Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 10: Danh từ (tiếp theo)

Tiết 41 :

DANH TỪ (Tiếp theo)
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức
- Học sinh nắm được: Đặc điểm của nhóm DT chung và DT riêng
- Cách viết hoa DT riêng
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng dùng từ và chính tả
3. Thái độ: có thái độ tích cực học tập, sử dụng đúng loại từ và chính tả
B. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, SGV,Giáo án, máy chiếu .
- HS: SGK , vở ghi, soạn bài .
- PP: Đàm thoại, vấn đáp

C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:
* HĐ1: Khởi động
1.Tổ chức:

Sĩ số 6A...... ….....
6B.................

6C.................

2. Kiểm tra:

- Do đâu ếch bị trâu giẫm bẹp ?
- Nêu ý nghĩa truyện ?

3.Giới thiệu bài :

TaiLieu.VN

Page 1


DT chỉ đơn vị có 2 loại, vậy DT chỉ sự vật có mấy loại, bài học hôm nay cô
giáo sẽ giúp các em tìm hiểu.
Hoạt động dạy và học

Nội dung cần đạt
I. Danh từ chung và danh từ riêng:
1. Ngữ liệu 1:
* Đọc ngữ liệu SGK - 108
*Nhận xét :

Điền vào bảng phân loại?
Có loại chỉ 1 sự vật, có loại là
tên riêng từng người

Danh từ chung

Công ơn, vua, tráng sĩ, đền
thờ, làng, xã, huyện

Danh từ riêng

Phù Đổng thiên vương, Gióng,
Phù đổng, Gia Lâm, Hà Nội

Vậy DT chỉ sự vật có mấy loại?


-> Danh từ chỉ sự vật gồm DTC và DTR

Thế nào là DTC,DTR?

- DT chung: Là tên gọi 1 loại sự vật (không viết
hoa)
- DT riêng: Là tên riêng của từng người, từng
vật, từng địa phương.
2. Ngữ liệu 2:
* Đọc ngữ liệu SGK - 109

Nhận xét về cách viết hoa DT *Nhận xét :
riêng ?
- Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo

TaiLieu.VN

Page 2


thành tên riêng đó.
- Quy tắc viết hoa:
Em có nhận xét gì về cách viết
hoa các từ sau? Mao Trạch
Đông, Đào Văn Nam, Nguyễn
Thị Lan, Việt Trì, Phú Thọ, Bắc
Kinh?

+ Đối với tên người, tên địa lí Việt Nam, và tên
người, tên địa lí nước ngoài phiên âm qua âm
Hán Việt: viết hoa chữ cái đầu tiên của mõi
tiếng. VD: Lạc Việt, Trung Quốc.
+ Đối với tên người, tên địa lý nước ngoài phiên
âm trực tiếp (không qua âm HViệt): Viết hoa
chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên
riêng đó; nếu mỗi bộ phận gồm nhiều tiếng thì
giữa các tiếng cần có gạch nối.
VD: Tên nhà văn Pháp: An-phông-xơ Đô-đê.
Tên địa lí: An-dát, Lo-ren (Tên vùng quê ở
Pháp)

+Tên riêng các cơ quan, tổ chức, các giải
thưởng, danh hiệu, huân chương, thường là 1
cụm từ. Chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành
cụm từ này đều được viết hoa.VD: Giải thưởng
Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
Tại sao viết: Hồ Chí Minh - tên
Anh hùng Lao động.
Người là cả một niềm tin? DT
chung Người dùng làm đại từ 3-Ghi nhớ: SGK - 109
lâm thời chỉ Hồ Chí Minh (Thái
độ tôn kính)
II. Luyện tập
1. Bài 1: SGK tr 109

Xác định DT chung? Riêng?

- DT chung: Ngày xưa, miền, đất, bây giờ, vị,
thần, nòi, rồng, con trai, thần,tên.
- DT riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc
Long Quân
2. Bài 2: SGK tr 109

TaiLieu.VN

Page 3


a, Chim, Mây, Nước, Hoa, Họa Mi: tên riêng
của nhân vật được nhân hóa
b, Út: Tên riêng nhân vật

Các từ in đậm có phải là DT
riêng không? Vì sao?
c, Cháy: Tên làng

Đều là DT riêng: được dùng để gọi tên riêng của
1 sự vật cá biệt duy nhất mà không phải dùng để
gọi tên chung 1 loại s.vật.
3. Bài 3: SGK tr 110.
- Viết đúng: Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố
Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Pháp, Khánh Hoà,
Phan Rang, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

?Viết lại các danh từ sai cho
đúng ?
*HĐ4 : 4. Củng cố :
5. Dặn dò :

-Thế nào là danh từ chung , riêng ?
- Học cách viết hoa và ghi nhớ .
- Làm bài tập 4 SGK
- Xem trước cụm danh từ

******************************

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×