Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 9: Thứ tự kể trong văn tự sự

BÀI 9 - TIẾT 36: TẬP LÀM VĂN: THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN
TỰ SỰ
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
- Thấy được hai cách kể trong văn tự sự (Theo trình tự thời gian; trình tự không gian)
- Biết được ưu, nhược điểm của từng cách kể.
b. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng kể theo hình thức nhớ lại, vận dụng hai cách kể vào bài viết của mình.
- Rèn KN giao tiếp,KN tự nhận thức,và KN giải quyết vấn đề.
c. Thái độ: Có ý thức kể đúng ngôi trong văn bản tự sự.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Giáo án. Bảng phụ.
b. HS: Học bài cũ. Chuẩn bị trước bài mới.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a. Kiểm tra bài cũ:
? Ngôi kể là gì? Các loại ngôi kể thường gặp?
b. Bài mới:

- Dẫn vào bài.

Hoạt động của thầy


Hoạt động của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động I: Hướng dẫn tìm hiểu Thứ tự kể trong văn tự sự. (15p)

Gọi h/s đọc đoạn 1.

H đọc VD

? Hãy tóm tắt các sự việc
chính trong truyện ''Ông lão
đánh cá...''

1 HS trả lời.

GV nhận xét, bổ sung.

I. Tìm hiểu thứ tự kể trong
văn tự sự.
1.Văn bản: Ông lão đánh
cá..
*Tóm tắt
- Giới thiệu ông lão đánh cá.
- Ông lão bắt được cá vàng
và nhận lời hứa của cá vàng.


- Năm lần ra biển gặp cá
vàng và kết quả của mỗi lần
xin cá.

? Các sự việc đó được kể theo
thứ tự nào? Cách kể như vậy
tao ra hiệu quả nghệ thuật gì?
- Như vậy VB Ông lão đánh
cá… được kể theo trình tự thời
gian trước sau ( Cái gì xảy ra
trước nói trước cái gì xảy ra
sau nói sau)
- Gọi HS đọc ví dụ 2.

Các sự việc được trình bày
theo thứ tự thời gian  Hợp
lý, vì làm cho cốt truyện
mạch lạc và sáng tỏ.
H đọc VD
1 HS trả lời.
2. Chuyện thằng Ngỗ.

? Các sự việc trong đoạn văn
có được trình bày theo thứ tự
thời gian không

*Nhận xét:
- Không kể theo thứ tự thời
gian.

? Kể theo cách đó có hợp lí
không
? Tác dụng của cách kể đó

- Thứ tự kể đi từ hậu quả
đến nguyên nhân.
- Hợp lí vì có đủ nội dung
người đọc hiểu

- Tác dụng: Làm nổi bật ý
nghĩa của một bài học.

- Trả lời
? Vậy có mấy cách kể chuyện
đó là những cách nào?

* Có hai cách kể chuyện:
- Suy nghĩ, trả lời

+ Kể theo thứ tự thời gian:
Sự việc nào có trước, sự
việc nào có sau và trả lời
cho đến hết.
+ Có thể kể kết quả hoặc sự
việc hiện tại kể trước nhằm
gây bát ngờ, gây chú ý.
* Ghi nhớ ( SGK ).

- Gọi Hs đọc ghi nhớ


- Đọc ghi nhớ
Hoạt động II: Hướng dẫn Luyện tập. (20p)
ii. Luyện tập.
- Yêu cầu học sinh đọc bài
tập1
? Câu chuyện được kể theo thứ
tự nào
? Chuyện kể theo ngôi nào
? Yếu tố hồi tưởng đóng vai
trò như thế nào

- Đọc

Bài tập 1.

- Trả lời

-Truyện kể ngược theo
dòng hồi tưởng.

- Trả lời

- Kể theo ngôi thứ nhất.

- Trả lời

- Yếu tố hồi tưởng đóng vai
trò cơ sở cho việc kể ngược
lại.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập
2

- Làm bài tập

- Gợi ý: Lập dàn bài theo hai
ngôi, 2 cách kể.

- Nhận xét

- Kể

+ Cách 1: Kể theo trình tự
thời gian: Kể ngôi thứ 3, tác
giả giấu mình.
+ Cách 2: Đi rồi nhớ lại và kể:
Kể ngôi thứ nhất, tác giả xưng
''Tôi''
- Nhận xét, đánh giá
c. Củng cố: (3p)
- Hệ thống hoá lại kiến thức.
d. Dặn dò: (2p)
- Tập kể xuôi,kể ngược một truyện dân gian.
- Học bài cũ và chuẩn bị bài mới.

Bài tập2.Yêu cầu: Kể câu
chuyện lần đầu em được đi
chơi xa.
- Phạm vi của đề: Tìm hiểu
đề và lập dàn bài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×