Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Viết bài tập làm văn số 3

Tiết 49+50 :

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
- Học sinh biết kể một câu chuyện đời thường có ý nghĩa, theo ngôi kể và có thứ tự
.
- Biết viết bài có bố cục chặt chẽ, lời văn hợp lý.
- Rèn kĩ năng viết bài văn tự sự dùng từ đặt câu.
- Giáo dục ý thức vận dụng lí thuyết vào viết bài .
B. ĐỀ BÀI VÀ ĐIỂM SỐ:
1. Đề: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em ( Được khen, bị chê, gặp may, bị
rủi, bị hiểu lầm…) .
2. Điểm số : Bài viết 2 tiết- Điểm hệ số 2
C ĐÁP ÁN VÀ CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM :

Bố cục

Nội dung càn đạt

Điểm


Më bµi

- Dẫn dắt ngưêi ®äc vào vấn đề, hoàn cảnh gợi nhớ
kỉ niệm (0,5 đ).

1điểm

- Giới thiệu được kỉ niệm em nhớ nhất (0,5đ)
Thân bµi

- Kể lại diễn biến kỉ niệm (7 đ).

8điểm

- Kỉ niệm đáng nhớ đó là gì ? Vui hay buồn (1đ)

TaiLieu.VN

Page 1


- Kể chi tiết cụ thể kỉ niệm (2đ)
- Kỉ niệm diễn ra ở đâu, khi nào, liên quan tới ai?(2đ)
- Kết quả của kỉ niệm đó để lại dấu ấn ntn?(1đ)
* Hình thức : Bài có bố cục 3 phần, kể lưu loat, đúng
ngôi thứ nhất (0,5đ) .
- Kể nên xen yếu tố miêu tả để bài văn hấp dẫn (0,5đ).
KÕt luËn

- Cảm tưởng của em về kỉ niệm đó (1đ )

1điểm

D.Tæ chøc kiÓm tra:
- Sĩ số :

6A …………
6B ………….
6C ………….

- Tiến hành kiểm tra
+ HS viết bài.
+ GV quan sát nhắc nhở .
G. Nhận xét giờ kiểm tra :

- HS làm bài .

-Nghiêm túc:
-Không nghiêm túc:
E. Hướng dẫn về nhà :

- Ôn lại lí thuyết cách làm bài văn kể chuyện .
- Xem trước kể chuyện tưởng tượng .

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×