Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 9: Viết bài tập làm văn số 2 Văn kể chuyện

Tiết 37-38

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2
I. Mục tiêu: Giúp HS.
1. Kiến thức:
- Kiểm tra nhận thức của HS về văn tự sự.
2. Kĩ năng: - Lập ý, lập dàn y, viết văn theo bố cục 3 phần.
3. Thái độ: - Có ý thức học tập bộ môn.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Ra đề, đáp án và biểu điểm.
2. HS: - Ôn lại kiến thức về văn tự sự.
III. Tiến trình tổ chức dạy - học.
1. Kiểm tra.
I. Đề bài: Kể về người bạn mà em quý mến.
* Yêu cầu:
- Thể loại: Văn tự sự ( kể chuyện)
- Nội dung:

kể về người bạn
người bạn mà em quý.


II. Đáp án:
* Mở bài ; Giới thiệu chung về người bạn.

TaiLieu.VN

Page 1


* Thân bài : Kể chi tiết
- Hình dáng
- Tính tình
- Việc làm
- Một kỉ niệm sâu sắc giữa em và bạn.
- Tình cảm của bạn đối với mình
* Kết bài : Cảm nghĩ của em về người bạn
III. Biểu điểm
- Điểm 9-10: Bài viết lưu loát, có cảm xúc biết lựa chọn những chi tiết, hình ảnh
tiêu biểu khi kể, trình bày sạch.
- Điểm 7- 8: Hành văn mạch lạc, tình cảm sâu sắc, bố cục bài hợp lý, còn mắc một
vài lỗi chính tả.
- Điểm 5- 6: Bài viết đủ 3 phần, song chưa biết lựa chọn những chi tiết, hình ảnh
tiêu biểu khi kể, còn mắc một vài lỗi chính tả.
- Điểm 3- 4: Bố cục bài chưa hợp lý, diễn đạt chưa lưu loát, còn mắc nhiều lỗi.
- Điểm 1- 2: Bố cục bài chưa hoàn chỉnh, diễn đạt yếu, còn mắc quá nhiều lỗi
- Điểm 0: Bỏ giấy trắng.
2. Củng cố: - Thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Xem lại kiến thức về thể loại văn tự sự.
- Đọc và soạn bài Ếch ngồi đáy giếng.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×