Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 10: Ếch ngồi đáy giếng

Tiết 39 :

Văn bản : ếch ngồi đáy giếng
(Truyện ngụ ngôn)

A - Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Đặc điểm nhân vật sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm
ngụ ngôn.
- ý nghĩa giáo huấn sâu sắc của truyện ngụ ngôn.
- Nghệ thuật sâu sắc của truyện: Mợn chuyện loài vật để nói
chuyện con ngời, ẩn bài học triết lý; tình huống bất ngờ, hài hớc,
độc đáo.
2. Kỹ năng:
- Đọc hiểu văn bản truyện ngụ ngôn.
Liên hệ các sự việc trong truyện với những tình huống, hoàn
cảnh thực tế. Kể lại đợc truyện.
3 Thái độ:
- Giáo dục, khuyên nhủ phải mở rộng tầm hiểu biết không chủ
quan, kiêu ngạo.
B. Chuẩn bị thầy và trò:

- GV: Giáo án, Sách chuẩn kiến thức kỹ năng
- HS: vở soạn, SGK.

TaiLieu.VN

Page 1


C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học
* ổn định lớp :
* Bài cũ : - Truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng thể hiện nội
dung gì ?
- Nêu những nét nghệ thuật tiêu biểu của truyện .
* Bài mới :

Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt

- Cho 1 HS đọc chú thích dấu I. Đọc - chú thích
sao *
1. Khái niệm truyện ngụ
? Th no l truyn ng ngụn?
ngôn
- HS: Tr li.

- L truyn k bng vn xuụi hoc
vn vn, mn chuyn v loi vt,
- Giáo viên giúp học sinh nắm vt hoc v chớnh con ngi núi
vững khái niệm truyện ngụ ngôn. búng giú kớn ỏo chuyn con ngi
nhm khuyờn nh, rn dy ngi ta
- GV hớng dẫn: Đọc rõ ràng, ngắt bi hc no ú trong cuc sng.
nghỉ đúng nhịp, nhấn giọng
những từ ngữ miêu tả, xen chút 2. Đọc
hài hớc kín đáo.
- GV đọc 1 đoạn gọi 3 HS đọc
nhận xét
? Truyn k v ai ? ( Mt chỳ ch )

II. Hiểu văn bản? Cú my s vic xoay quanh nhõn vt chỳ a. Con ch khi trong ging.
ch ny ?

TaiLieu.VN

Page 2


- HS: Hai sự việc: Kể chuyện ếch khi ở
trong giếng; ếch khi ra khỏi giếng.

* Hoàn cảnh sống:

? Mở đầu văn bản giới thiệu môi trường
sống của Ếch ở đâu ?
? Giếng là một không gian như thế nào?

- Sống lâu ngày trong một cái giếng.

? Em có nhận xét gì về môi trường sống
của Ếch ?

- Xung quanh là những con vật nhỏ
bé.

- Hàng xóm của Ếch gồm có những ai ?

à môi trường sống của Ếch nhỏ hẹp.

- HS: vài con nhái, cua, ốc -> là những
con vật nhỏ bé, còn Ếch chỉ cần kêu ồm ộp
là khiến những con vật kia hoảng sợ
? Trong môi trường ấy Ếch có tầm nhìn
và hiểu biết như thế nào ?
? Tác giả dân gian sử dụng nghệ thuật gì
để diễn tả nhận thức của Ếch ?
? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật này ? - Ếch: tưởng trời bé bằng chiếc vung,
còn mình thì oai như một vị chúa tể
? Nói về tầm nhìn và hiểu biết của Ếch,
à Nghệ thuật so sánh: làm nổi bật
nhưng tác giả dân gian ám chỉ ai ?
hiểu biết nông cạn nhưng lại huênh
hoang của Ếch.
- HS: nói về con người, con người sống
trong môi trường hạn hẹp cũng dễ khiến
người ta không biết mình, biết người
- Theo em với cách nhìn nhận về thế giới
xung quanh của Ếch thì điều tất yếu nào sẽ
xảy ra ?
- HS: Chính Ếch sẽ tự hại mình
? Việc Ếch ra khỏi giếng do ý muốn chủ
quan hay khách quan ?
TaiLieu.VN

Page 3


? Em có nhận xét gì về môi trường sống
của Ếch lúc này ?
? Ếch có nhận ra sự thay đổi đó không ?
? Ếch có thái độ và hành động nào?
? Tại sao Ếch lại có thái độ " nhâng nháo"
và " chẳng thèm để ý" như thế ?
? Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật
gì để diễn tả thái độ và hành động của
Ếch? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật
ấy ?

b. Ếch khi ra khỏi giếng:

- Môi trường sống thay đổi : hẹp à
rộng .

? Kết cục chuyện gì đã xảy ra với Ếch ?
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ếch là
gì ?

- Ếch: nghênh ngang , nhâng nháo,
chủ quan, kiêu ngạo.

- GV giao nhiệm vụ: Truyện "Ếch ngồi
đáy giếng" ngụ ý phê phán điều gì, khuyên
-> Ếch bị trâu giẫm chết.
răn điều gì ?
- HS: Các nhóm thảo luận, ghi ra phiếu
học tập

àTác giả sử dụng từ láy, nghệ thuật
nhân hóa: khắc họa rõ tính cách kiêu
ngạo không coi ai ra gì .

- HS: Đại diện nhóm lên bảng gắn phiếu
học tập -> Nhóm khác nhận xét- - - GV
nhận xét, kết luận.
- Qua nội dung bài học em rút ra được
điều gì cho bản thân ?
GV bình: Trong cuộc sống, ta luôn phải
thường xuyên học tập, mở mang hiểu biết,
khiêm tốn.
? Thành ngữ :" Ếch ngồi đáy giếng" có
nội dung gì, được vận dụng vào trường
TaiLieu.VN

Page 4


hp no ?

c. Bi hc:

- HS c ghi nh SGK.

- Khụng c ch quan kiờu ngo, dự
mụi trng no, hon cnh no
cng phi c gng hc hi m
rng kin thc, hiu bit .

II. Ghi nhớ.
III. Luyện tập
Câu 1 :
? Tìm 2 câu văn trong văn bản - ếch cứ tởng một vị chú
mà em cho là quan trọng nhất tể
trong việc thể hiện nội dung, ý
- Nó nhâng nháo đi qua
nghĩa của truyện ?
dẫm bẹp

Câu 2 : Dành cho học sinh

TaiLieu.VN

Page 5


khá, giỏi
* Hớng dẫn học sinh luyện tập :
Sự thay đổi môi trờng sống đã khiến ếch có kết cục nh thế
nào ?
ếch sống dới đáy giếng tởng mình là to lớn nhất nên khi ra khỏi
giếng ếch nhâng nháo, chẳng xem ai ra gì nên cuối cùng ếch
đã bị trâu dẫm bẹt.
* Cũng cố bài học :
- Khắc sâu kiến thức về truyện ngụ ngôn.
* Hớng dẫn học bài :
- Học sinh về tìm hiểu ý nghĩa của truyện Thầy bói xem
voi .

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×