Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 9: Thứ tự kể trong văn tự sự

Tiết 36 :

TH T K TRONG VN T S

A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
- Thấy đợc tự sự có thể kể xuôi, có thể kể ngợc tuỳ theo nhu cầu
thể hiện.
- Tự nhận thấy sự khác biệt của cách kể xuôi và cách kể ngợc và
biết đợc muốn kể ngợc phải có điều kiện gì.
- Luyện tập kể theo hình thức nhớ lại.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên:

+ Soạn bài
+ Đọc sách giáo viên và sách bài soạn.

- Học sinh:

+ Soạn bài

C. Các bớc lên lớp:

1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ: 1. Cho biết ngôi kể và vai trò của ngôi kể
trong văn tự sự?
3. Bài mới

TaiLieu.VN

*.
Giới
thiệ
u bài

Thứ tự kể trong văn tự sự cùng với ngôi
kể cho ta thấy văn tự sự là một kiểu
văn bản mà ngời viết có thể lựa chọn
những cách diễn đạt thích hợp để đạt

Page 1


hiệu quả giao tiếp tốt. Có thể kể theo
thứ tự ra sao? Bài học hôm nay sẽ giúp
các em hiểu điều đó?
*. Bài mới
Hoạt động của thầy

Hoạt
động 1:

Hoạt động
của trò

Nội dung cần đạt

Tìm hiêủ thứ tự kể trong văn I. Tìm hiểu thứ tự kể
tự sự.
trong văn tự sự:

- Tóm tắt các sự việc
trong truyện Em bé
- HS trả lời
thông minh.

1. VD:
* VD 1: Văn bản Em bé
thông minh
- Vua sai viên quan cận
thần đi tìm ngời tài giỏi
- Viên quan gặp hai cha
con đang cày ruộng và ra
câu đố oái oăm.
- Em bé giải đố bằng
cách hỏi vặn lại.
- Nhà vua quyết định
thử tài em bé
- Em bé giải câu đố lần
1 của vua
- Nhà vua thử tài em bé
lần 2

TaiLieu.VN

Page 2


- Em bé giải đố bằng
cách đó lại vua.
- Sứ giả nớc ngoài dò la
nhân tài nớc Nam bằng
cách ra câu đố

- Các sự việc trong
truyện đợc kể theo thứt
tự nào?

- Em bé giải đố bằng trò
chơi dân gian.
* Nhận xét:
- Kể theo thứ tự nh thế
tạo nên hiệu quả nghệ
thuật gì?

Các sự việc đợc kể theo
thứ tự thời gian, sự việc
nào xảy ra trớc kể trớc, sự
việc nào xảy ra sau kể
- Nếu ta đảo thứ tự các - Nếu đảo thì sau.
lần thử thách của em bé không nổi bật
đợc trí tuệ Kể nh thế thể hiện đợc
có hợp lí không?
thông
minh trí tuệ thông minh hơn
- Thế nào là kể theo của em bé
ngời của em bé
trình tự tự nhiên?
- Ghi nhớ 1

- Đọc bài văn trong SGK

- HS trả lời

- Tóm tắt các sự việc
trong văn bản?
* VD2: SGk - tr 97
Các sự việc chính
1. Ngỗ bị chó dại cắn
rách chân
2. Ngỗ kêu không ai ra
TaiLieu.VN

Page 3


cứu
3. Hoàn cảnh xuất thân
của Ngỗ
4. Ngỗ đốt đống rạ kêu
cháy làm mọi ngời tởng
thật.

- Bài văn đợc kể theo
ngôi kể nào?
- Trong 5 sự việc, sự
việcnào xảy ra trong
hiện tại? Vì sao em biết
- Từ: một hôm
điều đó?

5. Mọi ngời lo lắng cho
ngỗ vì bị chó cắn.

- Sự việc nào xảy ra trớc
những sự việc này? Từ
ngữ nào cho em biết
điều đó?

- Bài văn đợc kể theo ngôi
thứ ba

* Nhận xét:

- Trong 5 sự việc trên, sự
việc xảy ra trong hiện
tại:1,2,5

- Kể nh vậy có tác dụng
gì?

- Sự việc xảy ra trong quá
khứ: 4

- Thế nào là kể ngợc
- Gọi HS đọc ghi nhớ

- Ghi nhớ 2

Sự việc xảy ra trong
hiện tại kể trớc, sự việc
xảy ra trong quá khứ kể
sau.

- HS đọc
2. Ghi nhớ: SGk - Tr 98

Hoạt
động 2:

TaiLieu.VN

Hớng dẫn luyện tập

II. Luyện tập:

Page 4


- Gọi HS đọc
chuyện và trả lời

câu - HS đọc
- HS trả lời

Bài 1: Kể theo lối kể ngợc,
ngời kể hồi tởng từ hiện
tại về quá khứ
- Truyện kể theo ngôi thứ
nhất, nhân vật xng tôi.
- Yếu tố hồi tởng đóng
vai trò chủ yếu trong
truyện, nó giải thích mối
quan hệ thân thiết giữa
tôi và Liên.
Bài 2:

- Có thể dùng ngôi thứ
- HS đọc bài
nhất hoặc ngôi thú ba
tập
- Phải nêu rõ lí do vì sao
- HS làm bài
đợc đi? đi dâu? đi với
tập
ai? thời gian? những sự
việc trong chuyến đi? ấn
tợng tronh và sau chuyến
đi?
4. Hớng dẫn học tập:
- Học bài, thuộc ghi nhớ.
- Hoàn thiện bài tập.
- Lập dàn ý:
- Kể về một việc tốt mà em đã làm
- Kể về một lần mắc lỗi
- Chuẩn bị bài viết số 2

TaiLieu.VN

Page 5


TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×