bắt được cá vàngthảnhận lời hứa
Các sự việc đó được kể theo thứ tự - 5 Lần ra biển gặp cá và kết quả mỗi
nào? Ý nghĩa cách kể đó ?
lần .
- Vợ chồng ông lão, trở về cuộc sống
khổ xưa

Khi kể chuyện thường theo thứ tự nào?
Kể theo thứ tự đó tạo nên hiệu quả -> Kể theo thứ tự thời gian: Việc xảy
n.thuật gì?
ra trước kể trước, việc xảy ra sau kể
sau.
-> Cho thấy lòng tham vô độ của mụ
vợ dẫn tới kết quả " Tham thì thâm" .
->Kể xuôi


Đọc VB Thằng Ngỗ SGK - 97

2. Ngữ liệu 2:
*Nhận xét :

?Thứ tự thực tế của các SV trong bài - Thứ tự thực tế:
diễn ra ntn?
+ Ngỗ mồ côi cha mẹ, không có người
rèn cặp trở nên lêu lổng, hư hỏng bị
mọi người xa lánh.
Kể theo thứ tự này có tác dụng nhấn
mạnh điều gì ?
+ Ngỗ tìm cách trêu chọc, đánh lừa
mọi người để chọc giận .

TaiLieu.VN

Page 2


Bài văn kể theo thứ tự nào?

+ Khi Ngỗ bị chó dại cắn thật, kêu cứu
thì không tin .

(Kể hiện tại: Bị chó cắn, kể nguyên
nhân: Kể về KQ)
+ Ngỗ phải băng bó, tiêm thuốc trừ
bệnh dại .
- Thứ tự trong bài văn:
Em có n.xét gì về thứ tự kể của bài
văn? Bắt đầu từ hậu quả xấu rồi ngược + Ngỗ bị chó cắn phải băng bó ở trạm
lên kể nguyên nhân
y tế
+ Khi Ngỗ bị chó cắn kêu cứu không ai
đến
+Ngỗ mồ côi cha mẹ, không có ng rèn
cặp trở nên lêu lổng, hư hỏng bị mọi ng
xa lánh.
+ Ngỗ nhiều lần tìm cách trêu chọc,
đánh lừa mọi người làm họ mất lòng
tin .
Kể ngược nhấn mạnh sự việc cuối
cùng.
Tạo sự bất ngờ gây sự chú ý cho người
đọc
Kể ngược gắn liền với hồi tưởng
thường dùng kể những kỷ niệm khó
Khi nào người ta thường dùng cách kể quên tạo cảm giác chân thành và giàu
sức truyền cảm .
ngược?
Cách kể này có tác dụng gì?

*Ghi nhớ: SGK - 98
II. Luyện tập
1. Bài tập 1 (98):

TaiLieu.VN

Page 3


- Ngôi kể: 1
- Kể ngược theo dòng hồi tưởng
- Yếu tố hồi tưởng có vai trò xâu chuỗi
các sự việc quá khứ, hiện tại thống
nhất với nhau
?Truyện kể theo ngôi nào?

Làm cơ sở cho việc kể ngược .

Trình tự kể?
Yếu tố hồi tưởng có vai trò gì?

* HĐ4 : 4. Củng cố:

- Thế nào là thứ tự kể trong văn tự sự ?
- Có mấy cách kể? Tác dụng ?

5. Dặn dò :

- Học bài - Làm bài tập 2 sgk
- Ôn tập văn tự sự

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×