Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Viết bài tập làm văn số 3

Tiết 51, 52:

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3
A - Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: -Kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng của HS về phần văn tự
sự.
2.Kỹ năng: trình bày viết một bài văn tự sự.
3. Giáo dục: ý thức tự giác, nghiêm túc.
* Tích hợp: - Cách xây dựng bài văn tự sự – Kể chuyện đời thường.
B. Chuẩn bị thầy và trò.
- GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ năng
- HS: sgk, vở soạn.
C - Tiến trình bài dạy
1) Ổn định tổ chức.
2) Tiến hành kiểm tra : Giáo viên ghi đề lên bảng.
ĐỀ BÀI:
Kể về một người thân của em.
ĐÁP ÁN CHẤM
Yêu cầu: Thể loại: Tự sự – kể chuyện đời thường
1. Nội dung: Bài viết phải nêu được các ý sau.
- Tự chọn đối tượng để kể: Ông, bà, bố mẹ, anh chị em

- Phải khắc họa được cụ thể về một người thân trong gia đình.

TaiLieu.VN

Page 1


- Chọn lọc các sự việc, chi tiết có thật, có ý nghĩa để khắc sâu về sở thích,
tính cách của nv
- Kể được đặc điểm của nv, hợp với lứa tuổi, có tính cách ý thích riêng;
những việc làm của nv phải có ý nghĩa nổi bật phẩm chất đáng ca ngợi.
- Có thể tưởng tượng hư cấu 1 chút song không được làm thay đổi diện mạo
đời thường để biến thành chuyện thần kì.
2. Hình thức: Diễn đạt, dtừ chính xác, biết dựng đoạn, chữ viết sạch, đẹp.
- Bố cục 3 phần hợp lý cân đối.
a) Mở Bàì: Giới thiệu nhân vật và tình cảm của em đối với nhân vật.
b) Thân bài:

- Sở thích của nhân vật

- Tính cách, phẩm chất của nhân vật
+ Chịu khó, chăm chỉ
+ Tình yêu, chăm sóc
+ Chu đáo, quan tâm …
(người kể phải lựa chọn 1 số việc cụ thể, tiêu biểu để làm nổi bật phẩm chất,
tình cảm ca ngợi)
c) Kết bài: Cảm nghĩ, tình cảm của mình đối với nhân vật.
Biểu điểm
Điểm 9, 10: Đạt được các yêu cầu trên.
Điểm 7, 8: Hiểu đề, nêu đầy đủ các yêu cầu trên. Có thể mắc 1 -> 2 lỗi
chính tả, còn có ý chưa hay, chưa sâu.
Điểm 5, 6: Hiểu đề song còn thiếu ý, sai chính tả, d.đạt, dt ( từ 1 – 4 lỗi)
Điểm 3, 4: Thiếu nhiều ND, các ý còn sơ sài

TaiLieu.VN

Page 2


Điểm 1, 2: Không biết làm bài tự sự, xa đề, không rõ ý


Điểm 0: Bỏ giấy trắng
4. Tổng kết và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà
Thu bài, nhận xét giờ làm
- Xem kĩ lại cách kể chuyện đời thường.
- Xem lại các đề bài, luyện tập ở nhà.
Soạn bài tiếp.

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×