Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 10: Ếch ngồi đáy giếng

BÀI 10 - TIẾT 39: VĂN HỌC: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
( TRUYỆN NGỤ NGÔN )
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
- Hiểu thế nào là truyện ngụ ngôn.
- Hiểu được nội dung ý nghĩa và một số nét nghệ thuật đặc sắc của truyện.
- Rút ra được bài học: chủ quan, kiêu ngạo là tính xấu làm hại con người. Cần học tập
không ngừng để nâng cao hiểu biết.
b. Kỹ năng:
- Biết liên hệ các truyện trên với những tình huống hoàn cảnh thực tế phù hợp.
- Kể lại được truyện.
- Rèn KN tự nhận thức,Kn giao tiếp.
c. Thái độ: Có thái độ khen, chê và rút ra bài học cho bản thân.
d. Giáo dục môi trường: Liên hệ sự thay đổi môi trường sống.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Giáo án, tìm hiểu tài liệu, tranh ảnh.
b. HS: Đọc trước văn bản, soạn bài.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu ý nghĩa của truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”?
b. Bài mới: Giới thiệu bài:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động I: Hướng dẫn tìm hiểu thể loại. (5p)
I. Tìm hiểu thể loại.
? Từ đầu năm các em đã được
học những thể loại truyện gì?
- Gọi đọc hoặc giải thích các

- Truyền thuyết và cổ tích
- Đọc


chú thích* trong SGK.
? Truyện ngụ ngôn là gì?

- Dựa SGK, trả lời
- Là loại truyện kể bằng văn
xuôi hoặc văn vần, mượn
chuyện về các loài vật, đồ
vật hay chính con người để
nói bóng gió kín đáo chuyện
con người nhằm răn dạy,
khuyên nhủ con người trong
cuộc sống.

Hoạt động II: Hướng dẫn Đọc - hiểu văn bản. (10p)
i. Đọc - hiểu văn bản.
- GV hướng dẫn cách đọc và
đọc mẫu.

- Nghe

1.

Đọc.


- Gọi 23 h/s đọc

- 2 hs đọc, lớp lắng nghe.

2. Chú thích.

- GV yêu cầu h/s giải thích 1
số từ khó phần chú thích (đã
đọc ở nhà) không nhìn sách.
- GV giải thích thêm 1 số từ
không có ở phần chú thích.

- Nghe

? Truyện được chia ra làm
mấy phần? Nội dung chính
từng phần ra sao?

- Chia bố cục
3. Bố cục.2 phần.
a) Phần 1: đầu...chúa tể: Kể
chuyện ếch khi ở trong
giếng.
b) Phần 2: tiếp...hết: Kể
chuyện ếch khi ra khỏi
giếng.

HĐ II:HD Tìm hiểu chi
tiết:
(13p)

II. Tìm hiểu chi tiết.
1. Khi ếch ở trong giếng.
- Đọc đoạn 1

- Xung quanh chỉ có vài con


- Gọi H đọc đoạn 1ở sgk
? Khi ở trong giếng cuộc sống
của ếch diễn ra ntn?

nhái, cua, ốc nhỏ.
- Trả lời

Hàng ngày ếch cất tiếng
kêu ồm ộp khiến các con vật
kia rất sợ.
- Giếng là không gian chật,
hẹp, không thay đổi.

- Trả lời
? Giếng là một không gian
ntn?
? Như vậy cuộc sống của ếch
trong giếng là một cuộc sống
ntn?
? Trong môi trường ấy ếch tự
thấy mình ntn?
? Điều đó cho thấy đặc điểm gì
trong tính cách của ếch?
? ở đây, chuyện về ếch nhằm
ám chỉ điều gì về chuyện con
người.

- Trả lời

- Trả lời

? ếch ra khỏi giếng bằng cách
nào?
? Cách ra ngoài ấy thuộc về
khách quan hay ý muốn chủ
quan của ếch?
? Lúc này có gì thay đổi trong
hoàn cảnh sống của ếch?

? Tại sao ếch lại có thái độ

- ếch oai như một vị chúa tể,
coi bầu trời chỉ bằng cái
vung.

- Suy nghĩ, trả lời

- Tính cách của ếch: Hiểu
biết nông cạn, nhưng lại
huênh hoang.

- Liên hệ, suy nghĩ

Môi trường hạn hẹp dễ
khiến người ta kiêu ngạo,
không biết thực chất về
mình.
2. Khi ếch ra khỏi giếng.

- Đọc đoạn 2
- Gọi H đọc đoạn 2 ở sgk

- Cuộc sống chật hẹp của
ếch không thay đổi

- Trả lời

- Mưa to, nước tràn giếng
đưa ếch ra ngoài.
- Nhâng nháo nhìn lên bầu
trời chả thèm để ý đến xung
quanh.

- Khách quan

- Không gian mở rộng với “bầu
trời” khiến ếch ta có thể đi lại
- Cứ tưởng mình oai như
khắp nơi.
trong giếng, coi thường mọi
- ếch tưởng bầu trời là “bầu trời thứ xung quanh như trong
giếng” của mình, xung quanh
giếng.
là “xung quanh giếng” của


nhâng nháo và chả thèm để ý
như thế?

mình với cua, ốc nhỏ nhoi, tầm
thường. ếch ta vẫn tưởng mình
là chúa tể của bầu trời ấy, xung
quanh ấy. Bị 1 con trâu đi qua
giẫm bẹp
- Trả lời
- Suy nghĩ, trả lời
- Do sống lâu trong môi
trường chật hẹp không có
kiến thức về thế giới rộng
lớn.

? Kết cục chuyện gì xảy ra với
ếch? Theo em vì sao ếch lại bị
giẫm bẹp?

 Không nhận thức rõ giới
hạn của mình sẽ bị kết cục
thảm hại.

Hoạt động III: Hướng dẫn tổng kết. (7p)
III. Tổng kết.
? Truyện phê phán điều gì?
khuyên răn điều gì?

1. Nội dung.
- Phê phán những kẻ hiểu
biết hạn hẹp mà lại huênh
hoang.
- Khuyên nhủ người ta phải
biết mở rộng tầm hiểu biết,
không được chủ quan kiêu
ngạo.
2. Nghệ thuật.

? Em hiểu gì về nghệ thuật
truyện ngụ ngôn qua truyện

- Trả lời

- Ngắn gọn


“ếch ngồi đáy giếng”?

- Mượn chuyện loài vật để
khuyên răn con người.
* Thành ngữ: ếch ngồi đáy
giếng

- Giáo viên chốt.
- Nghe, hiểu
- Yêu cầu hs đọc ghi nhớ
- Đọc ghi nhớ
Gv: Qua văn bản để lại cho em
bài học gỡ ? Và em suy nghĩ
gỡ về mụi trường sống?
Nờu nhận xột
c. Củng cố: (3p)
- Nhắc lại bố cục và nội dung của bài.
d. Dặn dò: (2p)
- Học bài cũ.
- Đọc thêm các truyện ngụ ngôn khác.
- Chuẩn bị bài “ Thầy bói xem voi”.

* Ghi nhớ ( SGK ).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×