Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 13: Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Tiết 58 : Tập làm văn:

Luyện tập kể chuyện tởng tợng
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
- Giải quyết 1 số đề bài tự sự tởng tợng sáng tạo.
- Tự làm đợc dàn bài cho đề bài tởng tợng.
b. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng kể theo hình thức nhớ lại, tìm tòi nội
dung, cốt truyện để viết một bài kể chuyện sáng tạo.
- Rốn KN t nhn thc, Kn t duy sỏng to, KN gii quyt vn ..
c. Thái độ: Có thái độ thích thú với thể loại văn kể chuyện
tởng tợng.
2. Chuẩn bị:
a. Gv: Giáo án. Tài liệu tham khảo.
b. Hs: Học bài cũ, soạn bài mới.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a. Kiểm tra bài cũ:
? Thế nào là kể chuyện tởng tợng?
Kiểm tra việc lập dàn ý của học sinh ở nhà.
b. Bài mới:


TaiLieu.VN

Gii thiu bi.

Page 1


Hoạt động của thầy

H của trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động I : HDHS Luyện tập. (20p)
I. Tìm hiểu đề bài.
- Chép đề bài ở bảng - Quan sát
phụ
- GV hớng dẫn h tìm hiểu
hiểu đề, tìm ý.

Đề
năm
ngôi
học.
Nghe, thay

bài: Kể chuyện 10
sau em trở lại thăm
trờng hiện nay đang
Hãy tởng tợng những
đổi có thể xảy ra.

* Nhận xét.
a. Kiểu bài: Kể chuyện tởng tợng

- Đề ra thuộc kiểu bài
nào? Yêu cầu của đề - Tởng tợng
ra?

b. Nội dung: - Chuyến về
thăm trờng cũ sau 10 năm
- Cảm xúc,
tâm trạng trong và sau
chuyến thăm ấy.
c. Lu ý: Chuyện kể về
thời tơng lai nhng không
đợc viển vông, lung tung
mà cần căn cứ vào sự thật
hiện tại.
II. Lập dàn ý.
1. Mở bài:
- 10 năm sau là năm nào?
Năm ấy em bao nhiêu

TaiLieu.VN

Page 2


tuổi? Em vẫn đang học
hay đã đi làm?

- Yêu cầu hs lập dàn bài
cho đề văn trên

- Em về thăm trờng vào
dịp nào. (hội trờng, khai
giảng, 20-11, bế giảng...)

? 10 năm nữa là em bao
2. Thân bài:
Suy
nghĩ,
nhiêu tuổi, lúc đó em
trả lời
đang học đại học hay
- Tâm trạng trớc khi về
đang làm gì?
thăm: bồn chồn, sốt ruột,
bồi hồi, lo lắng.
? Em về thăm trờng
trong dịp nào?
- Trả lời
? Tâm trạng trớc khi về
thăm trờng cũ?

- Cảnh trờng, lớp sau 10
năm xa cách có gì đổi
thay, thêm, bớt? Cảnh các
khu nhà, vờn hoa, sân
tập, lớp học cũ...

- Gặp gỡ với các thầy, cô
- Nêu tâm giáo cũ, mới nh thế nào?
trạng cụ thể Thầy dạy bộ môn, thầy
chủ nhiệm...

? Sau 10 năm về thăm
trở lại, mái trờng xa có
- Trả lời
gì thay đổi?

- Gặp gỡ bạn cũ, những
kỉ niệm bạn bè đợc sống
lại, những lời hỏi thăm
cuộc sống hiện nay,
những hứa hẹn...
3. Kết bài:
- Phút chia tay lu luyến

? Cuộc gặp gỡ thầy cô
giáo cũ dạy bộ môn và
- Trả lời
thầy cô chủ nhiệm, gặp
gỡ lại bạn bè năm xa?

TaiLieu.VN

- ấn tợng sâu đậm về
lần thăm trờng.

Page 3


? Em có suy nghĩ gì
khi chia tay với trờng?
- Suy nghĩ,
trả lời
Hoạt động II. Hớng dẫn Luyện nói. (15p)
Liờn h vn mụi
trng.

III. Luyện nói.
- Nghe

- GVhớng dẫn học sinh
luyện nói theo từng mục
(kích thích trí tởng tợng của học sinh để - Suy nghĩ,
làm bài
làm bài)

Đề bài: Tởng tợng nờu
chỳng ta c vt rỏc thi ba
bói,thỡ sau 10 nm na vn
mụi trng s ntn?

- Trình bày
trớc lớp

- Nhận xét

- GV uốn nắn những
biểu hiện không đúng
sao cho trí tởng tợng
của học sinh đợc khởi
động.
c. Củng cố: (3p)
TaiLieu.VN

Page 4


- Nh¾c l¹i ND kiÕn thøc toµn bµi.
d. DÆn dß: (2p)
- Lập dàn ý cho một đề bài kể chuện tưởng tượng và tập kể theo dàn ý đó.
- Häc bµi cò vµ chuÈn “ Trả bài TLV số 3”.
________________________________

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×